ISSS_2018

Proč se zastavit na našem stánku na konferenci ISSS v Hradci Králové?

SmartCity aneb inovativní technologie v reálném životě

Data jsou všude kolem nás. Jejich množství roste exponenciální řadou. Vaše interní data, real-time data ze senzorů a od občanů ve spojení s geodaty mohou dávat Vašemu rozhodování úplně nový rozměr.

Inovace jsou pro nás hodnotou, která nám umožňuje se neustále zlepšovat. Rozšířená realita, 3D, Internet věcí, Facility management, GeoBIM či cloud jsou témata, která patří mezi přirozenou přidanou hodnotu našich řešení.

Chytrá řešení chápeme jako možnost propojení lidí, institucí, dat a technologií s využitím geoinformačních systémů, jako prostředí pro sdílení dat a informací mezi občanem a obcí, městem, krajem nebo jinou organizací.

Zastavte se na našem stánku na letošní konferenci ISSS!

Dozvíte se, jak můžete dosáhnout výše uvedeného pomocí našich jednoduchých či jednoúčelových aplikací. Ty Vám umožní pořizování, vizualizaci, analýzu a vyhodnocení dat využitelných pro Vaše efektivní rozhodování.

ISSS_2018_mini

Přijďte se podívat na geoportál města jako základní prostředí pro správu a publikaci geodat. Jeho podmnožinou je i EDAS, tedy moderní evidence Vašich metadat a mapových služeb s jednoduchým procesem prezentování pro veřejnost.

Představíme vám jak spravovat, evidovat a udržovat Vaše data, respektive Váš majetek, tedy komunikace, zeleň, osvětlení, inženýrské sítě, mobiliář, hřbitovy, odpady, památky, reklamní zařízení, hřiště a sportoviště a další.

Naše analytické mapy vám umožní zobrazit Vaše data přímo v mapě ať už jako body, kartodiagrammy či heatmapy. CorpisMaps umí z Vašich dat vytvářet přehledné grafy a časové řady, sledovat například vývoj Vašich tržeb nebo součty za libovolnou oblast.

Ukážeme Vám úplně novou aplikaci Evidence závazných stanovisek, což je efektivní nástroj pro evidenci a správu závazných stanovisek pro orgány územního plánování.

Pochlubíme se novinkami v TESS - Elektronické spisové službě, kterou používá i Univerzita Karlova včetně jejich fakult.

Moderní webový geografický informační systém či jednotlivé aplikace můžete navíc provozovat i z cloudu. Stejně tak i elektronickou spisovou službu TESS.

ISSS_2018_1_mini

Těšíme se na Vás!

A pokud se nemůžete zastavit, zanechte nám vzkaz. Velmi rádi se s Vámi sami spojíme.

GIS_Ostrava_2018_res

T-MAPY na sympoziu GIS Ostrava

T-MAPY dnes vystupují na sympoziu GIS Ostrava. Zástupce však máme i na "odlehčené" studentské verzi GISáček Ostrava. Tématem celé letošní konference je "GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení".

S referátem na téma GIS v rámci informačního systému pro operační řízení Hasičského záchranného sboru ČR vystoupí špičkový odborník Vladimír Maršík z firmy T-MAPY spol. s r.o.

GIS Ostrava 2018

Příspěvek popisuje GIS v rámci informačního systému pro operační řízení HZS z několika pohledů. Prvním z nich je pohled základních případů užití a tomu odpovídajících funkcionalit. V dalším pohledu bude popsána zvolená architektura GIS. Informační systém operačního řízení HZS je velmi komplexní, a proto bude poslední pohled zaměřen na integrace s ostatními částmi tohoto systému.

V druhé části příspěvek popisuje testování rozšíření GIS o 3D scénu, které v roce 2017 proběhlo na několika krajských operačních střediscích. Ve scéně obsahující terén a budovy ve formě hierarchické 3D mesh byly zobrazeny aktuální události i poloha a stav techniky ve výjezdu. Základní 2D mapové zobrazení a 3D scéna byli přitom pro uživatele synchronizované. V této části příspěvku bude popsána použitá technologie a proběhne zamyšlení nad výsledky tohoto testu.

Gisáček

Součástí je i tradiční konference pro studenty GISÁČEK.Studenti zde prezentují své bakalářské a diplomové práce z oblasti geoinformatiky. Letos se akce účastní studenti VŠB-TUO, Univerzity Palackého, Univerzity obrany, Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a ČVUT.
Více zde:
http://gis.vsb.cz/event/gisacek-2018/

Gisacek2_mini
Gisacek1_mini
hrbitov1

Reportáž ČT: Jihlava představila užitečnou aplikaci pro snadnou orientaci na hřbitově

Jihlava ve spolupráci se společností T-MAPY představila novou aplikaci nejen pro své občany na webu města. Aplikace jednoduše a rychle vyhledá a ukáže na mapě jihlavských hřbitovů místo posledního odpočinku zesnulých.

Podívejte se na reportáž České televize na webu iVysílání!

Můžete se podívat i na praktickou ukázku využití aplikace v reportáži na facebookových stránkách ČT Jihozápad.

Magistrát města Jihlava aplikaci přihlásil i do Zlatého erbu (soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí). K vyhledávání je možné využít jméno a příjmení, rok narození či úmrtí, hrobové místo je možné vyhledat i podle majitele nebo čísla. Jihlavský ústřední hřbitov a hřbitov Kalvárie eviduje skoro 10.000 hrobů a přes 27.000 pohřbených. Do budoucna radnice uvažuje službu rozšířit o evidenci dalších dvou jihlavských pohřebišť - židovský hřbitov a urnový háj v areálu krematoria.

hrbitov_verejnost
Prezidentske_volby

Nejpodrobnější mapa výsledků druhého kola prezidetských voleb v ČR 2018

Tak i druhé kolo prezidentských voleb je za námi. Jak se volilo u Vás v ulici? Kde vyhrál Miloš Zeman a kde Jiří Drahoš - a jakým poměrem? Podívejte se na nejpodrobnější mapu výsledků druhého kola prezidentských voleb v ČR na naší mapě.

Přidejte si mapu "Nejpodrobnější mapa výsledků volby prezidenta ČR 2018 - druhé kolo" na svůj web pomocí iframe. Jako zdroj uveďte: "T-MAPY, spol. s r.o." s odkazem na "https://www.tmapy.cz"

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Skimapa pro Nové Město na Moravě – sledování rolby online

T-MAPY se podílely na přípravě aplikace Skimapa - Sledování rolby v terénu online.

Aplikace je součástí projektu pro společné zajištění údržby a provozu turistických lyžařských tratí v rámci členských obcí Mikroregionu Novoměstsko.

rolby_shot_mini

Ze služeb zasílaných přímo z rolby jsou vyhodnocovány souřadnice polohy a zakreslovány do mapy, ze které je poznat, kdy byla příslušná trať upravena.


Účelem projektu je zajištění pravidelné úpravy, propagace a financování turistických lyžařských tratí procházejících katastry obcí Mikroregionu Novoměstsko. Všechny okruhy jsou mapově zpracovány a protínají území Nového Města na Moravě, Radňovic, Jiříkovic, Vlachovic, Skleného, Tří Studní, Fryšavy pod Žákovou horou, Kadova, Samotína, Blatin, Krátké, Milov, Podlesí, Sněžného, Kuklíku, Odrance, Věcova, Jimramovských Pavlovic, Míchova, Roženeckých Pasek, Jimramova, Studnic, Pohledce, Rokytna, Zubří a Maršovic.


Zimní turistickou a lyžařskou mapu je možné získat na IC Nové Město na Moravě a v některých ubytovacích zařízení na Novoměstsku. Celková délka strojově upravovaných tras činí asi 100 km. Pravidelnou údržbu turistických lyžařských tratí budou provádět poskytovatelé služby svými technickými prostředky a to: Sportovní klub Nové Město na Moravě, Askino, s.r.o. hotel Horník Tři Studně, TJ Pohledec.

IDS IREDO

Představujeme mobilní aplikaci IDS IREDO pro cestující v Pardubickém i Královéhradeckém kraji

Cestování veřejnou dopravou ve východočeském regionu se přizpůsobuje současným trendům. Pardubický a Královéhradecký kraj prostřednictvím společnosti OREDO spustily mobilní aplikaci IDS pro chytré telefony s operačním systémem Android, ve které cestující naleznou všechny potřebné informace o autobusových i vlakových spojích.

IDS_1_mini

Mobilní aplikace IDS doplňuje informační systémy veřejné dopravy, které jsou již v provozu. Velmi nám záleží na spokojenosti cestujících, a proto jsem rád, že jim můžeme nabídnout službu, díky níž na mapové aplikaci uvidí příjezdy a odjezdy spojů, jejich aktuální zpoždění a další návaznosti,“ vysvětlil náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Martin Červíček, který je odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

IDS_spoje_v_mape_mini
IDS_spoj_mini
IDS_spoj2

Jsem si jist, že cestující novou aplikaci ocení, protože už nebudou muset složitě vyhledávat spoje a zbytečně čekat na zastávkách. Vše potřebné naleznou ve svém telefonu,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. „Aplikace má intuitivní ovládání. Dokáže uživatele lokalizovat a u zvolené zastávky zobrazit všechny nejbližší odjezdy. U vybraného spoje zobrazí jízdní řád s odlišením již projetých zastávek a případným zpožděním,“ dodal Michal Kortyš s tím, že spoje je v aplikaci možné vyhledávat zadáním jejich čísla, v případě některých vlaků i názvem (například rychlík Krakonoš).

IDS_jr_mini
IDS_jr2_mini
IDS_obl_mini

Zvolenou zastávku je možné zobrazit v mapě, a to i s možností zobrazit místo ve službě Street View. Aplikace také umožňuje ukládání oblíbených spojů. V případě problémů či dotazů je v ní přednastavené volání na Call centrum společnosti OREDO.

Nelze vyloučit technické problémy, kdy například aplikace nezobrazí konkrétní polohu spoje, i vzhledem k tomu, že do IDS IREDO je zapojeno přes 30 dopravců. V systému se denně ukládají zhruba čtyři miliony záznamů pozic vozidel, ve špičce zhruba 900 záznamů každých deset vteřin. Ty všechny se musí vyhodnotit proti jízdnímu řádu a prostorově k polohám zastávek. Z těchto údajů aplikace odvodí zpoždění a podá informace o návaznosti dalších spojů.

IDS_find_mini
IDS_menu_mini

Aplikaci IDS je možné si instalovat prostřednictvím Google Play. Na jejím vývoji se podílely odbory dopravy obou východočeských krajů a společnosti OREDO a T-MAPY. Aplikace se bude i nadále rozvíjet, a to především na základě poznatků z praxe a s cílem maximální podpory a zvyšování efektivity využití veřejné dopravy v našem regionu.

Mobilní aplikaci IDS IREDO stahujte zdarma na Google Play

google-play-badge
prezidentské volby

Nejdetailnější mapa výsledků volby prezidenta ČR 2018 – první kolo

První kolo prezidentských voleb je za námi. Podívejte se na nejdetailnější mapu výsledků prvního kola. Kde uspěl Miloš Zeman, kde Jiří Drahoš a kde ostatní kandidáti? Jak volili vaši sousedé? To vše se dozvíte v naší aplikaci!

Přidejte si mapu "Nejdetailnější mapa výsledků volby prezidenta ČR 2018 - první kolo" na svůj web pomocí níže uvedeného kódu. Jako zdroj uveďte: "T-MAPY, spol. s r.o." s odkazem na "https://www.tmapy.cz"

  • <iframe width="100%" height="100%" src="//cr.gis4u.cz/mapa/volby-prezident-2018-1k/?lb=osmll&ly=hr%2Cvpvo-vitez-18-k1&lbo=1&lyo=VOLBY_PREZ_2018_K1_VITEZ%3A0.64&c=-615975.45%3A-1085297.8&z=1">

Smart GIS Solutions se stává distributorem produktů T-MAPY na Novém Zélandu!

Partnerská síť společnosti T-MAPY roste. S potěšením oznamujeme, že společnost Smart GIS Solutions se stává autorizovaným distributorem produktů T-MAPY na Novém Zélandu.

Díky inovativnímu přístupu se produkty společnosti T-MAPY (Web GIS a specializované pasporty, analytické mapy Corpis Maps, Hlášení, My Fleet Tracker, atd.) stávají stále oblíbenějšími i mimo ČR a SR.


„Společnost Smart GIS Solutions jsme vybrali pro jejich excelentní znalost geospatial oboru, mnohaleté zkušenosti v GIS na Novém Zélandu a zákaznicky orientovaný přístup. Věříme, že tým Smart GIS Solutions společně s produkty T-MAPY předčí očekávání zákazníků na Novém Zélandu,“ řekl Jaroslav Poláček, Product a Partner Manager ve společnosti T-MAPY.


„Ve Smart GIS Solutions poskytujeme geoprostorová řešení, která umožňují zobrazovat a vyhodnocovat data. Společně se správou a analýzami geodat budeme využívat produkty společnosti T-MAPY, které by měly uspokojit poptávku po špičkových geoprostorových řešeních ve státním i soukromém sektoru,“ řekl Reza Kalbasi, ředitel Smart GIS Solutions.O firmě Smart GIS Solutions


Společnost Smart GIS Solutions byla založena v roce 2017 týmem zkušených GIS konzultantů a expertů s GIS vzděláním. Schopnosti týmu Smart GIS Solutions zahrnují správu a analýzy geografických dat, sběr geografických dat, kartografické práce, a znalost desktopových, mobilních, webových GIS technologií. Zkušenosti ve státním a soukromém sektoru na Novém Zélandu umožňuje týmu Smart GIS Solutions poskytovat excelentní špičková geospatial řešení, které zákazníkům umožní lepší rozhodování. Smart GIS Solutions má síť profesionálů a univerzitních akademiků na Novém Zélandu, v Evropě a Spojených státech amerických.


Webová stránka Smart GIS Solutions: https://smartgissolutions.co.nz/

O firmě T-MAPY

Společnost T-MAPY spol. s r.o. byla založena v roce 1992. Od počátku své existence se orientuje na poskytování služeb v oblasti informačních a geoinformačních technologií. T-MAPY dnes patří mezi lídry v oblasti geoinformačních technologií v České republice. Dodáváme řešení pro veřejnou správu, dispečerská pracoviště, krizové řízení, územní plánování, armádu i životní prostředí.

Webová stránka T-MAPY: https://www.tmapy.cz/

nehodovost

Podívejte se na analýzu nehodovosti na českých silnicích

Tip pro využití mapové analýzy: nehodovost na českých silnicích.

okresy_nehody_mini

V lednu loňského roku se stalo v České republice 8 069 dopravních nehod.

V analytické mapě vytvořené v aplikaci CORPIS MAPS zjistíte, kde se např. nejvíce bouralo kvůli náledí, o víkendech, v noci nebo kolik nehod způsobily vozy Škoda nebo Maserati. Vyzkoušejte si to.

GDPR

K problematice GDPR přistupujeme zodpovědně!

Aktuálnímu tématu GDPR se již plně věnujeme několik měsíců. Naši zákazníci obdrželi v prosinci základní informaci k problematice GDPR z pohledu námi dodávaných aplikací.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice (zkráceně Obecné nařízení). Obecně známá zkratka je GDPR = General Data Protection Regulation.

Obecné nařízení zajišťuje právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru. Bude platit od 25. května 2018 a v České republice nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

K úpravě dochází proto, že současný stav daný směrnicí 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je problematický s ohledem na změny prostředků, které jsou ke zpracování v současné době využívány.

Obecné nařízení je reakcí na ochranu osobních údajů v dnešní době. Současně jde o sjednocení způsobu ochrany fyzických osob a výkladu této ochrany v rámci evropského prostoru.

Našim zákazníkům jsme předali celkový popis problematiky GDPR v našich aplikacích (dokument GDPR a T-WIST) a dále konkrétní popis jednotlivých aplikací (GDPR pasport aplikace), který je základem Záznamů o činnostech zpracování osobních údajů v dané aplikaci.

Tyto dokumenty jsou zpracovány tak, že po doplnění zákazníkem – nyní už Správcem osobních údajů a schválením pověřencem pro ochranu osobních údajů mohou být součástí dokumentů, které bude muset Správce zpracovat. Tedy Směrnice GDPR a Záznamů o činnostech zpracování osobních údajů pro každou aplikaci.

Souběžně sledujeme aktivity odborných komisí Ministerstva vnitra, Svazu měst a obcí ČR i dalších institucí a jimi vydané závěry budeme dále zohledňovat.
S našimi zákazníky budeme téma GDPR průběžně konzultovat  a domluvíme se s nimi na konkrétním postupu při zpracování problematiky GDPR v našich produktech, případně službách.

Postupně budeme pomáhat s:

  • doplněním souhrnného dokumentu GDPR a T-WIST konkrétním individuálním potřebám každé organizace
  • dodáním pasportů ke všem zákazníkem zakoupeným aplikacím a doplněním GDPR pasportů podle rozsahu T-WIST aplikací
  • konzultacemi o konfiguraci stávajících aplikací Logování přístupů a Přístupy k osobním údajům k podpoře vedení Záznamů o činnostech zpracování
  • aktualizací smluvní dokumentace
  • přizpůsobením implementovaného SW zejména v oblasti podpory práv Subjektu údajů (v případě nutnosti)
  • ad-hoc konzultacemi k uvedené problematice

Tyto služby neomezujeme pouze na naše stávající zákazníky. Jsme připraveni konzultovat problematiku GDPR i u nových zákazníků, kteří nemají naše produkty nebo nevyužívají naše služby.

Copyright © 2020 | T-MAPY spol. s r.o.