Hledáte ideální nástroj pro sběr informací a podnětů od veřejnosti? Tím pravým se zdá být jednoduchý GIS s využitím mapy. Krásným příkladem je Názorová mapa dopravy Žďáru nad Sázavou.

Městský úřad Žďáru nad Sázavou nás požádal o pomoc při sběru informací od obyvatel pomocí mapy pro nově tvořený Generel dopravy. Ve zkratce se jedná o strategický dokument, který bude sloužit k tomu, aby položil základy dopravní koncepce města. V něm byla jedním z hlavních průzkumů Názorová mapa dopravy.

nazorova-mapa-dopravy-mini

Názorová mapa dopravy

Své dobré i špatné dojmy a pocity z pohybu po městě budou moci jeho obyvatelé a návštěvníci zanést do názorové online mapy. Mohou se vyjádřit z pohledu chodce, motoristy či uživatele MHD a na vybrané místo v mapě zapsat pochvalu či problém společně s návrhem možného řešení.

web o Generelu dopravy

Máme připravený Framework, pomocí kterého Vám můžeme vytvořit jednoduchou aplikaci pro on-line sběr dat (body, linie, plochy). Právě jejím prostřednictvím sebrali ve Žďáru nad Sázavou od srpna do září 2020 od obyvatel města i dojíždějících občanů 510 podnětů k dopravní situaci.

Hojné využití svědčí o vhodném a elegantním řešení pro sběr podnětů od veřejnosti prostřednictvím jednoduchého formuláře, který si můžete libovolně nadefinovat. S ním pak lze dál pracovat, například si ho můžete jednoduše vložit do svých vlastních webových stránek jako iframe.

mapa_dopravy_mini

ukázka aktuální (vylepšené) podoby formuláře pro sběr dat

Pro obecný sběr podnětů od obyvatel také velmi dobře slouží samostatná aplikace Hlášení závad, kterou si pochvalují na mnoha dalších městech a obcích.