corpis-maps-web

Corpis Maps 4.0 – Novinky ve verzi Únor 2019

Corpis Maps - Novinky ve verzi Únor 2019

Corpis Maps 4.0 byla uvolněna. Tato stránka obsahuje přehled hlavních funkcí a vylepšení nové verze a poskytuje odkazy na doplňkové informace nebo demo aplikace.

"Corpis Maps 4.0 odemyká dveře k prostorovým analýzám obchodních dat všem firmám včetně těch z SME sektoru (malé a střední podniky). Bez ohledu na to, jak velká jejich firma je, mohou okamžitě profitovat z informací, které jim analytické mapy poskytují. V Corpis Maps si můžete vybrat, zda chcete vaše obchodní data ukládat na vlastním serveru, na novém Corpis Maps Drive nebo na Amazon AWS a Microsoft Azure cloudových platformách." popsal Jaroslav Poláček, Corpis Maps Product Manager.


Představujeme Corpis Maps Drive

Jestliže nemáte svůj vlastní server, kam byste mohli nahrát data a konfigurační soubory vašich analytických map, nic se neděje, protože jsme pro vás vytvořili Corpis Maps Drive. Jde o bezplatné zabezpečené datové úložiště pro všechny vaše analytické mapy. Vytvořit připojení k Corpis Maps Drive ve Windows OS a macOS trvá méně než jednu minutu.


Podpora Amazon Web Services (AWS) and Microsoft Azure

Corpis Maps je nyní kompatibilní s AWS a Azure. Jestliže používáte tyto dvě populární cloudové platformy pro vaše aplikace nebo jako datové úložiště, Corpis Maps může být jednoduše integrován do těchto aplikací nebo může číst data z cloudu.


Podpora časové osy u vizualizace typu "Values"

Nová funkce umožňuje použít číselníky (např. 1 = "Contacted", 2 = "Visited", ..) společně s časovou osou, což je velmi užitečné např. k sledování výkonnosti obchodního týmu z dat interního CRM systému.


Posuvník intenzity heatmapy

V případě, že heatmapa obsahuje velké množství dat, je velmi často téměř nemožné takovou mapu použít pro analýzy, protože má celá stejnou barvu (červenou). Vytvořili jsme proto posuvník, který zachovává 100% informační hodnotu heatmapy.


Číselníky v externím souboru

Jestliže používáte číselníky (např. 110 = "Branch 110 - London") v Corpis Maps Creator, nyní můžete udržovat číselník v samostatném JSON souboru, který je nezávislý na konfiguračním souboru mapy. V konfiguračním souboru mapy nyní můžete použít odkazy na soubory s daty a číselníky (tyto soubory mohou být aktualizovány tak často, jak bude potřeba, bez nutnosti aktualizovat konfigurační soubor).


Nové vyhledávání

Nyní můžete vyhledávat podle více než jednoho údaje uvedeného v sekci Metadata v Corpis Maps Creator. Stejné údaje (např. Název firmy, Typ licence, E-mail) jsou zároveň zobrazeny ve výsledku vyhledávání.


Min a Max hodnoty v grafu

Jestliže preferujete vlastní hodnoty (může být použito např. prosnazší vyhodnocení nebo porovnání dvou grafů v Info panelu), místo automaticky zvolených hodnot, nyní můžete nadefinovat minimální a maximální hodnoty v Corpis Maps Creator.

chart-min-max2


Alias hyperlinku

V případě, že je URL adresa ve zdrojových datech příliš dlouhá, komplikovaná nebo by jen neměla být přímo zobrazena uživatelům, můžete ji nyní v Copris Maps Creator nahradit novým zástupným textem (aliasem).


Další nové funkce a vylepšení

Smart migrace (plně automatický upgrade konfiguračního souboru mapy vytvořeného v dřívějších verzích Corpis Maps na nejnovější verzi), Corpis Maps Creator (nejrůznější funkční a vizuální vylepšení), mapové a tiskové okno (vizuální vylepšení), mobilní verze Corpis Maps (intuitivnější výběr bodů a polygonů z mapy).Dostupnost


Všichni Corpis Maps integrační partneři, solution partneři a zákazníci mají okamžitý přístup k této nové verzi. Pro více informací o Corpis Maps navštivte produktový web nebo nás kontaktujte na info@corpismaps.com.Máte zájem o Corpis Maps demo mapu obsahující vaše data? Kontaktujte nás na info@corpismaps.com.

hkm01

Služba kalkulace vzdálenosti pro poskytovatele zdravotních dopravních služeb

Náš produkt TM Kilometrovník užívaný Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, resp. od něj odvozenou webovou mapovou službu začínají postupně používat i jednotliví poskytovatelé zdravotních dopravních služeb.

hkm01

Společnost T-MAPY v roce 2018 dodala Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky geografický systém pro kalkulaci, resp. kontrolu ujetých vzdáleností vykazovaných jednotlivými poskytovateli zdravotních dopravních služeb. V reakci na to vznikla očekávaná poptávka ze strany poskytovatelů zdravotních dopravních služeb po možnosti využití stejného algoritmu pro výpočet ujeté vzdálenosti, aby byla zajištěna maximální shoda mezi vykazovanými hodnotami a výsledky kontroly ze strany VZP ČR.

Na základě toho naše společnost připravila webovou službu pro kalkulaci vzdálenosti po reálné síti pozemních komunikací využívající stejné podklady a algoritmy jako systém VZP ČR. Tato služba je publikována na serverech firmy T-MAPY a využít ji může každý zaregistrovaný uživatel.

Společnost T-MAPY uzavřela exkluzivní partnerství s firmou Ivo Bolcek, která je jediným oprávněným distributorem této služby koncovým uživatelům a na kterou je třeba se tedy obracet v případě požadavku na zpřístupnění této služby.

marsik

Vladimír Maršík odměněn medailí HZS

Softwarový inženýr Vladimír Maršík, člen T-MAPY týmu, obdržel medaili od Hasičského záchranného sboru České republiky.

marsik

Ve čtvrtek 8. listopadu 2018 byly v Praze v budově Národního archivu uděleny generálním ředitelem HZS výroční medaile ke 100. výročí vzniku samostatného Československa. Medaile si převzali kromě zaměstnanců HZS i řada osobností z veřejného i soukromého sektoru, které se zasloužily o rozvoj HZS ČR.

203U0537_min

Medaili za dlouhodobé svědomité plnění úkolů a spolupráci si převzali zástupci státní správy i samosprávy, Policie ČR, Armády ČR, Ministerstva vnitra a spolupracujících organizací. Jmenovitě například předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček, předseda vlády České republiky Andrej Babiš, první místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček ad.

Jedním z vyznamenaných byl i Ing. Vladimír Maršík z firmy T-MAPY, jehož oborovou působností je práce právě na aplikacích a službách pro Integrovaný záchranný systém.
"Je to ocenění pro všechny mé kolegy a kolegyně, kteří na projektech pro HZS v naší firmě pracují. Toto uznání je pro nás velkým impulsem, naše práce pro HZS i další složky IZS však pokračuje dál a doufáme, že i v budoucnu budou její výsledky stejně prospěšné.", řekl po převzetí výroční medaile.

203U0038

Více informací o ocenění si můžete přečíst na webu hzscr.

corpis-maps-web

Corpis Maps v2 – Novinky ve verzi Listopad 2018

Corpis Maps - Novinky ve verzi Listopad 2018

Nová verze byla právě uvolněna a je plná skvělých funkcí na základě zpětné vazby uživatelů z celého světa!

"Nové funkce dělají z Corpis Maps zcela jedinečný produkt na trhu. Platforma nově umožňuje číst data z GIS systémů a systémů pro správu majetku, analyzuje obchodní data novými inovativními způsoby a umožňuje prezentaci a sdílení analytických map napříč organizací v konfigurovatelné podobě. Nová verze je celá o vysoké kvalitě a komfortu pro tvůrce map i koncové uživatele." řekl Jaroslav Poláček, Corpis Maps Product Manager.


GeoEnrichment
Používejte vlastní data společně s oficiálními národními statistikami v administrativních celcích (např. demografická data) a získejte ještě lepší vhled do chování trhu, trendů, obchodní výkonnosti a potenciálu vaší společnosti.

Example: Tržby na obyvatele = Celková tržba / Počet obyvatel v kraji

Uživatelem definovaný prostorový filtr
Uživatelem definovaný prostorový filtr vám umožňuje interakci s mapou ve zcela nové podobě. Nakreslete polygon v mapě a podle potřeby libovolně upravujte jeho tvar během jedné session. Tato funkce umožňuje analyzovat uživatelsky definovanou oblast zájmu. Využijete ji například, když přemýšlíte nad restrukturalizací vašich obchodních regionů. Vyzkoušet živou ukázku >

Tisk
Nový interaktivní tisk umožňuje velmi jednoduchý tisk analytických map do PDF nebo JPEG včetně seznamu filtrů. Můžete navíc dokonce libovolně zoomovat nebo posouvat mapu v mapovém okně. Jestliže s ostatními nechcete sdílet živou mapu, můžete si s sebou na schůzku přinést tištěnou mapu (se stejnou informační hodnotou) nebo připojit analytickou mapu v PDF nebo JPEG do přílohy vašeho emailu. Vyzkoušet živou ukázku >

Vlastní intervaly
Jestliže potřebujete analyzovat data v konkrétních numerických intervalech, nyní již můžete pomocí volby "Custom Breaks" v konfiguraci mapy v sekci "Visualization". Vyzkoušet živou ukázku >

Import a Export konfigurace mapy
Od teď nebudete muset vytvářet konfigurační soubory ručně. Až dokončíte konfiguraci mapy ve vizuálním konfigurátoru Corpis Maps Creator, jednoduše klikněte na tlačítko "Export".

Přejmenování polí zdrojových dat
Corpis Maps vyžaduje zeměpisné souřadnice v polích s názvy "lat", "lon". Jestliže v datech používáte jiné názvy těchto polí, již to pro vás nebude žádná komplikace. Jednoduše je přejmenujte v sekci "Data-Table" ve vizuálním konfigurátoru Corpis Maps Creator.

Vyhledávání
Corpis Maps nyní zobrazuje prvních 100 záznamů odpovídajících vyhledávanému řetězci. Čím více znaků do vyhledávání napíšete, tím přesnější výsledek vyhledávání dostanete.

Podpora GeoJSON
Podpora GeoJSON znamená okamžitý přístup k množství nejrůznějších dat z GIS systémů a systémů pro správu majetku včetně všech aplikací pro správu majetku (pasportů) od firmy T-MAPY. Nikdy nebylo snazší vytvořit prostorové analýzy pro management firmy nebo vedení města pro podporu rozhodování z dat o majetku.

Další funkce a vylepšení
Podpora vektorových podkladových map, vylepšení uživatelského rozhraní Corpis Maps Creator, identifikace pomocí tokenů, zvýšení výkonnosti.Všichni Corpis Maps integrační partneři, solution partneři a zákazníci mají okamžitý přístup k této nové verzi Corpis Maps. Pro více informací o Corpis Maps a demo aplikace, navštivte oficiální produktový web:Máte zájem o ukázku Corpis Maps s Vašimi daty?

Kontaktujte nás na info@tmapy.cz nebo marek.lesak@tmapy.cz (Marek Lesák).

nehoda_neni_nahoda

Nehoda není náhoda (nehodovost na českých silnicích v roce 2017)

V roce 2017 se v Česku stala jedna dopravní nehoda v průměru každých pět minut. Dohromady to dá přes 103 tisíc nehod, o 5 % více než v předchozím roce, při kterých zemřelo 502 lidí. I když u nás množství nehod roste, usmrcených je naštěstí stále méně. Kde se u nás bourá nejvíce? A za kolik nehod a kolik úmrtí může alkohol? Podívejte se na naše data, grafy a mapy ve spolupráci s projektem Česko v datech!

Rok 2017 v nehodových číslech

Na celém území ČR šetřila policie během roku 2017 celkem 103 821 dopravních nehod. Znamená to přes 284 nehod každý den, jedna nehoda každých pět minut. Celkem 502 mrtvých na českých silnicích znamená, že se obětí dopravní nehody stane jeden člověk každých 17,5 hodiny. Celkem 2 339 osob bylo zraněno těžce (jedno těžké zranění každé 3 hodiny a 48 minut) a 24 740 osob lehce (jedno lehké zranění za 21 minut a 12 sekund).

Náhled aplikace Corpis Maps s daty o nehodovosti za účasti alkoholu a drog v ČR v roce 2017

Dopravní nehody v ČR v roce 2017 zaviněné viníkem pod vlivem alkoholu či drog

Celková hmotná škoda odhadnutá policisty na místě dopravní nehody dosáhla 6,316 miliardy korun a každou hodinu tak dojde ke škodě za 721 039 Kč. Jedna nehoda v ČR stojí v průměru 60 838 korun. Ve srovnání s rokem 2016 u nás došlo k vyššímu počtu nehod, a to zhruba o 5 %. Vyšší byly i celkové hmotné škody, a to o 8,8 %. Přitom počet usmrcených osob poklesl o 7,9 % a těžce zraněných ubylo o 9,3 %. Ukazatel, který naopak rostl, byl počet lehce zraněných osob. Těch bylo v roce 2017 o 1 % více než o rok dříve.

Počet dopravních nehod v roce 2017

Na počty zaznamenaných nehod ale nemá vliv jen stav silnic, počínání řidičů nebo počasí, ale i legislativa. Třeba výrazný skok mezi lety 2008 a 2009 lze vysvětlit změnou hranice pro povinné hlášení škody, která byla zvýšena na 100 000 korun. I proto ze statistik rázem „vypadla” více než polovina nehod, které se sice mohou stát, nikdo je ale policii nenahlásí.
nehodovost_podle_okresu_mini

Nehodovost podle okresů

Každá pátá nehoda má následky na zdraví nebo na životě

Počty usmrcených a těžce zraněných osob na našich silnicích byly v loňském roce nejnižší v historii svého sledování (od roku 1961). Ve statisticky nejhorším roce 1969 došlo při dopravních nehodách k 1 758 úmrtí a 9 258 lidí bylo těžce zraněno. I přesto však v loňském roce zhruba každá pátá nehoda (celkem 21 263) měla následky na životě nebo zdraví člověka.

V roce 2017 zemřelo na českých silnicích 174 řidičů osobního auta, 101 chodců, 80 spolujezdců v osobním vozidle, 60 řidičů motocyklu, 44 cyklistů a 19 řidičů nákladních vozidel. Ostatní kategorie mají maximálně 3 zemřelé. Od více než 17,5 tisíce (16,9 %) nehod, při kterých zemřelo 7 lidí, jejich viník ujel nebo nebyl zjištěn.

hero

Naši zákazníci za námi přijeli na Jezerku

První dva říjnové dny se uskutečnilo 21. Setkání uživatelů společnosti T-MAPY. Po dvou letech se celá akce vrátila k městu Seč do krásného kongresového hotelu Jezerka. Sjelo se přes 150 účastníků z České a Slovenské republiky, na které čekaly dva dny plné přednášek, tematických stolů, diskuzí i zábavy.

21. T-MAPY Setkání uživatelů
21. T-MAPY Setkání uživatelů

Hlavní témata, která zazněla na konferenci:

Jsme součástí změny, to bylo základní poselství úvodního slova jednatele Milana Novotného. Naše aplikace přispívají k záchraně lidských životů, stávají se součástí chytrých měst, pomáhají cestovat hromadnou dopravou, poskytují více než 700 starostům potřebná data o své obci nebo městě. To byl jen stručný výčet aktivit naší společnosti.

Druhý jednatel Jiří Bradáč se dlouhodobě pohybuje “v ústředí”, odkud přinesl nejnovější informace z oblasti Celostátního standardu pro digitální zpracování ÚPD, Digitální technické mapy ČR a GeoInfoStrategie.

3
31

Čtyřicet minut sotva stačilo na vyjmenování všech technologických novinek, které jsme připravili pro naše zákazníky. Úpravy jádra T-WIST Boxu, katastr a GDPR, služby využívající data ISZR, nová přihlašovací stránka a rozcestník aplikací, mnoho vylepšení v mapovém klientu Spinbox, integrační rozhraní, zbrusu nový tisk, routování, nové mapové služby a mnoho dalšího.

Mezi další trendy, kterým se věnujeme, patří integrace našich mapových aplikací a pasportů (např. odpady, veřejné osvětlení) na senzory a externí informační systémy nejrůznějšího druhu. Úplně nově se pouštíme do oblasti BIM a FM a jejich integrace s využitím GIS.

39
4

Vylepšení se dočkaly i pasportní aplikace. Pasport hřbitovů jsme doplnili o mapu platnosti smluv, Pasport zeleně o mapu sekání, Pasport komunikací o modul blokové čištění a cyklistická opatření, Hlášení o analytickou mapu, Odpadové hospodářství o evidenci úkolů, Pasport objektů drobné architektury nyní umožňuje doplnění záznamů o 3D model objektu, který lze vytvořit jednoduše pomocí obyčejného smartphonu.

A přibyly nám zcela nové aplikace, např. Evidence závazných stanovisek, Pasport optických sítí, Pasport vodních zdrojů a čistíren odpadních vod, Evidence významných krajinných prvků.

Informační systém bez metadat by nebyl úplný, proto jsme zapracovali na aplikaci EDAS. A vyznáme se i v Opendatech.

9
91

Potěšily nás i příspěvky našich zákazníků. Lubomír Kříž ze společnosti Vodní zdroje Chrudim nám přiblížil možnosti využití GIS při kritických situacích s únikem ropy a ropných látek. Pavel Struha z královéhradeckého magistrátu se intenzivně věnuje využití dronů a výstupů z jejich snímkování.

93
8

Ani tentokrát nechyběly bohaté odpolední aktivity a společenský večer, který se nadmíru vydařil za přispění kapely složené i z T-MAPáků.

Po druhém dni odborného programu se v úterý po obědě všichni účastníci, nabití dojmy, novými zkušenostmi i energií do nových projektů, rozjeli do svých domovů.

97
99

Děkujeme všem návštěvníkům za účast i odborné příspěvky do diskuze. Velmi nás těší každoroční rostoucí účast i kvalita celé konference.

Classic city bikes

Brno nově eviduje cyklistická opatření v celém regionu

Od července 2018 Magistrát města Brna používá aplikaci Cykloopatření pro lepší evidenci veškerých cyklistických opatření.

cykloop_fin_min

Aplikace Cykloopatření umožňuje evidovat navrhovaná a realizovaná cyklistická opatření ve městě i regionu včetně možnosti evidence podnětů na zlepšení.
U návrhů je možné sledovat jednotlivé fáze od podnětu, přes zpracování výkresů, projednávání s dotčenými orgány až po jeho realizaci.

V mapové aplikaci je možné vyhledat realizovaná cykloopatření nebo sledovat vývoj realizace plánovaných cykloopatření.
Aplikace umožňuje také snadnější shromažďování podnětů na zlepšení jak od městských částí, tak od samotných cyklistů, řidičů nebo chodců.


Vrstvy v mapové aplikaci je možné sestavit podle dostupných datových sad, např.:

 • údaje o umístění stojanů na kola a plány na jejich další rozmístění po městě;
 • informace o možnostech sdílení kol;
 • výskyty cyklistických přestupků a nehod;
 • údaje o intenzitě dopravy;
 • regionální či dálkové cyklotrasy;
 • cyklogenerel;
 • svislé i vodorovné dopravní značení, upozornění na jednosměrky.

  Kromě prohlížení dat nabízí mapová aplikace také další funkce jako je měření vzdálenosti a plochy, možnost vyhledání přesných adres či tisk map a jejich export.

  V části aplikace pro veřejnost mají občané možnost hlášení nedostatků, pomocí které mohou uživatelé upozornit na chyby či chybějící data.

  apple-bus-hand-4277

  Nová aplikace pro cestující veřejnost v Olomouckém kraji

  T-MAPY ve spolupráci s KIDSOK vytvořily novou webovou aplikaci pro cestující v Olomouckém kraji.

  jedoucí spoje

  Jedoucí spoje → kliknutí na vybraný autobus v mapě → zobrazení jízdního řádu spoje vlevo a v mapě trasa spoje a maptip nad ikonou autobusu

  Společnost T-MAPY vytvořila ve spolupráci s Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) aplikaci pro cestující veřejnost. Ta umožňuje získat přehled o aktuálně jedoucích spojích veřejné hromadné dopravy, jejich jízdních řádech včetně případných zpoždění a odjezdech z jednotlivých zastávek, resp. stanic. K dispozici je také modul umožňující vyhledání spojení s využitím všech módů veřejné hromadné dopravy a kalkulaci ceny jízdného pro vybrané spojení.

  odjezdy ze zastavky

  Odjezdy ze zastávky → kliknutí na zastávku s více módy dopravy

  Nedílnou součástí aplikace je dynamická mapa, ve které jsou zobrazeny polohy všech dopravních prostředků registrovaných v systému, kterými jsou meziměstské autobusy a vlaky i vozidla městské hromadné dopravy vybraných měst. Na mapě jsou dále zobrazeny polohy všech zastávek a stanic a vykreslují se zde i průběhy tras vybraných spojů včetně možných alternativních tras zvoleného spojení. Mapa je interaktivní, automaticky reaguje na informace zobrazené v dalších částech aplikace a řadu informací lze získat kliknutím na příslušnou zastávku či vozidlo přímo v mapě.

  vyhledani_spojeni

  Vyhledání spojení → více možností spojení

  kalkulace ceny

  Kalkulace ceny s nabídkou jízdních dokladů pro vybrané spojení

  Aplikace je koncipována jako webová, automaticky přizpůsobitelná uživatelskému prostředí mobilních zařízení a je dostupná na adrese https://www.cestujok.cz.

  kontejnery

  Pražská mapa tříděného odpadu

  T-MAPY se podílely ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy na realizaci pasportu odpadového hospodářství. Jeho součástí je Mapa tříděného odpadu a Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem. Obě aplikace jsou k dispozici i pro veřejnost.

  mapa2_mini

  Mapa tříděného odpadu Praha

  Mapa tříděného odpadu je aplikace, která na mapových podkladech zobrazuje jednotlivá stanoviště tříděného odpadu. Tato stanoviště mohou být umístěna na ulici a jsou volně přístupná, nebo jsou součástí domovního vybavení a slouží výhradně obyvatelům příslušných domů. Informace o jednotlivých stanovištích jsou k dispozici na informační kartě, která se zobrazí po kliknutí na zvolenou ikonu.

  mapa_mini
  image

  Mapu tříděného odpadu naleznete na stránkách WebGIS hlavního města Prahy.

  Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem

  Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem (KSNKO) je aplikace, která na mapových podkladech zobrazuje jednotlivé umístění velkoobjemových kontejnerů, velkoobjemových kontejnerů určených pro bioodpad a mobilních sběrných dvorů v ulicích hl. m. Prahy. Více informací o jednotlivých službách naleznete na stránkách příslušné MČ nebo na: http://envis.praha-mesto.cz

  • VOK (velkoobjemové kontejnery) – služba přistavování velkoobjemových kontejnerů v ulicích města určených na objemný odpad v ulicích od občanů hl. m. Prahy.
  • Bio VOK – služba přistavování velkoobjemových kontejnerů v ulicích města určených pro bioodpad ze zahrad a domácností od občanů hl. m. Prahy.
  • MSD (mobilní sběrný dvůr) – služba přistavování více velkoobjemových kontejnerů určených pro objemný odpad, bioodpad, dřevo a kovy. Tato služba je přistavována na větší zpevněné plochy v MČ, které na svém území nedisponují stabilním sběrným dvorem.
  komplexni system nakladani s kom odpad_mini
  legend ke ksnsko

  Aplikaci Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem naleznete na stánkách WebGIS hlavního města Prahy.

  mapa v mobilu

  Slibné aktivity podporující vznik digitální technické mapy České republiky

  Na konferenci E-government byla odsouhlasena podpisem "Memoranda o spolupráci" podpora vzniku Digitální mapy ČR.

  Digitální technická mapa České republiky má sloužit k jednotné správě geodat o umístění sítí elektronických komunikací a dalších prvcích infrastrukturních sítí včetně poskytování informací o technické infrastruktuře veřejným orgánům, vlastníkům nemovitostí, investorům a veřejnosti. Neexistence DTM zamezuje urychlení výstavby technické infrastruktury, zejména infrastruktury elektronických komunikací pro gigabitové služby, zvyšuje náklady na straně veřejné správy a soukromého sektoru a udržuje nadměrnou byrokratickou zátěž pro všechny zapojené subjekty. Výsledkem DTM by tedy mělo být snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

  Jak je patrné ze seznamu signatářů na konci Memoranda, zbývá k jeho úplnému podepsání ještě velký kus cesty, jakkoli zejména podpisy náměstka ministra vnitra JUDr. Jaroslava Strouhala a předsedy Rady vlády pro informační společnost ing. Vladimíra Dzurilly patří do kategorie těch nejdůležitějších.

  Společnost T-MAPY se – v návaznosti na svou účast při tvorbě GeoInfoStrategie a v návaznosti na svou dlouhodobou činnost při tvorbě a prosazování digitálních technických map – aktivně účastní celého procesu jako zakládající člen OS GeoInfoStrategie při CAGI, PS Geoinformatika při ICT Unii a Asociace podnikatelů v geomatice (mj. jsme také spolupracovali na textu Memoranda).

  Další informace se dozvíte na T-MAPY Setkání uživatelů 2018 či při jiných pracovních jednáních.

  PDF

  Memorandum - Digitální technická mapa ČR

  Download 

  Copyright © 2019 | T-MAPY spol. s r.o.