T-MAPY Setkání uživatelů 2022

Setkání uživatelů spojené s oslavou 30 let na trhu dopadlo na výbornou

Po třech letech se Setkání uživatelů produktů a služeb společnosti T-MAPY vrátilo do Přerova. A i tentokrát se odehrálo v hotelu pojmenovaném po legendární české tenistce Janě Novotné, která právě v Přerově nastartovala svoji hvězdnou kariéru.


Konferenci si jako už tradičně nenechalo ujít výrazně přes 100 účastníků z řad městských a krajských úřadů, organizací IZS či koordinátorů veřejné dopravy. Dvoudenní program byl opět nabitý. Na návštěvníky čekalo 18 odborných přednášek, 9 tematických workshopů a diskuzních stolů, to vše ve dvou paralelních sekcích.

T-MAPY Setkání uživatelů 2022
T-MAPY Setkání uživatelů 2022

Vše začalo příspěvkem od našich jednatelů Milana Novotného a Jiřího Bradáče, kteří srdečně přivítali všechny přítomné a stručně je provedli historií celé firmy, kde zavzpomínali na cestu, která T-MAPY dovedla až na pozici jedné z nejvýznamnějších geomatických firem v ČR.

T-MAPY Setkání uživatelů 2022
333

Jiří Bradáč se dlouhodobě věnuje geomatice na celostátní úrovni. A největším geomatickým projektem posledních let je bezpochyby Digitální technická mapa ČR, kdo jiný tedy měl o DTM povídat, než ten nejpovolanější. Tomuto tématu jsme proto věnovali hned dvě přednášky a odpolední workshop, kde účastníci pokládali své konkrétní dotazy k této problematice. Naším hlavním cílem bylo nejen objasnit základní pojmy a popsat aktuální stav tvorby DTM, ale zejména vysvětlit podstatu celého projektu. Snad i ti, kteří dosud trochu tápali, si už dokáží představit pod pojmem DTM ČR něco konkrétnějšího a přínosného pro všechny zúčastněné.


Pro naše zákazníky je zejména podstatná informace, že se T-MAPY významně podílejí na řešení krajských projektů DTM, jak v oblasti IS, tak i na datových pracech. Právě díky našemu přímému zapojení do krajských projektů budeme schopni zajistit optimální integraci systémů našich zákazníků na IS DTM.

T-MAPY Setkání uživatelů 2022
044

Následovaly novinky z oblasti IZS a Dopravy, kde se posluchači dozvěděli mj. to, že neustále rozvíjíme své znalosti a dovednosti také v Esri technologiích. Na konferenci přijeli i kolegové z naší nové a silnější slovenské části T-MAP. Od těch jsme získali spoustu inspirace a poznatků, jak se dělá GIS na Slovensku, například jak umí moderně sbírat data pro Pasport zeleně.

V odpoledním bloku jsme se věnovali novinkám, kterých bylo jako tradičně mnoho. Jedna z nejzábavnějších přednášek ukázala novinky v produkci T-MAP. Návštěvníci se dozvěděli nejen o nejnovějších nástrojích v našich aplikacích, ale měli i možnost zahrát si tipovací on-line soutěž. Od Moraváků jsme slyšeli o aplikacích, které umí prokazatelně pomáhat k průjezdnějšímu městu. Jedná se o moduly Pasportu komunikací, jako např. Koordinace výkopových prací, Zásahy na komunikacích či modul Parkování. Následovala velmi zajímavá přednáška o Správě budov a areálů - od evidencí k procesům. V prezentaci i workshopu následující den jsme ukázali nové nástroje pro nastupující a stále populárnější téma facility managementu, kde můžete spravovat i údaje a data “zevnitř” budov.

066
099

Příjemným oživením byly opět i příspěvky našich zákazníků, kteří se podělili o své zkušenosti s používáním T-MAPY aplikací. Letos jsme měli možnost slyšet paní Onderkovou z MM Brna, která prezentovala zkušenosti s naším metadatovým řešením EDAS. Pan Jelínek z MČ Praha 2 nám ukázal, jak využívají Analytickou mapu kriminality pro zvýšení bezpečnosti svých občanů.

077
088

Zbytek odpoledne prvního dne se nesl v duchu pokročilých diskuzí a jednání, čas zbyl ale i na volnočasové aktivity, kde si každý mohl vyzkoušet crazy kola, QR hru se zapeklitými otázkami, virtuální realitu a další disciplíny. Na to navazoval společenský večer se symbolickým přípitkem k oslavě výročí 30 let na trhu a obřím dortem.

1111
144
122
155

Druhý den byl ve znamení workshopů a odborných diskuzí. Se zákazníky jsme diskutovali o novinkách v našich pasportech, o územním plánování a všem, co s ním souvisí či o novém řešení pro centrální správu identit uživatelů nazvaném trefně Cobra.


V posledním bloku jsme zájemcům ukázali mapu TWC, kde jsme sbírali požadavky na konfiguraci map a služeb a také jsme řešili konkrétní uživatelské projekty využívající nástroje facility managementu.

100
4444

Závěrem celého programu si vzali slovo opět majitelé, kteří vyzdvihli atmosféru Setkání, poděkovali organizátorům, přednášejícím i účastníkům a už s předstihem pozvali všechny přítomné na příští ročník. Ten se uskuteční 18. - 19. září 2023 v Kongres hotelu Jezerka na Seči.

133

Díky všem, bylo to fajn a těšíme se zase za rok!

laser scanning6

Realizace Digitální technické mapy ČR se rozbíhá a T-MAPY jsou u toho

Po letech příprav vstoupil projekt Digitální technické mapy ČR (DTM ČR) do realizační fáze. Protože je DTM vedena pro území kraje, značná část odpovědnosti nyní leží právě na nich. Podle příslušného zákona mají kraje do roku 2023 povinnost připravit datovou základnu krajské DTM a zajistit vhodný informační systém pro její provoz.

Ve spolupráci s partnery se T-MAPY budou podílet na realizaci informačního systému DTM pro 11 krajů. Vedle implementace informačního systému se budeme věnovat i vybraným projektům tvorby datové základy krajských DTM. Díky přímé účasti na krajských projektech budeme schopni našim zákazníkům zajistit hladkou a optimální integraci na IS DTM kraje.

T-MAPY jako dodavatel krajských DTM

T-MAPY se tvorbě a správě technických map obcí i ORP věnují již řadu let. Z vlastních zkušeností i zkušeností našich zákazníků víme, že kvalitně zpracovaná technická mapa je výborným a často nezastupitelným podkladem pro řadu činností ve veřejné správě.

I proto projektu DTM ČR věnujeme zásadní pozornost. S firmami Georeal a Geovap jsme založili společnost GTG a vytvořili společné řešení pro krajské DTM. S tímto řešením (GTG DTM) jsme uspěli v mnoha krajích. Z již dokončených výběrových řízení víme, že budeme realizovat projekt informačního systému krajské DTM pro minimálně 9 krajů: kraje Karlovarského, Libereckého, Zlínského a tzv. K6 - společný projekt krajů Ústeckého, Jihočeského, Královéhradeckého, Pardubického, Moravskoslezského a kraje Vysočina. Další výběrová řízení ještě probíhají.

T-MAPY se budou také podílet na projektech zaměřených na datovou základnu DTM krajů. V rámci těchto projektů budeme řešit především konsolidaci dat základní prostorové situace (ZPS) a mapování dopravní infrastruktury s využitím dat mobilního laserového skenování.

ukázky zpracování dat z mobilního laserového skenování

DTM ČR a její potenciál

Národní projekt DTM považujeme za zásadní pro další rozvoj (nejen) geomatiky v České republice. Věříme, že se jednotná digitální technická mapa stane jedním z piliřů geodatové základny ČR. Velký potenciál vidíme i v tom, že se přesná a garantovaná data DTM mohou stát klíčovým podkladem pro pokrokové projekty v oblasti 3D GIS a BIM.

Kromě zásadního cíle, kterým je úspěšná implementace a následný provoz našeho řešení na příslušných krajích, chceme výhodu své přítomnosti na těchto projektech promítnout i do nanejvýš efektivní integrace krajských IS DTM s našimi řešeními na městech, obcích a u dalších partnerů, jako jsou např. složky Integrovaného záchranného systému.

Jiří_Bradáč

Ing. Jiří Bradáč

jednatel, T-MAPY spol. s r. o.

Je vhodné připomenout, že v rámci aktuálních projektů s datem ukončení do poloviny resp. konce roku 2023 nebudou DTM krajů kompletně dokončeny (resp. část území nebude tímto dílem systematicky pokryta). Podstatné ale je, že bude založen celý systém tvorby, správy a údržby DTM. Zároveň je třeba zdůraznit, že projekt DTM ČR by měl pokračovat i v dalších letech, již nyní jsou alokované finanční prostředky pro další dotační období.

Více o DTM

Chcete vědět, co DTM obsahuje a kdo ji využije? Tyto a další informace se dozvíte na stránce Digitální technická mapa České republiky.

T-MAPY_carousell_30let_1920x800_01

Slavíme 30 let na trhu. I díky vám!

Je to přesně třicet let, co vznikly T-MAPY. 20. května 1992 jsme do firmy přivezli první počítač (Compaq s procesorem 386 a harddiskem o velikosti 40 MB) a k němu digitizér formátu A1. Proces digitalizace jsme začali „od základu“, tedy pořizováním geografických dat.

Druhá polovina devadesátých let byla ve znamení tvorby GIS aplikací, nejprve desktopových a s nástupem internetu velmi rychle i webových. Právě spojení obou pilířů – kvalitní datové produkce a tvorby vlastního aplikačního software a navazujících služeb bylo základem pro následný růst společnosti.

V průběhu dalších let se zvyšoval počet zákazníků a zaměstnanců, rozšiřovalo se portfolio nabízených produktů a služeb. Zejména se ale zvětšovaly a prohlubovaly naše odborné znalosti a zkušenosti. V posledních letech se součástí růstu firmy staly i akvizice a strategická partnerství s nejlepšími firmami na trhu.

Dnes jsou T-MAPY jednou z největších geomatických firem v České republice a na Slovensku. Podílíme se na realizaci největších projektů ve svém oboru. S našimi produkty pracují denně tisíce lidí. Naše řešení jsou provozována na všech úrovních veřejné správy, ve složkách IZS i v soukromých firmách.

Naším dlouhodobým cílem je prostřednictvím špičkových geomatických nástrojů podporovat procesy ve veřejné i soukromé sféře. Našim zákazníkům pomáháme nejen lépe pracovat s prostorovými informacemi, ale zejména jim poskytujeme nástroje pro propojení těchto informací s dalšími daty, což umožňuje naplno využít jejich potenciál. To vše za pomoci nejmodernějších technologií jak v oblasti tvorby softwarových produktů, tak i v oblasti tvorby geodat. Slovy našeho sloganu - Dáváme informacím prostor.

Jiří_Bradáč

Ing. Jiří Bradáč

jednatel, T-MAPY spol. s r.o.

Jsem přesvědčen, že infrastruktura založená na relevantních datech v kombinaci s nejmodernějšími technologiemi pomáhá rozvíjet kvalitu života celé společnosti, přispívá k budování a plánování udržitelnějších měst, regionů a obecně ke zlepšení života v naší zemi i na celé planetě. T-MAPY už 30 let umožňují svým zákazníkům shromažďovat, analyzovat a vytvářet z dat informace a znalosti, které podporují kvalitní rozhodování a zvyšují efektivitu poskytovaných služeb. Toto jsme dokázali díky spolupráci s vámi, díky podpoře našich zákazníků, partnerů a zaměstnanců. Vám všem velmi děkuji a těším se na další spolupráci v následujících letech.

MINO_min

Ing. Milan Novotný

jednatel, T-MAPY spol. s r.o.
kluk

DTM ČR - největší geomatický projekt posledních let

Digitální technická mapa České republiky (DTM ČR) je nejrozsáhlejším projektem na poli geomatiky poslední doby. Po mnoha letech příprav nyní vzniká dílo, které má za cíl poskytovat spolehlivé informace o polohopisu a dopravní a technické infrastruktuře na území ČR. Zajímá vás, co DTM obsahuje, v čem je unikátní a kdo ji využije? Odpovědi najdete v následujícím textu.

Máte-li zájem o podrobné informace, navštivte naši stránku Digitální technická mapa České republiky, kde najdete detailní údaje o obsahu DTM, jejím využití, příslušné legislativě a mnoho dalších informací.

Co je DTM?

V české legislativě (konkrétně zákonem č. 47/2020 Sb.) je DTM definována jako “databázový soubor obsahující údaje o dopravní a technické infrastruktuře a vybraných přírodních, stavebních a technických objektech a zařízeních, které zobrazují a popisují jejich skutečný stav.”

Dle výše uvedeného zákona je DTM vedena pro území kraje. Proto jsou zásadní součástí rodiny projektů DTM ČR digitální technické mapy krajů (DTM K). Správcem DTM K je příslušný krajský úřad v přenesené působnosti.

Vedle geografických dat je neodmyslitelnou součástí DTM také informační systém obsahující nástroje pro správu, údržbu a publikaci těchto geodat. Informační systém pro provoz DTM K zajišťují příslušné kraje. Centrální komponentou bude tzv. Informační systém DMVS (IS DMVS) realizovaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.

tunel

Projektantům a investorům umožní DTM pracovat s aktuálními, ověřenými a jednotně zpracovanými daty o všech druzích dopravní a technické infrastruktury. Starostům pomůže zefektivnit řadu činností samosprávy a rychleji řešit provozní situace v obcích.

V čem je DTM unikátní a kdo ji využije?

Digitální technická mapa je jedinečná z hlediska svého obsahu (kombinací prvků polohopisu a dopravní a technické infrastruktury) a vysoké přesnosti a podrobnosti (v současnosti neexistují na území ČR srovnatelná celoplošná geodata).

Z výše uvedených důvodů se DTM stane nezastupitelným podkladem pro celou řadu činností ve veřejné správě i soukromém sektoru. Bude spolehlivým zdrojem informací pro účely územního plánování, projektovou přípravu staveb, plánování investic, zajištění bezpečnosti obyvatel, krizové řízení a řadu dalších činností. Cílem je, aby se stala zdrojem dat garantovaných.

logo-wordmark-color

T-MAPY a DTM

T-MAPY mají s tvorbou a správou DTM rozsáhlé zkušenosti a to jak po datové, tak softwarové stránce. Podíleli jsme se na projektu Digitální mapy Prahy, dlouhodobě spolupracujeme na Digitální mapě Brna. Realizovali jsme řadu technických map pro ORP i malé obce.

Dlouhodobě nabízíme ucelenou řadu softwarových řešení pro podporu tvorby, správy a údržby městských DTM. Máme pokročilé nástroje pro její vizualizaci a propojení s dalšími agendovými aplikacemi.

Vznikající DTM ČR věnujeme v posledních letech zásadní pozornost. V rámci uskupení GTG, které sdružuje společnosti T-MAPY, Georeal a Geovap, jsme uspěli se společným řešením v řadě výběrových řízení krajských DTM. Rovněž se budeme podílet na projektech zaměřených na datovou základnu DTM krajů.

Co to znamená pro naše zákazníky?

Díky tomu, že se budeme přímo podílet na krajských řešeních, budeme schopni našim zákazníkům zajistit hladkou a optimální integraci na Informační systém Digitální technické mapy kraje.

Po spuštění krajských DTM budou mít naši zákazníci ve svých aplikacích připravené technicky vyladěné nástroje pro import či zobrazení těchto unikátních dat. Současně jim zajistíme potřebné sady nástrojů pro aktualizaci dat DTM a předávání aktualizovaných dat do centrálního systému IS DTM.

Podrobnější informace o projektu DTM ČR a naší nabídce v této oblasti naleznete na webové stránce Digitální technická mapa České republiky.

Kontakt

Máte doplňující dotaz k problematice DTM, nebo se chcete dozvědět více informací o tom, co T‑MAPY v oblasti digitální technické mapy nabízí?
Kontaktujte nás, rádi se Vám budeme věnovat.

Bezpečná města s Corpis Maps

Bezpečnější města s analytikou od T-MAPY

Analytický tým firmy T-MAPY vytvořil v prostředí Corpis Maps unikátní webovou mapu, která detailně zpracovává a vyhodnocuje data kriminality poskytované Policií ČR. Nejedná se pouze o zobrazení dat, ale o kombinaci přehledné mapové analytiky a přesných statistik jednotlivých typů deliktů, které se ve městě vyskytují. Analytická mapa je určena pro interní potřeby měst k prevenci kriminality.

Analytická mapa kriminality

Bezpečnost představuje jedno z nejdůležitějších témat pro každé město i občany.

2022-02-22_12h36_01

Zobrazení deliktů v mapě dle denní doby včetně detailních statistik v panelu Filtry.

2022-02-22_12h40_05

Mapová aplikace kriminality, fungující v řešení Corpis Maps, předčila naše veškerá očekávání, které jsme si od využití dat kriminality slibovali.
Hlavní výhodu tohoto řešení spatřujeme v analytických funkcionalitách a především v široké škále možností filtrování dat Policie ČR.

jiri_jelinek_miniMgr. Jiří Jelínek, Praha 2

Mgr. Jiří Jelínek

úřad městské části Praha 2
mc-p2-logo

Přínos analytiky Corpis Maps pro data kriminality

Data kriminality mají vysokou společenskou hodnotu. Jejich složitá struktura ale znemožňuje plnohodnotné využití pomocí tradičních mapových nástrojů. Proto jsme vyvinuli Analytickou mapu kriminality, která rozšiřuje a obohacuje originální data Policie ČR na dvojnásobek. Úřad tak získává velmi detailní pohled na kriminalitu ve svém městě,” doplňuje Jaroslav Poláček z analytického týmu Corpis Maps.

Mapa obsahuje pečlivě vybrané vizualizace a funkce doplněné o detailní statistiky deliktů. Ty v uživatelsky jednoduchém prostředí pomáhají poznat strukturu i charakter deliktů s cílem jejich budoucí eliminace a prevence. Data mohou být doplněna o přestupky od městské policie.

clustery_mini

Zobrazení a vyhodnocení výskytu kategorií trestných činů v uživatelem definované lokalitě.

Zaujala vás Analytická mapa kriminality?

Kontaktujte nás, rádi vám představíme možnosti nasazení i na vašem městě.

koordinace-vykopovych-praci-banner-1

Méně uzavírek a plynulejší silniční provoz díky koordinaci výkopových prací

Dobré plánování oprav a dalších stavebních prací na pozemních komunikacích, nebo v jejich blízkosti, má přímý vliv na plynulost silničního provozu. Díky aplikaci Koordinace výkopových prací (KVP) získáte nástroje pro efektivní správu a plánování těchto stavebních akcí ve vašem městě.

Interní část KVP je určena pracovníkům příslušného odboru. Najdete zde nástroje pro správu a sdílení všech informací o právě realizovaných i plánovaných stavbách na pozemních komunikacích. Jak konkrétně vám KVP pomůže?

Pomocí nástrojů v sekci workflow můžete přehledně sledovat, jak stavební projekty prochází interními schvalovacími procesy na jednotlivých odborech. V každém okamžiku přesně víte, kde čeká projekt na vyjádření. Najdete zde i všechny příslušné dokumenty.

koordinace-vykopovych-praci-workflow

Díky workflow máte neustále přehled o tom „kdo má danou žádost na stole”.

Nástroje v sekci Uzavírky vám umožní evidovat všechny informace související s touto agendou. Jedná se například o žádosti o souhlas s uzavírkou, termíny, plánované objízdné trasy a dopravní omezení, i informace o tom, kdo je zodpovědný za instalaci dočasného dopravního značení.

Pro efektivní plánování výkopových prací využijete funkci Souběhy. Díky ní si snadno zobrazíte již naplánované stavby v dané lokalitě, případně v daném termínu. Významně tak můžete omezit opakované uzavírky v jedné lokalitě a zvýšit průjezdnost komunikací vašeho města.

kvp_soubehy

Díky funkci Souběhy snadno zjistíte, zda je již pro danou lokalitu naplánována jiná uzavírka.

Vedle interní části je součástí řešení i veřejná aplikace. Ta slouží k představení schváleného harmonogramu veřejnosti. V interaktivní mapě najdou obyvatelé města informace o aktuálních uzavírkách i případných objízdných trasách. Veřejná aplikace obsahuje také agendovou část, kde mohou například investoři vyhledat relevantní informace o chystaných výkopových pracích v dané lokalitě s výhledem na několik let dopředu.

kvp_harmonogram_schvaleny_verejna_aplikace_min

Informace z veřejného harmonogramu výkopových prací využijí i soukromé firmy, které stavby na komunikacích realizují.

Chcete naživo vidět, jak KVP vypadá? Veřejnou část aplikace si můžete prohlédnout na Mapovém portálu města Brna: Koordinace výkopových prací (mapa + agendová část Harmonogram schválený) a samostatná Mapa koordinace výkopových prací a uzavírky.

Další informace o KVP naleznete na produktovém webu Koordinace výkopových prací. Pokud vás aplikace zaujala a máte zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

fúze_hero

Firmy Mapa Slovakia Digital a T‑MAPY Slovensko dokončily svoji fúzi a spojily se v jednu silnou a konkurenceschopnou společnost

Dovolujeme si tímto oznámit oficiální sloučení firem Mapa Slovakia Digital s.r.o. a T‑MAPY Slovensko s. r. o.
Společnost bude nadále vystupovat pod jedním názvem T‑MAPY s. r. o.

Proběhlá fúze je dalším z kroků naší strategie směřující k větší agregaci subjektů na poli geomatiky a představuje skvělou příležitost k posílení portfolia našich produktů a služeb” říká Ing. Jiří Bradáč, jednatel společnosti T‑MAPY. „Propojením know-how obou firem výrazně vzroste naše společná schopnost kvalitně se pohybovat na poli GIS, správy majetku, 3D GIS a BIM či AM/FM jak z pohledu softwarových řešení, tak z pohledu geodat na česko-slovenském trhu geomatiky. Jsme pevně přesvědčeni, že vzniklý subjekt má jasný synergický potenciál a bude pozitivně přijat jak zákazníky, tak partnery obou společností.

Mgr. Jan Gašpárek, výkonný ředitel T‑MAPY s. r. o., k fúzi dodává: “Fúzi vítáme a těšíme se na budoucí spolupráci. Nástupnická firma T‑MAPY s. r. o. bude velmi silná v kompletním řešení problematik geomatiky v širším kontextu. Toto spojení nám umožňuje využít širokou škálu synergií, představit trhu nové unikátní produkty a integrovaná řešení a dále zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.

T-WIST_REN_G_nahled2

T‑WIST REN aplikace pro každodenní práci s daty katastru nemovitostí

S jakými daty pracují naši zákazníci z městských úřadů nejčastěji? Jednoznačně s daty katastru nemovitostí (KN). Informace o nemovitostech (pozemcích, budovách a jednotkách) a jejich vlastnících, věcných břemenech či probíhajících řízeních využívají denně pracovníci správy majetku, stavebního úřadu, investic a mnozí další.

Pro jednodušší a efektivnější práci s těmito daty využívají městské úřady aplikace, které umí pracovat s lokální databází KN importovanou pomocí výměnného formátu ČÚZK. T‑MAPY pro tyto účely nabízí aplikaci T‑WIST REN, díky které mohou uživatelé s daty pracovat i takovým způsobem, který dálkový přístup do KN neumožňuje (např. provádět hromadné vyhledávání parcel, vyhledávání grafickým výběrem, vyhledávání parcel podle vlastníka, generování sestav a mnohé jiné úkony).

Tyto aplikace znatelně urychlují procesy na úřadu, i díky tomu se staly nezbytnou součástí každodenní práce úředníků. V souvislosti se změnami v poskytování dat ze strany ČÚZK, ke kterým došlo v posledních letech, začala řada úředníků opět využívat dálkový přístup do KN nebo dokonce nelogovaný, veřejný přístup. To vedlo k významnému zpomalení rutinních činností. Uživatelé aplikace T‑WIST REN však takto postupovat nemusí! Aplikaci jsme hned po zavedení změn upravili, aby s ní i nadále mohli naši uživatelé pohodlně pracovat tak, jak byli doposud zvyklí.

Anonymizace poskytovaných údajů

K jakým změnám tedy došlo? V první řadě se jednalo o anonymizaci osobních údajů, kdy ČÚZK s odkazem na směrnici GDPR odstranil z výměnného formátu osobní údaje vlastníků. Pokud uživatel tyto údaje potřebuje, musí si je vyžádat prostřednictvím WSDP (webových služeb dálkového přístupu). V obecné praxi to znamená, že uživatel si vyhledá příslušnou parcelu a prostřednictvím speciální funkce se musí on-line dotázat na jejího vlastníka. Během tohoto dotazu dojde na straně ČÚZK k zaevidování uživatele, který o danou informaci žádal.

Téměř všichni výrobci aplikací pro práci s daty KN se s touto situací vyrovnali, ve většině případů ale došlo k významnému omezení dosavadní funkcionality. Vyhledané osobní údaje se často jen jednorázově zobrazí a při další práci s parcelou je nezbytné se na ně znovu dotázat. Pracovníci úřadů tím pádem ztratili motivaci s aplikacemi pracovat a začali využívat dálkový přístup do KN nebo dokonce nelogovaný, veřejný přístup. Návratem k vyhledávání po jedné parcele a používáním veřejného přístupu došlo k významnému zpomalení rutinních činností. T‑WIST REN je ale jiný!

dalkovy-pristup-do-KN-pro neregistrovane

U řady aplikací došlo k omezení dosavadní funkcionality. I proto je úředníci přestali využívat a data KN vyhledávají přes dálkový přístup. T‑WIST REN je ale jiný. Aplikaci jsme upravili tak, aby s ní uživatelé mohli i nadále plnohodnotně pracovat.

T‑WIST REN G

V T‑MAPách jsme řešili, jak splnit podmínky definované ČÚZK a zároveň zachovat uživatelům dosavadní komfort práce s daty KN. Výsledkem je nová verze T‑WIST REN G, ve které došlo k propojení databáze aplikace se službami ČÚZK. Jak to funguje?

Po spuštění aplikace si uživatel vyhledá příslušnou parcelu, nebo skupinu parcel. Následně zobrazený seznam parcel sice neobsahuje osobní údaje, ale jednoduchou funkcí se uživatel dotáže buď jen na vlastníky, nebo na vlastníky a účastníky řízení. Proběhne on-line dotaz do ISKN a požadované „odanonymizované“ údaje se naplní do lokální databáze aplikace T‑WIST REN a zůstanou tam uložené. Při další práci už lze v datech vyhledávat podle odanonymizovaných údajů, oprávněným uživatelům se údaje o vlastnících zobrazují bez nutnosti dalších on-line dotazů do ISKN. Pracovníci úřadu tak mohou dále pohodlně pracovat s daty KN tak, jak byli zvyklí (používat hromadné vyhledávání atp.).

T-WIST_REN_G

V T-WIST REN G přibyly nové ikony. Ty uživatele informují, zda ve vybraných datech existují záznamy s anonymizovanými údaji. Červené ikony znázorňují anonymizované údaje. Pokud je ikona šedá, znamená to, že oprávněný uživatel z úřadu již ČÚZK o kompletní údaje požádal. Tato data jsou nyní uložena v lokální databázi a lze s nimi dále pracovat běžným způsobem.

V roce 2021 došlo ze strany ČÚZK k další změně. Tou je zavedení povinnosti přihlášení i ve veřejném přístupu do KN, případně využití jednorázového přístupu se zadáním kontrolního kódu. Tím se dále zkomplikovala práce s daty KN přes dálkový přístup.

Pokud denně pracujete s daty KN a i nadále používáte „provizorní“ a komplikovaný dálkový či dokonce veřejný přístup, vyzkoušejte T‑WIST REN G. Po standardním přihlášení uživatele tato aplikace nevyžaduje žádné další přihlašování nebo zadávání kontrolních kódů a umožňuje plnohodnotnou práci s daty KN s veškerou přidanou hodnotou, na kterou byli uživatelé zvyklí před změnami zavedenými ČÚZK po roce 2019.

Co všechno T‑WIST REN G umí?

 • Hromadné vyhledávání parcel včetně hromadného odanonymizování vlastníků.
 • Kombinaci databázového a grafického vyhledávání zákresem v mapě (výběr bodem, linií, polygonem nebo kružnicí).
 • Pokročilé hledání podle parcely, budovy, listu vlastnictví, jednotky nebo vlastníka.
 • On-line přístup do aktuální, celorepublikové databáze vlastníků.
 • Jednoduché vyhledání/přidání sousedních parcel k již vybraným parcelám.
 • Generování elektronicky podepsaných výpisů z listu vlastnictví (i hromadné).
 • Generování sestav z vybraných záznamů (soupisy parcel, soupisy parcel s vlastníky, s celkovou sumou výměr atd.).
 • Přidávání informací o pronájmech, záborech, investičních záměrech atd., a to nejen k celým parcelám, ale i k libovolnému, uživatelem definovanému území.
 • Automatickou vizualizaci majetku města a majetku významných vlastníků.
 • Automatickou vizualizaci parcel podle způsobu využití, počtu vlastníků atd.
 • Responzivní aplikaci pro práci s katastrem nemovitostí v terénu na mobilním zařízení.
 • Integraci mapového okna T‑WIST REN se stavebním úřadem VITA.

Jestliže aplikaci T‑WIST REN G již máte, ale nejste si jisti, jak ji naplno využít, kontaktujte svého projektového manažera za T‑MAPY. Rádi Vám odpovíme na všechny dotazy, a v případě zájmu zajistíme školení.

Kromě aplikace T-WIST REN nabízíme i mapové a geolokační služby pro práci s katastrem, parcelami a adresami.

volby3

Volby 2021: Naše mapa ve volebním studiu TV Nova

Volby do poslanecké sněmovny letos přitáhly velkou pozornost nejen ve volebních místnostech, ale také na televizních obrazovkách. Pokud jste zvolili volební studio TV Nova, určitě vám neuniklo, že veškeré výsledky byly prezentovány národu v interaktivní analytické mapě. V mapě od společnosti T-MAPY, která jako jediná umožnila pohled až na detail volebních okrsků!

volby2

Cílem bylo divákům TV Nova poskytnout mapovou analytiku až do toho největšího detailu, který ostatní média nenabízela. Moderátorce TV Nova tak mapa umožnila jednoduše odhalit a správně interpretovat rozdílné výsledky i v rámci jednotlivých měst. Často se totiž preference rapidně měnily s ohledem na to, zda šlo o oblasti s rodinnými domy, či o okrsky s bytovými domy v centru.

studio_min

My jsme samozřejmě rádi, že si TV Nova vybrala pro komplexní vizualizaci výsledků voleb opět mapu od nás. Věříme, že divákům přinesla přehlednou orientaci o tom, jak se volilo v jednotlivých okrscích v rámci měst a krajů.

pruhonice_min

Mapa aktuálních volebních výsledků byla vytvořená v prostředí Spinbox společnosti T-MAPY s. r. o.

Práce s daty katastru nemovitostí

Práce s daty katastru nemovitostí

Jak na vyhledávání v mapě?
Jak se dají v mapě měřit vzdálenosti?
Jak vytvořit pdf soubor s mapou s konkrétními vrstvami a legendou?
Jak na přichytávání v mapě?
Jak vyhledat a přidat do výběru sousední parcely?Odpovědi na tyto a spoustu dalších otázek vám přinese nový seriál vzdělávacích článků, které budou v rubrice Jak na to vycházet v příštích měsících. Ze zkušeností s každodenním používáním T-MAPY aplikací, videonávodů a občas i nějakých tipů a triků se dozvíte, jak s našimi aplikacemi pracovat co nejefektivněji.

V předchozím článku jsme se věnovali editačním nástrojům, konkrétně převzetí geometrie, práci s délkami a kolmicemi a jak na rozdělení záznamu. V následujícím textu jsou popsány základní úlohy při práci s daty katastru nemovitostí.

Práce s daty katastru nemovitostí

Hledání konkrétních parcel

V T-WIST REN máte hned několik možností, jak vyhledávat parcely.

V tabulkové části aplikace v nástroji “Výběr” zvolte danou obec, katastr a zadejte číslo parcely. Po kliknutí na “Vyhledat” se hledaná parcela zobrazí do mapy a současně se v tabulkové části se vypíší podrobné informace o vlastnících, příslušném LV a budovách na parcele. Pokud hledáte více parcel, zapište příslušná parcelní čísla oddělená čárkou, nebo pomocí intervalu. Zobrazení zadaného filtru provedete kliknutím na tlačítko “Zrušit výběr”.

Informace o parcelách lze zobrazit také přímo z mapy. Nejprve zvolte, zda budete vybírat pomocí bodu, linie, nebo plochy (nástroje “Přidat nový bod/linii/polygon”). Po dokončení tvaru se v tabulkové části aplikace vypíší souřadnice zakresleného objektu. Po kliknutí na tlačítko “Vyhledat” aplikace vypíše seznam všech parcel, které (i jen z části) leží v zakresleném tvaru.

Vyhledávání sousedních parcel

Pro různé úlohy je potřeba zjistit informace o sousedních parcelách. Jak na to? V mapě označte jednu, nebo více parcel, pro které chcete vyhledat sousední parcely. Nad tabulkovým výčtem parcel vyberte nástroj “Vybrat sousedy” a všechny sousední parcely se vypíší do tabulky. Po kliknutí na nástroj “Do mapy” se tyto zobrazí v mapě. Při použití tohoto nástroje nejsou původní parcely do výběru zahrnuty. Chcete-li do výběru zahrnout i původní parcely, použijte nástroj “Přidat sousedy”.

Zobrazení podrobností o parcele

Detailní informace o parcele lze zobrazit pomocí nástroje v levé části každého záznamu. Po kliknutí na tuto šipku se vypíší informace o vlastnících, listu vlastnictví a budovách na dané parcele.

Pokud chcete tyto informace zobrazit ve formě listu vlastnictví, aktivujte u příslušného záznamu “další nástroje” a klikněte na “výpis z LV”. Tato sestava (stejně jako informace o parcele) je vytvářena z dat uložených v aplikaci. Je proto generována velmi rychle, ale její aktuálnost závisí na četnosti aktualizace dat v T-WIST REN.

Potřebujete-li pracovat s aktuálně platnými údaji, můžete si vybranou sestavu nechat vygenerovat ze služeb ČUZK. Vyberte parcelu, u příslušného záznamu aktivujte šipku “Další nástroje” a vyberte “Sestavy ČUZK”. Otevře se nové okno s dálkovým přístupem ČUZK, kde vyberete typ sestavy. V případě sestavy “List vlastnictví” budou na výpisu uvedeny kompletní informace o všech parcelách v daném LV. Těch může být mnoho (např. pokud se jedná o majetek obce) a generování výpisu pak bude trvat dlouho. V takovém případě je vhodnější zvolit jednodušší sestavu “Informace o parcele”. Dále zadáváte účel výpisu a číslo jednací. T-WIST REN odešle požadavek na server ČUZK a následně zobrazí vygenerovanou sestavu.

Data KN a GDPR

V rámci ochrany osobních údajů dle GDPR se změnil přístup ke katastrálním datům. Katastrální úřad nyní poskytuje data o vlastnících pouze v anonymizované podobě. Oprávnění uživatelé mohou tyto údaje získat pomocí služeb komunikujících on-line se servery ČÚZK. Nástroje pro „od-anonymizaci“ dat jsou nyní součástí aplikace T-WIST REN G. Výše uvedené postupy popisují práci s již neanonymními daty. Pro více informací nás kontaktujte.

V následujícím článku se budeme věnovat Pasportu komunikací.

Copyright © 2022 | T-MAPY spol. s r.o.