Egovernment CSU 2023

Geoportál ČSÚ oceněn v soutěži Egovernment The Best 2023

Geoportál ČSÚ, jehož oficiální název je "Geoportál pro diseminaci geografických dat SLDB 2021", byl oceněn jako druhý nejlepší egovernmentální projekt roku 2023 v kategorii centrální veřejné správy.

Egovernment CSU 2023

Projekt byl realizován a financován Českým statistickým úřadem pod hlavičkou Sčítání lidu, domů a bytů 2021 ve spolupráci s vybranými dodavateli (ICZ, a.s. a T-Mapy, s.r.o.). Více o projektu, o jeho náročnosti a řešení, jste se mohli dočíst v našem článku - Geoportál ČSÚ - náročná ryzí Esri implementace

Geoportál ČSÚ - Dojížďka

O soutěži Egovernment The Best

Egovernment The Best 2023 je tradiční soutěžní sbírka nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v ČR kterou každoročně, už 18 let, vyhlašuje Magazín Egovernment.

Snahou magazínu Egovernment je touto cestou shromáždit a prezentovat projekty, které byly (případně právě jsou) v rámci státní a veřejné správy v daném roce realizovány a mohou být inspirativní ostatním. Jednotlivé projekty mezi sebou soutěží v rámci několika kategorií.

T-MAPY, které se na projektu velkou měrou podílely, mají z výsledku pochopitelně velkou radost. Českému statistickému úřadu upřímně gratulujeme!

1

Projekt Get It Sorted úspěšně předán

Projekt "Get It Sorted - data-based waste management and decision-making system for Sarajevo (GIS Sarajevo)" vstoupil do své závěrečné fáze. Nový systém byl oficiálně předán konečnému příjemci projektu, společnosti KJKP RAD.

Sarajevo1

Hlavním cílem projektu GIS Sarajevo bylo vyvinout moderní řešení pro správu majetku (Asset management) na bázi geografického informačního systému (GIS) pro KJKP RAD. Účelem této iniciativy je zapojení inteligentních řešení do správy a vedení evidence majetku a poskytnutí moderních nástrojů pro podporu rozhodování systému nakládání s odpady v kantonu Sarajevo.

Sarajevo2

Zavedení nového systému ocení i běžní obyvatelé regionu. Právě jim je určena veřejná část systému. Najdou zde přehlednou mapu stanovišť nádob na tříděný odpad (tzv. zelených ostrovů), umístění kontejnerů na směsný odpad a recyklačních dvorů s informacemi o časech svozu, druzích odpadu a dalšími užitečnými údaji.
Tato část systému také umožňuje informovat veřejnost o pravidelném přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad nebo o mimořádných opatřeních a dočasných omezeních.

sarajevo3

Nový systém představuje významný krok vpřed. Kromě nových možností kvalitního řízení zdrojů a služeb a výrazného zjednodušení práce některých útvarů pokládá základy pro další rozvoj systému odpadového hospodářství KJKP RAD.

V rámci rozvoje se uvažuje např. o integraci GPS řešení, snímání stupně naplněnosti kontejnerů, automatizaci procesů a zapojení dalších chytrých řešení. Systém byl vytvořen na bázi open source a umožňuje integraci a výměnu dat s dalšími službami Kantonu Sarajevo v souladu s pojetím komplexních řešení chytrého města (Smart City).

sarajevo4

Projekt byl realizován v rámci partnerství ČR a UNDP pro cíle udržitelného rozvoje (SDGs) a jeho dodavatelem je česká společnost T-MAPY. Finanční podporu této iniciativě velkoryse poskytlo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Hlavním cílem programu CUP je využití českého know-how a inovativních řešení na podporu cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v partnerských zemích. Celkový rozpočet projektu činil 70 000 USD, přičemž finanční podpora programu CUP byla 39 900 USD.

loga

Oficiální prezentace výsledků projektu, včetně podrobného představení vlastního řešení, výsledků projektu a budoucích plánů, se konala v úterý 31. října 2023.
Akce se zúčastnili klíčoví zástupci Kantonu Sarajevo, UNDP, Velvyslanectví ČR v Sarajevu a společností KJKP RAD a T-MAPY.

1
2
3
4
5
zahvalnica
6
7

Projekt byl financován z Fondu výzev: České řešení pro cíle udržitelného rozvoje, který je účinnou hnací silou inovací a změn v regionu.

main2_featured

Zákazníci za námi přijeli na Jezerku na 25. Setkání uživatelů

Minulý týden se uskutečnilo 25. Setkání uživatelů produktů a služeb společnosti T‑MAPY. To se po dvou letech vrátilo do krásného kongresového hotelu Jezerka u Seče.

Konferenci si jako už tradičně nenechalo ujít přes 120 účastníků z řad městských a krajských úřadů, organizací IZS a dalších uživatelů GIS. Na všechny pak čekal nabitý dvoudenní program plný přednášek, tematických stolů a workshopů, diskuzí i zábavy.

Konference v číslech

25.

T-MAPY Setkání uživatelů

120

účastníků

56

organizací

10

odborných přednášek

9

tematických workshopů

2

paralelní sekce

6

odpoledních aktivit

13

soutěžních otázek

31

let zkušeností na trhu

Jsme zde pro vás, to bylo hlavní poselství úvodního slova jednatele Milana Novotného. Na začátek svého vstupu všechny účastníky srdečně přivítal a pak se rozpovídal o firmě jako takové.
Například jsme mohli slyšet, že T-MAPY jako lídr v oblasti geomatiky v České i Slovenské republice už mají přes 110 zaměstnanců a více než 2 000 zákazníků. Následoval rychlý průlet technologiemi, které využíváme a které nám pomáhají vytvořit výsledný produkt - špičkové aplikace a prvotřídní geodata.

PXL_20230918_080952229_min
PXL_20230918_080651788_min

Druhý jednatel Jiří Bradáč se dlouhodobě pohybuje “v ústředí”, kde se věnuje geomatice na celostátní úrovni. A tím největším tématem je aktuálně bezpochyby Digitální technická mapa ČR. Jeho společná přednáška s Petrem Šebestou se zaměřovala na současný stav DTM na krajích a městech. Tomuto tématu jsme věnovali i odpolední workshop pojatý jako komplexní Průvodce DTM, kde účastníci mohli pokládat své konkrétní dotazy k této problematice.

PXL_20230918_081415592_min
PXL_20230918_081153797_min

Jiří Bradáč pak pokračoval svoji druhou přednáškou na téma Digitalizace stavebního řízení a územní plánování. Tam přiblížil Standardizaci ÚP, stav krajských geoportálů i Národní geoportál územního plánování.

PXL_20230918_081235790_min
PXL_20230918_084808854_min

Hlavní uživatelskou přednáškou (keynote speech) celé konference byla prezentace Ing. Petra Klaudy a Mgr. Štěpána Moravce z Českého statistického úřadu o Statistickém geoportálu ČSÚ.

V ní celý projekt představili a podělili se o své zajímavé zkušenosti ze všech jeho fází, od zadání přes implementaci až po zkušební a ostrý provoz. Jde o největší a jednu z nejnáročnějších (aspoň za poslední dobu) implementací Esri i pro T-MAPY a dočíst se o ní můžete více na našem blogu.

PXL_20230918_092012642_min
PXL_20230918_095627237_min

Odpolední blok začínal jako už tradičně oblíbenými a zábavnými Novinkami v produkci T-MAPY. Posluchači se dozvěděli nejen o nejnovějších nástrojích v našich aplikacích, ale mohli slyšet i rozverné vtipy ze hřbitovního prostředí. Novinky se navíc netýkaly jen našich pasportních aplikací, ale např. i Analytické mapy kriminality, Hlášení závad či služeb pro práci s daty katastru nemovitostí.

PXL_20230918_112128273_min
PXL_20230918_112318924_min

Následující dvojblok byl věnován budovám. V jeho první části jsme ukázali, jak si představujeme práci s Budovami v našich majetkových aplikacích a její využití pro potřeby facility managementu. Pro tyto účely kontinuálně rozvíjíme jeden z novějších produktů, GeoFaM. Využití GISu v moderním pojetí facility managementu totiž dává perfektní smysl. Ať už je pak role uživatele jakákoliv (vlastník, správce, údržbář, revizní technik, uživatel, návštěvník, uklízečka...), všechny pro něj důležité informace tam najde na pár kliknutí.

PXL_20230918_114108096_min
PXL_20230918_114150114_min

Tematicky pak navazoval příspěvek Digitální dvojčata ve 2D i 3D, kde jsme si ukázali, jak takové dvojče vypadá, jak umíme pomáhat s pořizováním dat, porovnali jsme výhody a nevýhody 2D/3D a na závěr jsme také přidali pár doporučení.

PXL_20230918_114414117_min
PXL_20230918_081235790_min

Poslední přednáškou odpoledního bloku bylo 3D a jeho možnosti v územním plánování. Prezentace byla plná grafiky a názorných ukázek z T-MAPY technologické platformy Terinos pro tvorbu webových mapových aplikací.

PXL_20230918_121236046_min
2023-09-23 10_01_51-Prezentace v aplikaci _min

Na závěr jsme na pódium pozvali paní Ing. Miluši Dolanskou z MÚ Český Krumlov. Ta nám na konkrétním projektu ukázala, jak užitečné 3D modelování je pro rozhodování o budoucí podobě stavby v kontextu jejího okolí.

PXL_20230918_081005710_min
PXL_20230918_081308293_min

V paralelní sekci určené pro návštěvníky z řad IZS (Integrovaného záchranného systému) bylo také živo. Představovaly se projekty, produkty a zkušenosti z části T-MAP věnující se IZS.

Těmi nosnými produkty, které pro IZS máme, jsou IZS Operátor DSS a již zmiňovaný Terinos. U obou jsme si povídali o jejich současném stavu, novinkách, jejich budoucnosti a u Terinosu i o možnostech využití mimo IZS.

PXL_20230918_134328164_min
PXL_20230918_134348987_min

Po odpoledních workshopech zbyl čas i na volnočasové aktivity, kde si každý mohl vyzkoušet únikové hry, bowling, střelnici či golfový simulátor. Na to pak navazoval společenský večer s rautem a s vystoupením improvizační skupiny.

PXL_20230918_125854914_min
PXL_20230918_133915416_min
PXL_20230918_1343481_min
PXL_20230918_193403498_min
PXL_20230918_150321322_min
PXL_20230918_143809_min

Druhý den už byl ve znamení workshopů a odborných diskuzí. Zákazníci mohli navštívit např. workshop o novinkách v T-MAPY pasportech, o územním plánování a všem, co s ním souvisí či workshop s ukázkami zajímavých implementací.

PXL_20230919_0667_min
PXL_20230919_074401255_min

Závěrem druhého dne si vzal slovo opět Milan Novotný, který přiblížil, kde se s námi ještě letos můžete potkat, vyzdvihl atmosféru Setkání, poděkoval organizátorům, přednášejícím i účastníkům a pozval všechny přítomné na příští ročník.

main2_min

Díky všem, bylo to fajn a těšíme se zase za rok!

Kompletní fotogalerii se se spoustou dalších fotek najdete na T-MAPY FB.

Geoportal_csu_hero

Geoportál ČSÚ - náročná ryzí Esri implementace

Geoportál ČSÚ byl vytvořen v rámci projektu “Geoportál pro diseminaci geografických dat SLDB 2021” , který byl realizován a financován Českým statistickým úřadem pod hlavičkou Sčítání lidu, domů a bytů 2021 ve spolupráci s vybranými dodavateli (ICZ, a.s. a T-Mapy, s.r.o.).

Jeho základním cílem bylo vytvořit platformu pro diseminaci geoprostorových dat pro účely sčítání, naplnit požadavky směrnice INSPIRE a v dlouhodobém horizontu založit celoúřadový geografický informační systém pro poskytování mapových služeb uživatelům a dalším systémům ČSÚ a zpřístupnění vybraných statistických dat v mapové podobě.

Rozcestník

Statistický geoportál - Rozcestník

Projekt byl realizován v několika postupných fázích počínaje březnem 2022, během nichž vznikly základní výstupy – tři koncové mapové aplikace Statistický atlas, Dojížďka, Georeporty (interní, externí, pro smluvní partnery) a síťové služby INSPIRE. Aplikace pro veřejnost jsou dostupné na adrese https://geodata.statistika.cz/as/rozcestnik/.

Aby mohl Statistický geoportál plnit svůj účel, musí se naplnit vstupními daty. K tomuto účelu byl vytvořen ETL proces a nástroje pro jeho řízení. Hlavním datovým zdrojem je interní datový sklad ČSÚ, který obsahuje multidimenzionální data, která ČSÚ průběžně sbírá a zpracovává. Data jsou exportována do souborů ve výměnném formátu na bázi XML. A tato souborová data jsou na vstupu ETL procesu. Stručně si představme jeho hlavní části.

ETL

Schéma ETL

ETL fáze 1 provádí parserování XML, transformaci multidimenzionálních dat do běžných (normalizovaných) databázových tabulek a navázání na číselníky. Dalším krokem je vytvoření vrstev v Enterprise geodatabázi (SDE) a posledním krokem (fáze 3) je publikace formou mapových feature služeb. V tomto kroku se vrstvy přelévají do prostředí ArcGIS DataStore, což se provádí z důvodu optimalizace výkonu feature služeb. Vrstvy v SDE jsou tedy pouze dočasným způsobem reprezentace dat. Na ETL navazuje replikace dat do externího produkčního prostředí a taktéž replikace do prostředí sekundární lokality.

K zajištění datového obsahu a funkčnosti koncových aplikací byl vytvořen mohutný backendový aparát rozčleněný na několik provozních prostředí (testovací prostředí, interní prostředí dále rozčleněné na primární a sekundární lokalitu, externí prostředí) reprezentovaný množstvím provozních serverů vybavených příslušnými provozními a databázovými technologiemi.

arch

zjednodušená architektura

V rámci projektu byla navržena a realizována také velice komplexní systémová a komunikační infrastruktura, která zajišťuje nejen optimální chod koncových aplikací, ale také procesy importu a validace dat, odolnost systému proti výpadkům a v neposlední řadě také vysokou úroveň bezpečnosti.

Statistický geoportál nabízí také aplikační rozhraní (API) pro poskytování vybraných statistických údajů ve formě georeportu.

Služba Georeporty API je rozhraní typu "REST", které umožňuje integrovat funkčnost georeportů do informačních systémů jiných organizací. Tato služba umožňuje vygenerovat georeport pro zvolené téma a prostorově vymezené území a výsledek získat ve formátu HTML, PDF nebo CSV.

Jedná se tedy o funkčnost aplikace Statistické georeporty, která je ale v tomto případě dostupná přes programátorské rozhraní. Služba Georeporty API vnitřně pracuje nad daty agregovanými přímo z jednotlivých adresních bodů, a proto poskytuje přesnější údaje, přístup k nim je ovšem podmíněn uzavřením smluvního vztahu s ČSÚ o poskytnutí přístupu ke službě a doložením komerčního systémového certifikátu vydaného českou certifikační autoritou.

Geoportál ČSÚ - Statistické georeporty

Geoportál ČSÚ - Statistické georeporty

Geoportál ČSÚ je založen na efektivní kombinaci komerčních a Open Source technologií, což ve výsledku zajišťuje pokrytí všech požadovaných funkčních i nefunkčních vlastností systému při optimálním vynaložení finančních prostředků nejen na vlastní realizaci Geoportálu, ale i na jeho následný provoz. Životnost všech zvolených technologií je zajištěna podporou komerčních producentů v kombinaci se zkušenostmi firmy T-MAPY a zapojených pracovníků ČSÚ.

Jako technologický základ koncových aplikací Geoportálu ČSÚ byly zvoleny komerční technologie společnosti Esri, celosvětového lídra v oblasti geografických informačních systémů, jehož technologie jsou také praktickým standardem v oblasti GIS subjektů veřejné správy v České republice.

Všechny koncové aplikace byly vytvořeny v podobě jednostránkových (single-page) aplikací vytvořených technologií HTML5/Java script s využitím knihovny ArcGIS Maps SDK for JavaScript a systému ArcGIS Experience Builder. Ten byl použit jako vývojářské prostředí, do kterého byly programátorsky vytvářeny nové komponenty, které byly následně využity pro konfiguraci finálních aplikací. Touto technologií byly vytvořeny jak aplikace pro koncové uživatele, tak i aplikace pro interní správu Geoportálu.

Základním principem, na němž je postavena funkčnost aplikace Statistický Atlas, je “Client-site rendering”.
Tematická mapa využívající například metodu kartogramu vzniká až na straně klienta, tedy až na stránce, kterou zobrazuje webový prohlížeč. Aby se tematická mapa mohla zobrazit, potřebuje klient:

  • vektorová data, tzn. prvky - polygony reprezentující územní celky (nebo kilometrový grid), které obsahují potřebné atributy - ukazatele (např. celkový počet obyvatel ve vybraném okrese)
  • zobrazovací předpis (renderer), který určuje, jaké jsou jednotlivým prvkům přiřazeny symboly na základě hodnoty atributu (ukazatele). V případě kartogramu je symbol (barva) přiřazen jednotlivým intervalům hodnot ukazatele
Geoportál ČSÚ - Statistický atlas

Geoportál ČSÚ - Statistický atlas

To zní snadno, ale je nutno říct, že až do nedávné doby technologie nebyly tak pokročilé, aby tento přístup umožnily. Pro zobrazení tematické mapy na úrovni základních územních jednotek potřebuje klient načíst a zobrazit 6 392 polygonů, na úrovni buněk kilometrového gridu dokonce přesně 80 139 a pro každý prvek provést jeho vizualizaci daným rendererem. A to pokud možno bez viditelného zdržení aplikace načítáním velkého množství dat. Tohoto je dosaženo díky chytrému triku, kdy si klient (ArcGIS Maps SDK) stahuje polygony po dlaždicích, které jsou ale virtuální, neboť je ArcGIS Server vytváří za běhu, a zároveň provádí automatickou generalizaci polygonů vzhledem k aktuálním rozlišení klienta (kešování je možné, ale v této chvíli jej v projektu nevyužíváme).

Pro poskytování vektorových “feature” vrstev je využito hostovaných služeb s uložením v relačním Data Store, což je výkonnostně optimální pro tento případ použití. Díky tomu, že se na straně serveru neprovádí prezentace dat, systém dokáže obsluhovat velké množství klientů. Je sice skutečností, že zátěž se přesouvá z části na klientský počítač, ale díky efektivitě ArcGIS Maps SDK není problém provozovat aplikace i na běžném počítači nebo např. chytrém telefonu (požadavkem je ale moderní webový prohlížeč s podporou WebGL).

Veřejně dostupná aplikace Statistický atlas obsahuje v této chvíli 870 dílčích tematických map (150 témat/ukazatelů v kombinacích za všechny dostupné úrovně územního členění). Veřejná část je přitom podmnožinou interně provozovaného Geoportálu. Rozsah témat se přitom rozšiřuje a dále rozšiřovat bude. Jak vytvořit a udržovat tak velký počet konfigurací tematických map?

Na začátku projektu se uvažovalo o využití aplikace MapViewer, která je standardní součástí ArcGIS Portál. Jenže pro tak velké množství dílčích map (web map dokumentů) by to nebylo vůbec praktické. Proto byly vytvořeny vlastní nástroje pro tvorbu a administraci obsahu mapy. Pro upřesnění, Geoportál ČSÚ má tři nezávislá prostředí - testovací, produkční interní a produkční externí. Uvnitř externího prostředí existuje ještě samostatné vysoce zabezpečené prostředí pro provoz Smluvních georeportů. Každá tematická mapa může být tvořena kartogramem, kartodiagramem nebo kombinací obou těchto kartografických metod a kromě toho definicí pro tzv. popup, který kromě popisných informací může obsahovat také grafy (typicky výsečové diagramy).

Ukládání a manipulaci s těmito informacemi má na starost aplikační server, se kterým klientské aplikace komunikují přes REST rozhraní. Aplikační server je tedy vedle ArcGIS Enterprise druhou serverovou komponentou, kterou koncové aplikace využívají. Aby bylo možné v rámci Geoportálu ČSÚ využít i standardní aplikace, které jsou součástí ArcGIS ekosystému (např. Story maps), je možné vybrané tematické mapy uložit na ArcGIS Portál ve formě standardního web map dokumentu.

Geoportál ČSÚ - Dojížďka

Geoportál ČSÚ - Dojížďka

Open Source technologie, které byly využity především na straně backendu (RDBMS PostgreSQL, GeoNetwork aj.), byly voleny především s ohledem na reálné zkušenosti s jejich použitím. Byly tak zvoleny především ty, které se již osvědčily jako součást komplexních a provozně náročných geografických informačních systémů v nejrůznějších oblastech užití a se kterými má firma T-MAPY dlouhodobé zkušenosti.

V úvodních fázích projektu byla zpracována podrobná analýza a návrh řešení (základní dokument projektu, cílový koncept) a další projektové dokumenty, které představovaly základní podklady pro následnou realizaci, která byla završena zpracováním podrobné administrátorské, programátorské, bezpečnostní, uživatelské a další dokumentace skutečného provedení.

Zvolený mix technologií v kombinaci s kvalitně zpracovanou dokumentací a předávanými zdrojovými kódy také umožňuje jejich významnou část konfigurovat a užívat silami pracovníků ČSÚ, případně jejich správu a rozvoj svěřit jinému dodavateli, což významně minimalizuje možné budoucí dopady kritické závislosti na konkrétním dodavateli (tzv. „vendor lock“).

Projekt Statistického geoportálu Českého statistického úřadu mohl být úspěšně realizován pouze za aktivní spolupráce všech zainteresovaných stran, tedy především špičkových odborníků firmy T-MAPY, pracovníků ČSÚ a také pracovníků generálního dodavatele ICZ a.s.

Výsledkem této spolupráce je úspěšně realizovaný projekt, který má před sebou perspektivu dalšího rozvoje. Dokladem správnosti projektového záměru a kvality jeho řešení je také to, že Český statistický úřad získal v roce 2023 za tento projekt cenu Special Achievement in GIS (SAG), kterou každoročně uděluje společnost Esri za významné a inspirativní počiny v oblasti využívání a implementace technologií geografických informačních systémů (GIS).

DTM_main

T-MAPY Semináře DTM - odborná setkání o Digitální technické mapě

Na konci března a v první polovině dubna uspořádala firma T-MAPY tři semináře o Digitální technické mapě (DTM), které se konaly v Ostravě, Brně a Praze. Setkání byla určena pro zástupce měst a obcí, kteří se chtěli dozvědět více o aktuálním stavu, nových povinnostech a možnostech, které se spuštěním DTM souvisejí.

101_min
102_min

T-MAPY Seminář DTM v Ostravě

100_min

Každý ze seminářů byl zcela naplněn a skládal se ze dvou částí: úvodní přednášky a následné diskuze. Obou částí se zhostil náš jednatel Jiří Bradáč, který je obecně vnímán za jednoho z nejlepších odborníků v oboru. Účastníci seminářů získali mnoho cenných informací, včetně toho, jak bude DTM využívána v praxi.

1_min
2_min

T-MAPY Seminář DTM v Brně

3_min

Aktivní zapojení do diskuze, relevantní otázky i sdílení zkušeností mezi účastníky vytvořili vynikající atmosféru. S ohledem na množství zástupců měst a obcí, kteří se na semináře přihlásili, je také zřejmé, že řada měst věnuje tomuto tématu patřičnou pozornost a zodpovědně se na spuštění DTM připravují.

1_min
2_min
3_min
4_min

T-MAPY Seminář DTM v Praze

Velice nás těší velký zájem o seminář i pozitivní reakce na jeho obsah a průběh. Proto nevylučujeme, že budeme pokračovat v pořádání dalších seminářů DTM i v budoucnosti.

DTM_full_hd_min

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak vám můžeme s DTM pomoci, neváhejte nás kontaktovat a my vám rádi poskytneme více informací.

praha2

Více bezpečí pro obyvatele Prahy 2. Praktické zkušenosti s Analytickou mapou kriminality

Městská část Praha 2 a oddělení prevence kriminality a krizového řízení Prahy 2 od loňského roku využívá Analytickou mapu kriminality od T-MAPY, která obsahuje podrobná data všech deliktů od Policie ČR.

Jaké má Praha 2 s mapou zkušenosti? Vyplatila se investice? Jak pomáhá v praxi? O to vše se podělil v článku pro Praha.Camp správce GIS MČ Praha 2 pan Mgr. Jiří Jelínek.

Městská část se snaží mít komplexní informace o tom, kde jsou největší problémy s kriminalitou. Skládáme dohromady mozaiku, abychom měli přehled,“ vysvětluje Jelínek.

Článek #1 - IMG1_min

Slouží jim mimo jiné jako podklad pro přípravu na různé akce a větší události. Použili ji například pro festival Signal v říjnu, aby mohli určit bezpečnostní riziko. Analytická mapa kriminality přináší zároveň detailní geografický i statistický přehled o celkové kriminalitě na území městské části:

Vidíme pozitivní odezvu díky tomu, že konečně můžeme zjistit, kde se objevuje kriminalita. U nás je problémem náplavka, takže tam například můžete zjistit, jestli páchají trestné činy týkající se výtržnictví a podobně. Sledují se také trendy, například jestli a jak se nejčastější trestná činnost mění v letních měsících nebo přes víkendy a podobně,“ říká Jiří Jelínek.

Článek #1 - IMG2_min

V praxi slouží Analytická mapa kriminality také k ověřování různých bezpečnostních otázek a hypotéz. Dále pak k diskuzi s Policií ČR a městskou policií.

Máme pravidelné porady s Policií ČR a městskou policií, kde se řeší aktuální problémy. Na základě toho nastavujeme například umístění bezpečnostních kamer nebo zajišťujeme prořez v parcích, kde probíhá nějaká trestná činnost. Před rokem jsme řešili palčivou situaci ve spolupráci s Prahou 5, která se týkala toxikomanie,“ uvádí Jelínek.Část textů byla přezvata z článku Hany Grohové. Celý článek si můžete přečíst zde.

osn

T-MAPY sdílí své know-how v projektu rozvojového fondu OSN

Challenge Fund je aktivita partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN (UNDP - z anglického United Nations Development Programme). Cílem Challenge Fundu je především zajistit přenos a sdílení českého know-how a inovací, které by přispěly k naplnění rozvojových cílů Agendy 2030 v šesti prioritních zemích: Bosně a Hercegovině, Etiopii, Gruzii, Kambodži, Moldavsku a Zambii.

Čeští realizátoři v těchto projektech pracují v úzké spolupráci nejen v koordinaci s UNDP, ale i s místními partnery pro zajištění udržitelnosti a potenciální replikovatelnosti projektu.

new-CF-projects-e1671444168682

Projekty Challenge Fund 2022/23

cíle udržitelného rozvoje

Cíle udržitelného rozvoje

V minulém roce zaznamenal Challenge Fund rekordní počet (69) přihlášek. Konkrétně na Bosnu a Hercegovinu jich směřovalo 20. Z těch byl vybrán pouze jeden jediný projekt. Jde o projekt společnosti T-MAPY, která poskytne datově řízený inteligentní systém pro správu odpadu pro Kanton Sarajevo v Bosně a Hercegovině. Softwarové GIS řešení slouží k informování široké veřejnosti o umístění sběrných dvorů, harmonogramu svozu odpadů a poskytování dalších informací veřejného zájmu.

Systém GIS bude sloužit i jako základ pro implementaci chytrých řešení ve větším měřítku a pro rozvoj koncepce chytrých měst v zemi.

waste3

T-MAPY Správa odpadového hospodářství - ilustrační obrázek

Partnerství mezi ČR a Rozvojovým programem OSN je založeno na myšlence, že mnoho zemí čelí výzvám podobným těm, kterým Česká republika čelila v minulých desetiletích. Společnost T-MAPY založená v roce 1992 ušla dlouhou cestu a stala se jedním z hlavních hráčů na trhu geomatiky v České republice a na Slovensku. Líbí se mi myšlenka, že prostřednictvím Challenge Fund můžeme sdílet své know-how, které jsme po celá ta léta kontinuálně získávali, a tak pomoci iniciovat udržitelné rozvojové procesy v jiných zemích.

MINO_min

Ing. Milan Novotný

jednatel, T-MAPY spol. s r.o.
image-2
MZVlogo-1-1

Projekty jsou finančně podporované Ministerstvem zahraničních věcí České republiky z programu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Panorama,Of,Spa,Luhacovice,,Zlin,Region,,Moravia,,Czech,Republic

Nový modul Rezervace parkovacích míst v Luhačovicích pomáhá hostům i městu

Luhačovice patří k nejznámějším lázeňským městům České republiky. V hlavní sezóně sem zavítá až pět set návštěvníků denně. Vyhlášené lázně lákají tisíce lidí na vícedenní ozdravné pobyty. Ve městě je ubytovaný i lázeňský personál a samozřejmě nesmíme zapomenout na místní obyvatele. Co řeší všechny zmiňované skupiny?
Stejně jako jinde, parkování.

parkování

Jak se v Luhačovicích parkuje?

Město provozuje dvě sběrná parkoviště, která jsou využívána především jednodenními návštěvníky. Pokud přijede host na jednu a více nocí, může si pronajmout jedno z 230 míst ve speciálních parkovacích zónách provozovaných městem. Vyhledání a rezervace vhodného parkovacího místa bylo ale donedávna komplikované. Parkovací karty vystavovali zaměstnanci infocentra podle evidence vedené v tištěné tabulce.

Jednodušší vyhledání a rezervace parkovacích míst

Na základě podnětu starosty města Ing. Mariana Ležáka a ve spolupráci s pracovníky informačního centra jsme vytvořili nový systém, který proces vyhledání a rezervace parkovacích míst významně zefektivnil.

Na informačním centru nyní lázeňští hosté snadno zjistí, která parkovací místa v okolí jejich ubytování jsou volná. Systém “hlídá” počet možných rezervací pro dané parkovací místo v určeném termínu, a to pro právě probíhající i budoucí rezervace. Díky tomu umí navrhnout i kombinaci více parkování v případě, že není možné zajistit jedno místo pro celou dobu pobytu.

Velkým přínosem je i možnost sdílení informací o aktuální obsazenosti parkovacích míst napříč městskými organizacemi a ubytovacími zařízeními. V letošním roce je systém v ostrém provozu testován na informačním centru. Od roku 2023 město plánuje zpřístupnit systém ubytovatelům; host si pak parkování může zakoupit i přímo v místě ubytování.

parkovani_rezervace_3_nova_rezervace_min

Nový systém významně urychlil a zpřehlednil vyhledání a rezervaci parkovacích míst pro lázeňské hosty. Zaměstnancům infocentra navíc odpadla nadbytečná agenda.

Jak to celé funguje?

Parkovací systém je řešený jako modul Pasportu komunikací s názvem Rezervace parkovacích míst.

Modul je napojený na evidenci parkovišť, která je běžnou součástí agendy Pasportu komunikací. Po zadání požadovaného termínu systém vyhledá volná parkovací místa a zobrazí je do mapy. Uživatel vybere vhodné místo a vyplní potřebné údaje pro rezervaci (typ karty, platnost, informace o nájemci a platbě). Systém pak automaticky spočítá cenu a vygeneruje vyplněnou parkovací kartu i příjmový pokladní doklad.

parkovaci_karty_Luhacovice_min

Systém pracuje s různými typy karet (denní, týdenní, měsíční, půlroční, roční) a cenu za parkování vypočítá automaticky podle zadaného termínu.

Sdílení informací nejen o aktuální obsazenosti parkovišť

V příštím roce se počítá se zpřístupněním systému pro jednotlivá ubytovací zařízení. Takto jednoduché, a přitom efektivní řešení je možné realizovat díky široce nastavitelným přístupovým právům. Jednotlivá ubytovací zařízení budou mít editační práva ke svým rezervacím, rezervace ostatních budou moci pouze zobrazit.

Zjednodušení agendy přinese přístup do systému i pracovníkům městského úřadu - odpovědná osoba si díky němu jednou za definované období (typicky jednou za měsíc) vygeneruje sestavu jednotlivých prodejců s přehledem prodaných parkování a tyto částky prodejcům následně vyfakturuje.

Do systému parkovacích míst mohou přístup i strážníci městské policie, kteří tak přímo v terénu snadno zjistí kontakt na majitele vozidla, které je například špatně zaparkováno, poškozeno atd.

parkovani_rezervace_min

Systém umožňuje pracovat s různými typy parkovacích zón, definovat různé tarify a počty vozidel, které mohou na daném místě parkovat, popřípadě sledovat obsazenost parkovišť v reálném čase a mnoho dalšího.

Chytrá města

pro chytré lidi

Zavedení nového systému rezervace parkovacích míst v Luhačovicích je skvělým příkladem našeho chápání konceptu SmartCity. To podle nás není založeno pouze na maximálním využití nejmodernějších technologických “vychytávek za každou cenu”, ale hlavně na ucelené koncepci, propojení a především chytrém rozvoji stávajících prostředků. Více informací o našich smart řešeních naleznete na našem webu.

T-MAPY Setkání uživatelů 2022

Setkání uživatelů spojené s oslavou 30 let na trhu dopadlo na výbornou

Po třech letech se Setkání uživatelů produktů a služeb společnosti T-MAPY vrátilo do Přerova. A i tentokrát se odehrálo v hotelu pojmenovaném po legendární české tenistce Janě Novotné, která právě v Přerově nastartovala svoji hvězdnou kariéru.


Konferenci si jako už tradičně nenechalo ujít výrazně přes 100 účastníků z řad městských a krajských úřadů, organizací IZS či koordinátorů veřejné dopravy. Dvoudenní program byl opět nabitý. Na návštěvníky čekalo 18 odborných přednášek, 9 tematických workshopů a diskuzních stolů, to vše ve dvou paralelních sekcích.

T-MAPY Setkání uživatelů 2022
T-MAPY Setkání uživatelů 2022

Vše začalo příspěvkem od našich jednatelů Milana Novotného a Jiřího Bradáče, kteří srdečně přivítali všechny přítomné a stručně je provedli historií celé firmy, kde zavzpomínali na cestu, která T-MAPY dovedla až na pozici jedné z nejvýznamnějších geomatických firem v ČR.

T-MAPY Setkání uživatelů 2022
333

Jiří Bradáč se dlouhodobě věnuje geomatice na celostátní úrovni. A největším geomatickým projektem posledních let je bezpochyby Digitální technická mapa ČR, kdo jiný tedy měl o DTM povídat, než ten nejpovolanější. Tomuto tématu jsme proto věnovali hned dvě přednášky a odpolední workshop, kde účastníci pokládali své konkrétní dotazy k této problematice. Naším hlavním cílem bylo nejen objasnit základní pojmy a popsat aktuální stav tvorby DTM, ale zejména vysvětlit podstatu celého projektu. Snad i ti, kteří dosud trochu tápali, si už dokáží představit pod pojmem DTM ČR něco konkrétnějšího a přínosného pro všechny zúčastněné.


Pro naše zákazníky je zejména podstatná informace, že se T-MAPY významně podílejí na řešení krajských projektů DTM, jak v oblasti IS, tak i na datových pracech. Právě díky našemu přímému zapojení do krajských projektů budeme schopni zajistit optimální integraci systémů našich zákazníků na IS DTM.

T-MAPY Setkání uživatelů 2022
044

Následovaly novinky z oblasti IZS a Dopravy, kde se posluchači dozvěděli mj. to, že neustále rozvíjíme své znalosti a dovednosti také v Esri technologiích. Na konferenci přijeli i kolegové z naší nové a silnější slovenské části T-MAP. Od těch jsme získali spoustu inspirace a poznatků, jak se dělá GIS na Slovensku, například jak umí moderně sbírat data pro Pasport zeleně.

V odpoledním bloku jsme se věnovali novinkám, kterých bylo jako tradičně mnoho. Jedna z nejzábavnějších přednášek ukázala novinky v produkci T-MAP. Návštěvníci se dozvěděli nejen o nejnovějších nástrojích v našich aplikacích, ale měli i možnost zahrát si tipovací on-line soutěž. Od Moraváků jsme slyšeli o aplikacích, které umí prokazatelně pomáhat k průjezdnějšímu městu. Jedná se o moduly Pasportu komunikací, jako např. Koordinace výkopových prací, Zásahy na komunikacích či modul Parkování. Následovala velmi zajímavá přednáška o Správě budov a areálů - od evidencí k procesům. V prezentaci i workshopu následující den jsme ukázali nové nástroje pro nastupující a stále populárnější téma facility managementu, kde můžete spravovat i údaje a data “zevnitř” budov.

066
099

Příjemným oživením byly opět i příspěvky našich zákazníků, kteří se podělili o své zkušenosti s používáním T-MAPY aplikací. Letos jsme měli možnost slyšet paní Onderkovou z MM Brna, která prezentovala zkušenosti s naším metadatovým řešením EDAS. Pan Jelínek z MČ Praha 2 nám ukázal, jak využívají Analytickou mapu kriminality pro zvýšení bezpečnosti svých občanů.

077
088

Zbytek odpoledne prvního dne se nesl v duchu pokročilých diskuzí a jednání, čas zbyl ale i na volnočasové aktivity, kde si každý mohl vyzkoušet crazy kola, QR hru se zapeklitými otázkami, virtuální realitu a další disciplíny. Na to navazoval společenský večer se symbolickým přípitkem k oslavě výročí 30 let na trhu a obřím dortem.

1111
144
122
155

Druhý den byl ve znamení workshopů a odborných diskuzí. Se zákazníky jsme diskutovali o novinkách v našich pasportech, o územním plánování a všem, co s ním souvisí či o novém řešení pro centrální správu identit uživatelů nazvaném trefně Cobra.


V posledním bloku jsme zájemcům ukázali mapu TWC, kde jsme sbírali požadavky na konfiguraci map a služeb a také jsme řešili konkrétní uživatelské projekty využívající nástroje facility managementu.

100
4444

Závěrem celého programu si vzali slovo opět majitelé, kteří vyzdvihli atmosféru Setkání, poděkovali organizátorům, přednášejícím i účastníkům a už s předstihem pozvali všechny přítomné na příští ročník. Ten se uskuteční 18. - 19. září 2023 v Kongres hotelu Jezerka na Seči.

133

Díky všem, bylo to fajn a těšíme se zase za rok!

laser scanning6

Realizace Digitální technické mapy ČR se rozbíhá a T-MAPY jsou u toho

Po letech příprav vstoupil projekt Digitální technické mapy ČR (DTM ČR) do realizační fáze. Protože je DTM vedena pro území kraje, značná část odpovědnosti nyní leží právě na nich. Podle příslušného zákona mají kraje do roku 2023 povinnost připravit datovou základnu krajské DTM a zajistit vhodný informační systém pro její provoz.

Ve spolupráci s partnery se T-MAPY budou podílet na realizaci informačního systému DTM pro 11 krajů. Vedle implementace informačního systému se budeme věnovat i vybraným projektům tvorby datové základy krajských DTM. Díky přímé účasti na krajských projektech budeme schopni našim zákazníkům zajistit hladkou a optimální integraci na IS DTM kraje.

T-MAPY jako dodavatel krajských DTM

T-MAPY se tvorbě a správě technických map obcí i ORP věnují již řadu let. Z vlastních zkušeností i zkušeností našich zákazníků víme, že kvalitně zpracovaná technická mapa je výborným a často nezastupitelným podkladem pro řadu činností ve veřejné správě.

I proto projektu DTM ČR věnujeme zásadní pozornost. S firmami Georeal a Geovap jsme založili společnost GTG a vytvořili společné řešení pro krajské DTM. S tímto řešením (GTG DTM) jsme uspěli v mnoha krajích. Z již dokončených výběrových řízení víme, že budeme realizovat projekt informačního systému krajské DTM pro minimálně 9 krajů: kraje Karlovarského, Libereckého, Zlínského a tzv. K6 - společný projekt krajů Ústeckého, Jihočeského, Královéhradeckého, Pardubického, Moravskoslezského a kraje Vysočina. Další výběrová řízení ještě probíhají.

T-MAPY se budou také podílet na projektech zaměřených na datovou základnu DTM krajů. V rámci těchto projektů budeme řešit především konsolidaci dat základní prostorové situace (ZPS) a mapování dopravní infrastruktury s využitím dat mobilního laserového skenování.

ukázky zpracování dat z mobilního laserového skenování

DTM ČR a její potenciál

Národní projekt DTM považujeme za zásadní pro další rozvoj (nejen) geomatiky v České republice. Věříme, že se jednotná digitální technická mapa stane jedním z piliřů geodatové základny ČR. Velký potenciál vidíme i v tom, že se přesná a garantovaná data DTM mohou stát klíčovým podkladem pro pokrokové projekty v oblasti 3D GIS a BIM.

Kromě zásadního cíle, kterým je úspěšná implementace a následný provoz našeho řešení na příslušných krajích, chceme výhodu své přítomnosti na těchto projektech promítnout i do nanejvýš efektivní integrace krajských IS DTM s našimi řešeními na městech, obcích a u dalších partnerů, jako jsou např. složky Integrovaného záchranného systému.

Jiří_Bradáč

Ing. Jiří Bradáč

jednatel, T-MAPY spol. s r. o.

Je vhodné připomenout, že v rámci aktuálních projektů s datem ukončení do poloviny resp. konce roku 2023 nebudou DTM krajů kompletně dokončeny (resp. část území nebude tímto dílem systematicky pokryta). Podstatné ale je, že bude založen celý systém tvorby, správy a údržby DTM. Zároveň je třeba zdůraznit, že projekt DTM ČR by měl pokračovat i v dalších letech, již nyní jsou alokované finanční prostředky pro další dotační období.

Více o DTM

Chcete vědět, co DTM obsahuje a kdo ji využije? Tyto a další informace se dozvíte na stránce Digitální technická mapa České republiky.

Copyright © 2024 | T-MAPY spol. s r.o.