IT Projekt roku_hero

Projekt Geoportál ČSÚ je IT projektem roku 2023

Geoportál ČSÚ získal další, tentokrát obzvlášť prestižní ocenění, a to IT projekt roku 2023, které vybojoval v rámci tradiční soutěže organizované Českou asociací manažerů informačních technologií (CACIO).

IT Projekt roku2
IT Projekt roku3

Projekt, jehož oficiální název je "Geoportál pro diseminaci geografických dat SLDB 2021", sbírá pozoruhodné množství ocenění jak na domácí půdě, tak v zahraničí.

Na mezinárodní Esri konferenci v San Diegu získal cenu Special Achievement in GIS (SAG Award) a například Magazín Egovernment ho ohodnotil jako druhý nejlepší egovernmentální projekt roku 2023 v kategorii centrální veřejné správy. Zadavatelem projektu je Český statistický úřad.

Obrázek1
Obrázek3
Obrázek2

Celý T-MAPY realizační tým z toho má upřímnou radost a Českému statistickému úřadu ze srdce gratulujeme!

O celém procesu implementace a jak jsme k tomu přistupovali se můžete dočíst v článku Geoportál ČSÚ - náročná ryzí Esri implementace.

IT Projekt roku
iframix-staj

Corpis Maps výrazně zvýšil efektivitu práce nejen technicko-obchodnímu týmu

Iframix-logo

„Corpis Maps se stal důležitou součástí optimalizace obchodních a analytických procesů ve společnosti Iframix, kde napomáhá zaměstnancům šetřit jejich čas.“

IFRAMIX, s.r.o.

Společnost IFRAMIX vznikla v roce 1997 a zabývá se poradenskou činností pro chovatele hospodářských a domácích zvířat. Z velké části se aktivity týkají přežvýkavců, ale i drůbeže, prasat, psů a koček. Její hlavní činností je přímý kontakt s výrobci krmných směsí, s živočišnou prvovýrobou a s veterináři.

iframix-staj

Iframix, s.r.o.

Cílem je být obchodním partnerům k dispozici při hledání nejefektivnější cesty k vysoké užitkovosti a ekonomice výroby, ovšem za předpokladu dodržování správných životních podmínek v chovech s důrazem na prevenci zdravotního stavu zvířat.

Klienty IFRAMIX jsou velcí i malí farmáři z celé České republiky, ale také výrobci krmiv, v oblasti pet care pak veterinární ordinace.

IFRAMIX má silné zázemí ve své mateřské francouzské skupině CCPA. To umožňuje velmi pružně čerpat bohaté zkušenosti z celého světa, adaptovat je na místní podmínky a samozřejmě aplikovat i nejnovější poznatky z výzkumu do praxe.

V současné době má Iframix kolem 20 zaměstnanců, z toho zhruba dvě třetiny zaměstnanců tvoří technicko-obchodní tým.

iframix_screenshot_from_CM_mini

ukázka využití aplikace Corpis Maps obchodníky – ilustrační obrázek

Objevení a rozhodnutí se pro Corpis Maps

Při výběrovém řízení pro obchodní systém CRM jsme náhodou objevili nástroj Corpis Maps. Jeho inovativní mapová analytika nás zaujala. Používání samotného CRM nás přivedlo k myšlence, že doplnění geografických dat do systému by mohlo být přínosem. Náš partner, se kterým spolupracujeme na firemním vzdělávání našich zaměstnanců, nám Corpis Maps opět připomněl a my se rozhodli pro implementaci do našeho CRM. Toto rozhodnutí se ukázalo jako správné a velmi efektivní.

Pavel Hladký

Pavel Hladký

obchodní ředitel, Iframix s.r.o.

Způsoby využití Corpis Maps

Ve společnosti IFRAMIX využívají Corpis Maps ve dvou rovinách. Jedna z nich je rovina obchodníka, který potřebuje rychle najít konkrétní místo na mapě. Pokud mu například odpadne schůzka, v Corpisu se jednoduše podívá, kde má potenciální klienty nebo klienty, které už dlouho nenavštívil. Tímto způsobem si může velmi snadno domluvit jinou schůzku nedaleko původního místa. Pak z Corpis Maps jedním klikem přejde do Wazu či Google Maps, kde naplánuje trasu a může vyrazit.


Přidaná hodnota Corpis Maps však spočívá v tom, že pomáhá firmě zhodnotit interní CRM. Relevantní data z CRM umí Corpis Maps zpracovat geograficky, velmi přehledně a s ohledem na cílová přání klienta. Mapová analytika Corpis Maps tak poskytuje důležitou zpětnou vazbu a může podat informaci, jak to vypadá v daném obchodním regionu.

iframix_screen2

ukázka využití aplikace Corpis Maps obchodníky – ilustrační obrázek

Našim obchodním zástupcům, kteří každý den vyráží do terénu, mapová analytika velmi pomohla a usnadnila jim práci. Díky dobře zvládnutému grafickému a barevnému provedení zobrazení mapy jim Corpis Maps urychluje rozhodování při plánování návštěv a organizaci práce. Nástroj Corpis Maps umožnil našim zaměstnancům okamžitě a snadno získat potřebné informace při hodnocení regionů, při analýze timingu návštěv apod.

Pavel Hladký

Pavel Hladký

obchodní ředitel, Iframix s.r.o.

V druhé rovině Corpis Maps používá přímo management, který s tím pracuje na denní bázi v rámci analýz. Při nich zkoumá např. obrat u klienta znázorněný v čase (jak je na tom tenhle rok oproti tomu minulému atp.). Corpis využívají například i administrativní pracovníci v logistice.

Pokud bych měl vyzdvihnout jednu konkrétní věc, tak je to naprostá přehlednost. Na první pohled vidím, v jaké fázi každý klient u jakého obchodníka je. Vyhodnocujeme statistiky návštěv, ihned vidíme např. z jakého důvodu u konkrétního klienta obchodník delší dobu nebyl apod. Výstupy z Corpis Maps jsou zároveň kritickou součástí našich čtvrtletních pohovorů se zaměstnanci.

Pavel Hladký

Pavel Hladký

obchodní ředitel, Iframix s.r.o.
iframix_screen3

ukázka jedné z analýz v aplikaci Corpis Maps – ilustrační obrázek

Očekávání a přínosy

Očekávání jsme měli veliká a tato očekávání byla naplněna na výbornou. Určitě oceňujeme velkou úsporu času. Když jsme začali tvořit CRM, tak mapy nebyly jeho součástí a obchodníci měli obrovské ztráty času při hledání informací o jednotlivých klientech. To je jen jeden z problémů, který implementace Corpis Maps vyřešila.

Pavel Hladký

Pavel Hladký

obchodní ředitel, Iframix s.r.o.

Budoucnost a rozvoj

Vidíme tam spoustu údajů, se kterými bychom rádi pracovali do budoucna, třeba informace o našem obchodním potenciálu. Chceme začít analyzovat, nakolik máme obchodně vytěžené jednotlivé okresy a podobné metriky. K tomu se snad brzy dostaneme. Na to ale ještě budeme potřebovat upravit a nahrát další vstupy ze své strany.

Pavel Hladký

Pavel Hladký

obchodní ředitel, Iframix s.r.o.
corpis maps - ilustrační screenshot_mini

Corpis Maps - ilustrační obrázek

Závěr

Spolupráce s Corpis Maps splnila očekávání společnosti Iframix. Díky tomuto inovativnímu nástroji dosáhli značné úspory času, zvýšili efektivitu a zlepšili plánování a analýzu své obchodní činnosti. Firma dlouhodobě posiluje svoji pozici na trhu a věří, že další rozvoj a pokračující spolupráce s Corpis Maps naváže na dosavadní přínosy a úspěchy i pro budoucí období.

Zaujala vás mapová analytika Corpis Maps? Kontaktujte nás, rádi vám představíme možnosti využití nad vašimi daty přímo ve vaší společnosti.

Egovernment CSU 2023

Geoportál ČSÚ oceněn v soutěži Egovernment The Best 2023

Geoportál ČSÚ, jehož oficiální název je "Geoportál pro diseminaci geografických dat SLDB 2021", byl oceněn jako druhý nejlepší egovernmentální projekt roku 2023 v kategorii centrální veřejné správy.

Egovernment CSU 2023

Projekt byl realizován a financován Českým statistickým úřadem pod hlavičkou Sčítání lidu, domů a bytů 2021 ve spolupráci s vybranými dodavateli (ICZ, a.s. a T-Mapy, s.r.o.). Více o projektu, o jeho náročnosti a řešení, jste se mohli dočíst v našem článku - Geoportál ČSÚ - náročná ryzí Esri implementace

Geoportál ČSÚ - Dojížďka

O soutěži Egovernment The Best

Egovernment The Best 2023 je tradiční soutěžní sbírka nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v ČR kterou každoročně, už 18 let, vyhlašuje Magazín Egovernment.

Snahou magazínu Egovernment je touto cestou shromáždit a prezentovat projekty, které byly (případně právě jsou) v rámci státní a veřejné správy v daném roce realizovány a mohou být inspirativní ostatním. Jednotlivé projekty mezi sebou soutěží v rámci několika kategorií.

T-MAPY, které se na projektu velkou měrou podílely, mají z výsledku pochopitelně velkou radost. Českému statistickému úřadu upřímně gratulujeme!

1

Projekt Get It Sorted úspěšně předán

Projekt "Get It Sorted - data-based waste management and decision-making system for Sarajevo (GIS Sarajevo)" vstoupil do své závěrečné fáze. Nový systém byl oficiálně předán konečnému příjemci projektu, společnosti KJKP RAD.

Sarajevo1

Hlavním cílem projektu GIS Sarajevo bylo vyvinout moderní řešení pro správu majetku (Asset management) na bázi geografického informačního systému (GIS) pro KJKP RAD. Účelem této iniciativy je zapojení inteligentních řešení do správy a vedení evidence majetku a poskytnutí moderních nástrojů pro podporu rozhodování systému nakládání s odpady v kantonu Sarajevo.

Sarajevo2

Zavedení nového systému ocení i běžní obyvatelé regionu. Právě jim je určena veřejná část systému. Najdou zde přehlednou mapu stanovišť nádob na tříděný odpad (tzv. zelených ostrovů), umístění kontejnerů na směsný odpad a recyklačních dvorů s informacemi o časech svozu, druzích odpadu a dalšími užitečnými údaji.
Tato část systému také umožňuje informovat veřejnost o pravidelném přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad nebo o mimořádných opatřeních a dočasných omezeních.

sarajevo3

Nový systém představuje významný krok vpřed. Kromě nových možností kvalitního řízení zdrojů a služeb a výrazného zjednodušení práce některých útvarů pokládá základy pro další rozvoj systému odpadového hospodářství KJKP RAD.

V rámci rozvoje se uvažuje např. o integraci GPS řešení, snímání stupně naplněnosti kontejnerů, automatizaci procesů a zapojení dalších chytrých řešení. Systém byl vytvořen na bázi open source a umožňuje integraci a výměnu dat s dalšími službami Kantonu Sarajevo v souladu s pojetím komplexních řešení chytrého města (Smart City).

sarajevo4

Projekt byl realizován v rámci partnerství ČR a UNDP pro cíle udržitelného rozvoje (SDGs) a jeho dodavatelem je česká společnost T-MAPY. Finanční podporu této iniciativě velkoryse poskytlo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Hlavním cílem programu CUP je využití českého know-how a inovativních řešení na podporu cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v partnerských zemích. Celkový rozpočet projektu činil 70 000 USD, přičemž finanční podpora programu CUP byla 39 900 USD.

loga

Oficiální prezentace výsledků projektu, včetně podrobného představení vlastního řešení, výsledků projektu a budoucích plánů, se konala v úterý 31. října 2023.
Akce se zúčastnili klíčoví zástupci Kantonu Sarajevo, UNDP, Velvyslanectví ČR v Sarajevu a společností KJKP RAD a T-MAPY.

1
2
3
4
5
zahvalnica
6
7

Projekt byl financován z Fondu výzev: České řešení pro cíle udržitelného rozvoje, který je účinnou hnací silou inovací a změn v regionu.

main2_featured

Zákazníci za námi přijeli na Jezerku na 25. Setkání uživatelů

Minulý týden se uskutečnilo 25. Setkání uživatelů produktů a služeb společnosti T‑MAPY. To se po dvou letech vrátilo do krásného kongresového hotelu Jezerka u Seče.

Konferenci si jako už tradičně nenechalo ujít přes 120 účastníků z řad městských a krajských úřadů, organizací IZS a dalších uživatelů GIS. Na všechny pak čekal nabitý dvoudenní program plný přednášek, tematických stolů a workshopů, diskuzí i zábavy.

Konference v číslech

25.

T-MAPY Setkání uživatelů

120

účastníků

56

organizací

10

odborných přednášek

9

tematických workshopů

2

paralelní sekce

6

odpoledních aktivit

13

soutěžních otázek

31

let zkušeností na trhu

Jsme zde pro vás, to bylo hlavní poselství úvodního slova jednatele Milana Novotného. Na začátek svého vstupu všechny účastníky srdečně přivítal a pak se rozpovídal o firmě jako takové.
Například jsme mohli slyšet, že T-MAPY jako lídr v oblasti geomatiky v České i Slovenské republice už mají přes 110 zaměstnanců a více než 2 000 zákazníků. Následoval rychlý průlet technologiemi, které využíváme a které nám pomáhají vytvořit výsledný produkt - špičkové aplikace a prvotřídní geodata.

PXL_20230918_080952229_min
PXL_20230918_080651788_min

Druhý jednatel Jiří Bradáč se dlouhodobě pohybuje “v ústředí”, kde se věnuje geomatice na celostátní úrovni. A tím největším tématem je aktuálně bezpochyby Digitální technická mapa ČR. Jeho společná přednáška s Petrem Šebestou se zaměřovala na současný stav DTM na krajích a městech. Tomuto tématu jsme věnovali i odpolední workshop pojatý jako komplexní Průvodce DTM, kde účastníci mohli pokládat své konkrétní dotazy k této problematice.

PXL_20230918_081415592_min
PXL_20230918_081153797_min

Jiří Bradáč pak pokračoval svoji druhou přednáškou na téma Digitalizace stavebního řízení a územní plánování. Tam přiblížil Standardizaci ÚP, stav krajských geoportálů i Národní geoportál územního plánování.

PXL_20230918_081235790_min
PXL_20230918_084808854_min

Hlavní uživatelskou přednáškou (keynote speech) celé konference byla prezentace Ing. Petra Klaudy a Mgr. Štěpána Moravce z Českého statistického úřadu o Statistickém geoportálu ČSÚ.

V ní celý projekt představili a podělili se o své zajímavé zkušenosti ze všech jeho fází, od zadání přes implementaci až po zkušební a ostrý provoz. Jde o největší a jednu z nejnáročnějších (aspoň za poslední dobu) implementací Esri i pro T-MAPY a dočíst se o ní můžete více na našem blogu.

PXL_20230918_092012642_min
PXL_20230918_095627237_min

Odpolední blok začínal jako už tradičně oblíbenými a zábavnými Novinkami v produkci T-MAPY. Posluchači se dozvěděli nejen o nejnovějších nástrojích v našich aplikacích, ale mohli slyšet i rozverné vtipy ze hřbitovního prostředí. Novinky se navíc netýkaly jen našich pasportních aplikací, ale např. i Analytické mapy kriminality, Hlášení závad či služeb pro práci s daty katastru nemovitostí.

PXL_20230918_112128273_min
PXL_20230918_112318924_min

Následující dvojblok byl věnován budovám. V jeho první části jsme ukázali, jak si představujeme práci s Budovami v našich majetkových aplikacích a její využití pro potřeby facility managementu. Pro tyto účely kontinuálně rozvíjíme jeden z novějších produktů, GeoFaM. Využití GISu v moderním pojetí facility managementu totiž dává perfektní smysl. Ať už je pak role uživatele jakákoliv (vlastník, správce, údržbář, revizní technik, uživatel, návštěvník, uklízečka...), všechny pro něj důležité informace tam najde na pár kliknutí.

PXL_20230918_114108096_min
PXL_20230918_114150114_min

Tematicky pak navazoval příspěvek Digitální dvojčata ve 2D i 3D, kde jsme si ukázali, jak takové dvojče vypadá, jak umíme pomáhat s pořizováním dat, porovnali jsme výhody a nevýhody 2D/3D a na závěr jsme také přidali pár doporučení.

PXL_20230918_114414117_min
PXL_20230918_081235790_min

Poslední přednáškou odpoledního bloku bylo 3D a jeho možnosti v územním plánování. Prezentace byla plná grafiky a názorných ukázek z T-MAPY technologické platformy Terinos pro tvorbu webových mapových aplikací.

PXL_20230918_121236046_min
2023-09-23 10_01_51-Prezentace v aplikaci _min

Na závěr jsme na pódium pozvali paní Ing. Miluši Dolanskou z MÚ Český Krumlov. Ta nám na konkrétním projektu ukázala, jak užitečné 3D modelování je pro rozhodování o budoucí podobě stavby v kontextu jejího okolí.

PXL_20230918_081005710_min
PXL_20230918_081308293_min

V paralelní sekci určené pro návštěvníky z řad IZS (Integrovaného záchranného systému) bylo také živo. Představovaly se projekty, produkty a zkušenosti z části T-MAP věnující se IZS.

Těmi nosnými produkty, které pro IZS máme, jsou IZS Operátor DSS a již zmiňovaný Terinos. U obou jsme si povídali o jejich současném stavu, novinkách, jejich budoucnosti a u Terinosu i o možnostech využití mimo IZS.

PXL_20230918_134328164_min
PXL_20230918_134348987_min

Po odpoledních workshopech zbyl čas i na volnočasové aktivity, kde si každý mohl vyzkoušet únikové hry, bowling, střelnici či golfový simulátor. Na to pak navazoval společenský večer s rautem a s vystoupením improvizační skupiny.

PXL_20230918_125854914_min
PXL_20230918_133915416_min
PXL_20230918_1343481_min
PXL_20230918_193403498_min
PXL_20230918_150321322_min
PXL_20230918_143809_min

Druhý den už byl ve znamení workshopů a odborných diskuzí. Zákazníci mohli navštívit např. workshop o novinkách v T-MAPY pasportech, o územním plánování a všem, co s ním souvisí či workshop s ukázkami zajímavých implementací.

PXL_20230919_0667_min
PXL_20230919_074401255_min

Závěrem druhého dne si vzal slovo opět Milan Novotný, který přiblížil, kde se s námi ještě letos můžete potkat, vyzdvihl atmosféru Setkání, poděkoval organizátorům, přednášejícím i účastníkům a pozval všechny přítomné na příští ročník.

main2_min

Díky všem, bylo to fajn a těšíme se zase za rok!

Kompletní fotogalerii se se spoustou dalších fotek najdete na T-MAPY FB.

Geoportal_csu_hero

Geoportál ČSÚ - náročná ryzí Esri implementace

Geoportál ČSÚ byl vytvořen v rámci projektu “Geoportál pro diseminaci geografických dat SLDB 2021” , který byl realizován a financován Českým statistickým úřadem pod hlavičkou Sčítání lidu, domů a bytů 2021 ve spolupráci s vybranými dodavateli (ICZ, a.s. a T-Mapy, s.r.o.).

Jeho základním cílem bylo vytvořit platformu pro diseminaci geoprostorových dat pro účely sčítání, naplnit požadavky směrnice INSPIRE a v dlouhodobém horizontu založit celoúřadový geografický informační systém pro poskytování mapových služeb uživatelům a dalším systémům ČSÚ a zpřístupnění vybraných statistických dat v mapové podobě.

Rozcestník

Statistický geoportál - Rozcestník

Projekt byl realizován v několika postupných fázích počínaje březnem 2022, během nichž vznikly základní výstupy – tři koncové mapové aplikace Statistický atlas, Dojížďka, Georeporty (interní, externí, pro smluvní partnery) a síťové služby INSPIRE. Aplikace pro veřejnost jsou dostupné na adrese https://geodata.statistika.cz/as/rozcestnik/.

Aby mohl Statistický geoportál plnit svůj účel, musí se naplnit vstupními daty. K tomuto účelu byl vytvořen ETL proces a nástroje pro jeho řízení. Hlavním datovým zdrojem je interní datový sklad ČSÚ, který obsahuje multidimenzionální data, která ČSÚ průběžně sbírá a zpracovává. Data jsou exportována do souborů ve výměnném formátu na bázi XML. A tato souborová data jsou na vstupu ETL procesu. Stručně si představme jeho hlavní části.

ETL

Schéma ETL

ETL fáze 1 provádí parserování XML, transformaci multidimenzionálních dat do běžných (normalizovaných) databázových tabulek a navázání na číselníky. Dalším krokem je vytvoření vrstev v Enterprise geodatabázi (SDE) a posledním krokem (fáze 3) je publikace formou mapových feature služeb. V tomto kroku se vrstvy přelévají do prostředí ArcGIS DataStore, což se provádí z důvodu optimalizace výkonu feature služeb. Vrstvy v SDE jsou tedy pouze dočasným způsobem reprezentace dat. Na ETL navazuje replikace dat do externího produkčního prostředí a taktéž replikace do prostředí sekundární lokality.

K zajištění datového obsahu a funkčnosti koncových aplikací byl vytvořen mohutný backendový aparát rozčleněný na několik provozních prostředí (testovací prostředí, interní prostředí dále rozčleněné na primární a sekundární lokalitu, externí prostředí) reprezentovaný množstvím provozních serverů vybavených příslušnými provozními a databázovými technologiemi.

arch

zjednodušená architektura

V rámci projektu byla navržena a realizována také velice komplexní systémová a komunikační infrastruktura, která zajišťuje nejen optimální chod koncových aplikací, ale také procesy importu a validace dat, odolnost systému proti výpadkům a v neposlední řadě také vysokou úroveň bezpečnosti.

Statistický geoportál nabízí také aplikační rozhraní (API) pro poskytování vybraných statistických údajů ve formě georeportu.

Služba Georeporty API je rozhraní typu "REST", které umožňuje integrovat funkčnost georeportů do informačních systémů jiných organizací. Tato služba umožňuje vygenerovat georeport pro zvolené téma a prostorově vymezené území a výsledek získat ve formátu HTML, PDF nebo CSV.

Jedná se tedy o funkčnost aplikace Statistické georeporty, která je ale v tomto případě dostupná přes programátorské rozhraní. Služba Georeporty API vnitřně pracuje nad daty agregovanými přímo z jednotlivých adresních bodů, a proto poskytuje přesnější údaje, přístup k nim je ovšem podmíněn uzavřením smluvního vztahu s ČSÚ o poskytnutí přístupu ke službě a doložením komerčního systémového certifikátu vydaného českou certifikační autoritou.

Geoportál ČSÚ - Statistické georeporty

Geoportál ČSÚ - Statistické georeporty

Geoportál ČSÚ je založen na efektivní kombinaci komerčních a Open Source technologií, což ve výsledku zajišťuje pokrytí všech požadovaných funkčních i nefunkčních vlastností systému při optimálním vynaložení finančních prostředků nejen na vlastní realizaci Geoportálu, ale i na jeho následný provoz. Životnost všech zvolených technologií je zajištěna podporou komerčních producentů v kombinaci se zkušenostmi firmy T-MAPY a zapojených pracovníků ČSÚ.

Jako technologický základ koncových aplikací Geoportálu ČSÚ byly zvoleny komerční technologie společnosti Esri, celosvětového lídra v oblasti geografických informačních systémů, jehož technologie jsou také praktickým standardem v oblasti GIS subjektů veřejné správy v České republice.

Všechny koncové aplikace byly vytvořeny v podobě jednostránkových (single-page) aplikací vytvořených technologií HTML5/Java script s využitím knihovny ArcGIS Maps SDK for JavaScript a systému ArcGIS Experience Builder. Ten byl použit jako vývojářské prostředí, do kterého byly programátorsky vytvářeny nové komponenty, které byly následně využity pro konfiguraci finálních aplikací. Touto technologií byly vytvořeny jak aplikace pro koncové uživatele, tak i aplikace pro interní správu Geoportálu.

Základním principem, na němž je postavena funkčnost aplikace Statistický Atlas, je “Client-site rendering”.
Tematická mapa využívající například metodu kartogramu vzniká až na straně klienta, tedy až na stránce, kterou zobrazuje webový prohlížeč. Aby se tematická mapa mohla zobrazit, potřebuje klient:

  • vektorová data, tzn. prvky - polygony reprezentující územní celky (nebo kilometrový grid), které obsahují potřebné atributy - ukazatele (např. celkový počet obyvatel ve vybraném okrese)
  • zobrazovací předpis (renderer), který určuje, jaké jsou jednotlivým prvkům přiřazeny symboly na základě hodnoty atributu (ukazatele). V případě kartogramu je symbol (barva) přiřazen jednotlivým intervalům hodnot ukazatele
Geoportál ČSÚ - Statistický atlas

Geoportál ČSÚ - Statistický atlas

To zní snadno, ale je nutno říct, že až do nedávné doby technologie nebyly tak pokročilé, aby tento přístup umožnily. Pro zobrazení tematické mapy na úrovni základních územních jednotek potřebuje klient načíst a zobrazit 6 392 polygonů, na úrovni buněk kilometrového gridu dokonce přesně 80 139 a pro každý prvek provést jeho vizualizaci daným rendererem. A to pokud možno bez viditelného zdržení aplikace načítáním velkého množství dat. Tohoto je dosaženo díky chytrému triku, kdy si klient (ArcGIS Maps SDK) stahuje polygony po dlaždicích, které jsou ale virtuální, neboť je ArcGIS Server vytváří za běhu, a zároveň provádí automatickou generalizaci polygonů vzhledem k aktuálním rozlišení klienta (kešování je možné, ale v této chvíli jej v projektu nevyužíváme).

Pro poskytování vektorových “feature” vrstev je využito hostovaných služeb s uložením v relačním Data Store, což je výkonnostně optimální pro tento případ použití. Díky tomu, že se na straně serveru neprovádí prezentace dat, systém dokáže obsluhovat velké množství klientů. Je sice skutečností, že zátěž se přesouvá z části na klientský počítač, ale díky efektivitě ArcGIS Maps SDK není problém provozovat aplikace i na běžném počítači nebo např. chytrém telefonu (požadavkem je ale moderní webový prohlížeč s podporou WebGL).

Veřejně dostupná aplikace Statistický atlas obsahuje v této chvíli 870 dílčích tematických map (150 témat/ukazatelů v kombinacích za všechny dostupné úrovně územního členění). Veřejná část je přitom podmnožinou interně provozovaného Geoportálu. Rozsah témat se přitom rozšiřuje a dále rozšiřovat bude. Jak vytvořit a udržovat tak velký počet konfigurací tematických map?

Na začátku projektu se uvažovalo o využití aplikace MapViewer, která je standardní součástí ArcGIS Portál. Jenže pro tak velké množství dílčích map (web map dokumentů) by to nebylo vůbec praktické. Proto byly vytvořeny vlastní nástroje pro tvorbu a administraci obsahu mapy. Pro upřesnění, Geoportál ČSÚ má tři nezávislá prostředí - testovací, produkční interní a produkční externí. Uvnitř externího prostředí existuje ještě samostatné vysoce zabezpečené prostředí pro provoz Smluvních georeportů. Každá tematická mapa může být tvořena kartogramem, kartodiagramem nebo kombinací obou těchto kartografických metod a kromě toho definicí pro tzv. popup, který kromě popisných informací může obsahovat také grafy (typicky výsečové diagramy).

Ukládání a manipulaci s těmito informacemi má na starost aplikační server, se kterým klientské aplikace komunikují přes REST rozhraní. Aplikační server je tedy vedle ArcGIS Enterprise druhou serverovou komponentou, kterou koncové aplikace využívají. Aby bylo možné v rámci Geoportálu ČSÚ využít i standardní aplikace, které jsou součástí ArcGIS ekosystému (např. Story maps), je možné vybrané tematické mapy uložit na ArcGIS Portál ve formě standardního web map dokumentu.

Geoportál ČSÚ - Dojížďka

Geoportál ČSÚ - Dojížďka

Open Source technologie, které byly využity především na straně backendu (RDBMS PostgreSQL, GeoNetwork aj.), byly voleny především s ohledem na reálné zkušenosti s jejich použitím. Byly tak zvoleny především ty, které se již osvědčily jako součást komplexních a provozně náročných geografických informačních systémů v nejrůznějších oblastech užití a se kterými má firma T-MAPY dlouhodobé zkušenosti.

V úvodních fázích projektu byla zpracována podrobná analýza a návrh řešení (základní dokument projektu, cílový koncept) a další projektové dokumenty, které představovaly základní podklady pro následnou realizaci, která byla završena zpracováním podrobné administrátorské, programátorské, bezpečnostní, uživatelské a další dokumentace skutečného provedení.

Zvolený mix technologií v kombinaci s kvalitně zpracovanou dokumentací a předávanými zdrojovými kódy také umožňuje jejich významnou část konfigurovat a užívat silami pracovníků ČSÚ, případně jejich správu a rozvoj svěřit jinému dodavateli, což významně minimalizuje možné budoucí dopady kritické závislosti na konkrétním dodavateli (tzv. „vendor lock“).

Projekt Statistického geoportálu Českého statistického úřadu mohl být úspěšně realizován pouze za aktivní spolupráce všech zainteresovaných stran, tedy především špičkových odborníků firmy T-MAPY, pracovníků ČSÚ a také pracovníků generálního dodavatele ICZ a.s.

Výsledkem této spolupráce je úspěšně realizovaný projekt, který má před sebou perspektivu dalšího rozvoje. Dokladem správnosti projektového záměru a kvality jeho řešení je také to, že Český statistický úřad získal v roce 2023 za tento projekt cenu Special Achievement in GIS (SAG), kterou každoročně uděluje společnost Esri za významné a inspirativní počiny v oblasti využívání a implementace technologií geografických informačních systémů (GIS).

DTM_main

T-MAPY Semináře DTM - odborná setkání o Digitální technické mapě

Na konci března a v první polovině dubna uspořádala firma T-MAPY tři semináře o Digitální technické mapě (DTM), které se konaly v Ostravě, Brně a Praze. Setkání byla určena pro zástupce měst a obcí, kteří se chtěli dozvědět více o aktuálním stavu, nových povinnostech a možnostech, které se spuštěním DTM souvisejí.

101_min
102_min

T-MAPY Seminář DTM v Ostravě

100_min

Každý ze seminářů byl zcela naplněn a skládal se ze dvou částí: úvodní přednášky a následné diskuze. Obou částí se zhostil náš jednatel Jiří Bradáč, který je obecně vnímán za jednoho z nejlepších odborníků v oboru. Účastníci seminářů získali mnoho cenných informací, včetně toho, jak bude DTM využívána v praxi.

1_min
2_min

T-MAPY Seminář DTM v Brně

3_min

Aktivní zapojení do diskuze, relevantní otázky i sdílení zkušeností mezi účastníky vytvořili vynikající atmosféru. S ohledem na množství zástupců měst a obcí, kteří se na semináře přihlásili, je také zřejmé, že řada měst věnuje tomuto tématu patřičnou pozornost a zodpovědně se na spuštění DTM připravují.

1_min
2_min
3_min
4_min

T-MAPY Seminář DTM v Praze

Velice nás těší velký zájem o seminář i pozitivní reakce na jeho obsah a průběh. Proto nevylučujeme, že budeme pokračovat v pořádání dalších seminářů DTM i v budoucnosti.

DTM_full_hd_min

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak vám můžeme s DTM pomoci, neváhejte nás kontaktovat a my vám rádi poskytneme více informací.

praha2

Více bezpečí pro obyvatele Prahy 2. Praktické zkušenosti s Analytickou mapou kriminality

Městská část Praha 2 a oddělení prevence kriminality a krizového řízení Prahy 2 od loňského roku využívá Analytickou mapu kriminality od T-MAPY, která obsahuje podrobná data všech deliktů od Policie ČR.

Jaké má Praha 2 s mapou zkušenosti? Vyplatila se investice? Jak pomáhá v praxi? O to vše se podělil v článku pro Praha.Camp správce GIS MČ Praha 2 pan Mgr. Jiří Jelínek.

Městská část se snaží mít komplexní informace o tom, kde jsou největší problémy s kriminalitou. Skládáme dohromady mozaiku, abychom měli přehled,“ vysvětluje Jelínek.

Článek #1 - IMG1_min

Slouží jim mimo jiné jako podklad pro přípravu na různé akce a větší události. Použili ji například pro festival Signal v říjnu, aby mohli určit bezpečnostní riziko. Analytická mapa kriminality přináší zároveň detailní geografický i statistický přehled o celkové kriminalitě na území městské části:

Vidíme pozitivní odezvu díky tomu, že konečně můžeme zjistit, kde se objevuje kriminalita. U nás je problémem náplavka, takže tam například můžete zjistit, jestli páchají trestné činy týkající se výtržnictví a podobně. Sledují se také trendy, například jestli a jak se nejčastější trestná činnost mění v letních měsících nebo přes víkendy a podobně,“ říká Jiří Jelínek.

Článek #1 - IMG2_min

V praxi slouží Analytická mapa kriminality také k ověřování různých bezpečnostních otázek a hypotéz. Dále pak k diskuzi s Policií ČR a městskou policií.

Máme pravidelné porady s Policií ČR a městskou policií, kde se řeší aktuální problémy. Na základě toho nastavujeme například umístění bezpečnostních kamer nebo zajišťujeme prořez v parcích, kde probíhá nějaká trestná činnost. Před rokem jsme řešili palčivou situaci ve spolupráci s Prahou 5, která se týkala toxikomanie,“ uvádí Jelínek.Část textů byla přezvata z článku Hany Grohové. Celý článek si můžete přečíst zde.

osn

T-MAPY sdílí své know-how v projektu rozvojového fondu OSN

Challenge Fund je aktivita partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN (UNDP - z anglického United Nations Development Programme). Cílem Challenge Fundu je především zajistit přenos a sdílení českého know-how a inovací, které by přispěly k naplnění rozvojových cílů Agendy 2030 v šesti prioritních zemích: Bosně a Hercegovině, Etiopii, Gruzii, Kambodži, Moldavsku a Zambii.

Čeští realizátoři v těchto projektech pracují v úzké spolupráci nejen v koordinaci s UNDP, ale i s místními partnery pro zajištění udržitelnosti a potenciální replikovatelnosti projektu.

new-CF-projects-e1671444168682

Projekty Challenge Fund 2022/23

cíle udržitelného rozvoje

Cíle udržitelného rozvoje

V minulém roce zaznamenal Challenge Fund rekordní počet (69) přihlášek. Konkrétně na Bosnu a Hercegovinu jich směřovalo 20. Z těch byl vybrán pouze jeden jediný projekt. Jde o projekt společnosti T-MAPY, která poskytne datově řízený inteligentní systém pro správu odpadu pro Kanton Sarajevo v Bosně a Hercegovině. Softwarové GIS řešení slouží k informování široké veřejnosti o umístění sběrných dvorů, harmonogramu svozu odpadů a poskytování dalších informací veřejného zájmu.

Systém GIS bude sloužit i jako základ pro implementaci chytrých řešení ve větším měřítku a pro rozvoj koncepce chytrých měst v zemi.

waste3

T-MAPY Správa odpadového hospodářství - ilustrační obrázek

Partnerství mezi ČR a Rozvojovým programem OSN je založeno na myšlence, že mnoho zemí čelí výzvám podobným těm, kterým Česká republika čelila v minulých desetiletích. Společnost T-MAPY založená v roce 1992 ušla dlouhou cestu a stala se jedním z hlavních hráčů na trhu geomatiky v České republice a na Slovensku. Líbí se mi myšlenka, že prostřednictvím Challenge Fund můžeme sdílet své know-how, které jsme po celá ta léta kontinuálně získávali, a tak pomoci iniciovat udržitelné rozvojové procesy v jiných zemích.

MINO_min

Ing. Milan Novotný

jednatel, T-MAPY spol. s r.o.
image-2
MZVlogo-1-1

Projekty jsou finančně podporované Ministerstvem zahraničních věcí České republiky z programu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Panorama,Of,Spa,Luhacovice,,Zlin,Region,,Moravia,,Czech,Republic

Nový modul Rezervace parkovacích míst v Luhačovicích pomáhá hostům i městu

Luhačovice patří k nejznámějším lázeňským městům České republiky. V hlavní sezóně sem zavítá až pět set návštěvníků denně. Vyhlášené lázně lákají tisíce lidí na vícedenní ozdravné pobyty. Ve městě je ubytovaný i lázeňský personál a samozřejmě nesmíme zapomenout na místní obyvatele. Co řeší všechny zmiňované skupiny?
Stejně jako jinde, parkování.

parkování

Jak se v Luhačovicích parkuje?

Město provozuje dvě sběrná parkoviště, která jsou využívána především jednodenními návštěvníky. Pokud přijede host na jednu a více nocí, může si pronajmout jedno z 230 míst ve speciálních parkovacích zónách provozovaných městem. Vyhledání a rezervace vhodného parkovacího místa bylo ale donedávna komplikované. Parkovací karty vystavovali zaměstnanci infocentra podle evidence vedené v tištěné tabulce.

Jednodušší vyhledání a rezervace parkovacích míst

Na základě podnětu starosty města Ing. Mariana Ležáka a ve spolupráci s pracovníky informačního centra jsme vytvořili nový systém, který proces vyhledání a rezervace parkovacích míst významně zefektivnil.

Na informačním centru nyní lázeňští hosté snadno zjistí, která parkovací místa v okolí jejich ubytování jsou volná. Systém “hlídá” počet možných rezervací pro dané parkovací místo v určeném termínu, a to pro právě probíhající i budoucí rezervace. Díky tomu umí navrhnout i kombinaci více parkování v případě, že není možné zajistit jedno místo pro celou dobu pobytu.

Velkým přínosem je i možnost sdílení informací o aktuální obsazenosti parkovacích míst napříč městskými organizacemi a ubytovacími zařízeními. V letošním roce je systém v ostrém provozu testován na informačním centru. Od roku 2023 město plánuje zpřístupnit systém ubytovatelům; host si pak parkování může zakoupit i přímo v místě ubytování.

parkovani_rezervace_3_nova_rezervace_min

Nový systém významně urychlil a zpřehlednil vyhledání a rezervaci parkovacích míst pro lázeňské hosty. Zaměstnancům infocentra navíc odpadla nadbytečná agenda.

Jak to celé funguje?

Parkovací systém je řešený jako modul Pasportu komunikací s názvem Rezervace parkovacích míst.

Modul je napojený na evidenci parkovišť, která je běžnou součástí agendy Pasportu komunikací. Po zadání požadovaného termínu systém vyhledá volná parkovací místa a zobrazí je do mapy. Uživatel vybere vhodné místo a vyplní potřebné údaje pro rezervaci (typ karty, platnost, informace o nájemci a platbě). Systém pak automaticky spočítá cenu a vygeneruje vyplněnou parkovací kartu i příjmový pokladní doklad.

parkovaci_karty_Luhacovice_min

Systém pracuje s různými typy karet (denní, týdenní, měsíční, půlroční, roční) a cenu za parkování vypočítá automaticky podle zadaného termínu.

Sdílení informací nejen o aktuální obsazenosti parkovišť

V příštím roce se počítá se zpřístupněním systému pro jednotlivá ubytovací zařízení. Takto jednoduché, a přitom efektivní řešení je možné realizovat díky široce nastavitelným přístupovým právům. Jednotlivá ubytovací zařízení budou mít editační práva ke svým rezervacím, rezervace ostatních budou moci pouze zobrazit.

Zjednodušení agendy přinese přístup do systému i pracovníkům městského úřadu - odpovědná osoba si díky němu jednou za definované období (typicky jednou za měsíc) vygeneruje sestavu jednotlivých prodejců s přehledem prodaných parkování a tyto částky prodejcům následně vyfakturuje.

Do systému parkovacích míst mohou přístup i strážníci městské policie, kteří tak přímo v terénu snadno zjistí kontakt na majitele vozidla, které je například špatně zaparkováno, poškozeno atd.

parkovani_rezervace_min

Systém umožňuje pracovat s různými typy parkovacích zón, definovat různé tarify a počty vozidel, které mohou na daném místě parkovat, popřípadě sledovat obsazenost parkovišť v reálném čase a mnoho dalšího.

Chytrá města

pro chytré lidi

Zavedení nového systému rezervace parkovacích míst v Luhačovicích je skvělým příkladem našeho chápání konceptu SmartCity. To podle nás není založeno pouze na maximálním využití nejmodernějších technologických “vychytávek za každou cenu”, ale hlavně na ucelené koncepci, propojení a především chytrém rozvoji stávajících prostředků. Více informací o našich smart řešeních naleznete na našem webu.

Copyright © 2024 | T-MAPY spol. s r.o.