Corpis Maps Portal Hero

Představujeme nový Corpis Maps Portal a Corpis Maps Studio!

Byla vydána nová verze Corpis Maps.

„V posledních měsících jsme intenzivně pracovali na doposud nejzásadnější inovaci v historii produktu Corpis Maps. Naším cílem bylo vytvořit centrální místo, které umožní jednoduchou tvorbu manažerských map a komfortní sdílení uvnitř organizace nebo s veřejností. Výsledkem je jedinečný Corpis Maps Portal a Corpis Maps Studio, díky kterým maximálně využijete sílu manažerských map v soukromém sektoru i mimo něj.“

japo_xicht

Jaroslav Poláček

Corpis Maps Product and Partnership Manager

Správa map a uživatelů v Corpis Maps Portal

V rámci svého účtu můžete v Corpis Maps Portal vytvářet manažerské mapy a uživatele typu Administrator a Viewer, přičemž každý typ uživatele má odlišná práva. „Administrator“ má právo vytvářet a editovat manažerské mapy i uživatele. „Viewer“ má právo prohlížet mapy, které mu jsou přiřazeny.

sprava_uzivatelu

Nové Corpis Maps Studio

Corpis Maps Portal dostal nové Corpis Maps Studio (dříve Creator), ve kterém bez znalosti programování jednoduše vytvoříte a nasdílíte libovolnou manažerskou mapu. Všechny důležité funkce máte ihned k dispozici stejně jako okamžitý náhled na mapu, kterou vytváříte.

Corpis_Maps_Studio

Upload dat pomocí Drag and drop oblasti

Při tvorbě mapy můžete nově využít skvělou novou funkci „Upload“ zdrojových dat (CSV nebo JSON formát) pomocí výběru z disku nebo přetažením do Drag and drop oblasti. Je to tak snadné! Jako alternativa zůstává možnost načítat data z URL adresy.

Upload_dat

Sdílení mapy

Každou mapu můžete sdílet napříč vaší organizací nebo s veřejností (včetně iframe). Při konfiguraci mapy klikněte na tlačítko „Share“ a vyberte, komu udělíte přístup k mapě.

Sdileni_mapy

Další informace o Corpis Maps Portal a Corpis Maps Studio

Jednotlivé funkce nového Corpis Maps Portálu budeme podrobněji popisovat v sekci Blog na webu Corpis Maps.

Dostupnost

Všichni Corpis Maps integrační partneři, solution partneři a zákazníci mají okamžitý přístup k této nové verzi..

Máte zájem o Corpis Maps demo mapu obsahující vaše data?

Chtěli byste integrovat Corpis Maps do vašeho produktu (CRM, ERP, E-commerce, …)?

hero2

WEBGIS Prahy 2 pokračuje v rozkvětu a počítá další úspěchy

Loňský výzkum agentury Datank ukázal, že městská část Praha 2 je nejlepším místem pro podnikatele v metropoli za posledních deset let. Zvítězila totiž v dlouhodobém výzkumu Město pro byznys desetiletí, který oceňuje kvalitní výsledky v oblasti podnikatelského prostředí i přístup veřejné správy. Za poslední dekádu získala městská část titul Město pro byznys již čtyřikrát.

Oceneni

Jedním z důležitých faktorů pro udělení tohoto titulu je kvalita a podpora webových stránek. T-MAPY mají proto velikou radost, že mohou pomáhat s částí webu věnované GIS.

Ten úspěch je dán stabilitou městské části, její jednoznačnou orientací a vývojem. My se samozřejmě dlouhodobě snažíme podnikatele podporovat. Za poslední tři roky se nám například podařilo udělat velmi podrobnou mapu podnikatelského prostředí Prahy 2 a daří se nám i její aktualizace. To, co je na tom nejlepší, je interaktivnost a podnikatelé pochopili, že to není jenom naše prezentace, ale sami se na vývoji mapy aktivně podílejí. Mapa je aktuální, živá a všechny to v podstatě baví,“ uvádí tajemník MČ Prahy 2 Michal Kopecký.

WebGis Praha 2_mini

Městská část Praha 2 má bezesporu jeden z nejlépe fungujících webových GIS určených i pro širokou veřejnost. Je naším největším uživatelem aplikace GIS objekty (evidují více než 7 000 zájmových bodů). Na jejich mapovém portálu může každý nalézt důležité informace publikované v tematicky rozdělených aplikacích, jmenujme např. Mapu dopravy, Mapu veřejného prostranství, Mapu odpadového hospodářství, Informační mapu nebo interaktivní aplikaci Děti vítány.

deti_vitany_mini
veřejná doprava IZS

Aktuální témata a výzvy v oblasti veřejné dopravy a podpory činnosti složek IZS

V průběhu let, ve kterých se cíleně věnujeme oblasti IT podpory činnosti složek Integrovaného záchranného systému a subjektů v oblasti veřejné dopravy, vznikla řada produktů, které nyní tvoří páteř naší nabídky v těchto oblastech.

Jedním z klíčových slov charakterizujících naši nabídku je “dispečink”. Produkty charakterizované tímto klíčovým slovem dodáváme jak v podobě GIS modulu operačního dispečinku Hasičského záchranného sboru či zdravotnických záchranných služeb, tak kompletního systému dispečerského řízení veřejné dopravy či dispečinku dopravy na vodních cestách.

dispe_mini

V oblasti činnosti složek IZS se uplatňují také naše specializované produkty, jako např. GIS pro výjezdová stanoviště, či naopak obecněji použitelné technologie z rodiny Terinos, který reprezentuje naši nejnovější cestu k tvorbě GIS aplikací s využitím Esri technologií.

splashcreen-2000

Uživatelům v oblasti veřejné dopravy také nabízíme řadu produktů, které spolu s dispečinkem veřejné dopravy tvoří celý “ekosystém” vzájemně provázaných aplikací a technologií. Z této rodiny produktů jmenujme např. podpůrné aplikace typu Pasport zastávek či modul pro generování sítě linek spojů, mobilní i webové aplikace pro cestující veřejnost, geoanalytické aplikace a další subsystémy reportů, manažerských výstupů a geoanalytického zpracování dat aj.

webova_aplikace_IDSOK-vybrany_vlakovy_spoj

V obou zmiňovaných oblastech, tedy v oblasti IZS i dopravy nás kromě dalšího rozvoje stávajících produktů čekají některé významné výzvy vyplývající z obecných trendů v obou oblastech. A jaké trendy to jsou? Tak např. rostoucí požadavky na vytěžování dat, analýzy a business intelligence či rozvoj systémů reagujících na aktuální situaci směrem k systémům modelujícím a predikujícím vývoj situace. Významně se také zvyšuje tlak na maximální personalizaci aplikací a služeb veřejnosti v oblasti dopravy i IZS.

Oblastí dopravy dále viditelně hýbou témata veřejné dopravy v rámci konceptů Smart City/Region či myšlenky přechodu od integrovaných dopravních systémů k integraci různých nezávislých módů dopravy vč. systémů komplexně mobilitních. Tak bychom mohli ještě pokračovat, nicméně i z uvedeného je zřejmé, že oblasti IZS a dopravy nejsou oblastmi rigidními, ale že se v nich naopak děje spousta zajímavého a inspirativního, což i nás v dobrém slova smyslu nutí inovovat a přicházet s našimi vlastními novými myšlenkami a produkty.

GeoFaM - building

Facility Management a GeoFaM – od evidencí k procesům

Při našich pracovních i volnočasových aktivitách se obvykle snažíme o dosažení odpovídajícího (optimálního) cíle či výsledku ať již jde o pracovní či sportovní výkon, odpočinek či jakoukoliv jinou aktivitu. Optimálního cíle obvykle dosáhneme, pokud se nám podaří sladit aktivity a činnosti jak s lidmi, kteří se na nich podílejí, tak také s prostředím, ve kterém je vykonáváme.

Facility management je svým způsobem metoda, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, zaměstnance a pracovní činnosti. GeoFaM je pak platforma, která využívá principů GIS pro využití ve facility managementu. Základním pilířem GeoFaM jsou data, která popisují doménu či oblast, ve které využíváme metod a principů facility managementu.

zelene_plochy_min

Například pro provoz a správu budov a jejich technologií budeme jistě potřebovat informace o budově z pohledu evidence stavební (stavební pasport) i technologické (technologický pasport). Tato data využijeme pro optimalizaci procesů v budově optikou sladění prostředí budovy, vykonávaných činností v ní a především uživatelů budovy a jejich potřeb.

budovy_min

Evidenční aplikace (stavební a technologický pasport pro provoz budovy nebo např. pasport zeleně pro procesy údržby zeleně) pak začínáme nově rozšiřovat o podporu procesů souvisejících např. s provozem budovy nebo údržbou zeleně. K tomu potřebujeme provozní data, která jednak poskytují informace o plánování, provádění a vyhodnocování procesů provozu a údržby, ale zároveň slouží k vyhodnocení a následné optimalizaci těchto procesů.

Budovy_a_technologie

Kombinace evidenčních dat z pasportů a provozních údajů získávaných prostřednictvím "smart" IoT zařízení otevírají obrovské možnosti pro moderní facility management, resp. správu libovolného majetku (asset management). My jsme na tento trend připraveni a už se nemůžeme dočkat!

hero

T-MAPY se se svými uživateli tentokrát potkaly v Přerově

Po devíti letech se Setkání uživatelů produktů a služeb společnosti T-MAPY vrátilo do hotelu Jana v Přerově. Konferenci si nenechalo ujít více než 150 účastníků z 63 městských a krajských úřadů, organizací integrovaného záchranného systému a koordinátorů veřejné dopravy.
Dvoudenní program konference byl tradičně nabitý aktivitami. Zájemci měli možnost vyslechnout si 22 přednášek ve dvou paralelních sekcích a aktivně se zapojit do 15 tematických workshopů.

Image00001
Image00004

Náš jednatel Jiří Bradáč se dlouhodobě věnuje aktivitám v oblasti geoinformatiky na celostátní úrovni. A děje se toho opravdu hodně. Digitální technická mapa ČR, územní plánování, digitalizace stavebního řízení, realizace GeoInfoStrategie. Ve všech těchto aktivitách jsou T-MAPY jedním z hlavních hybatelů, což opakovaně zaznělo v přednáškovém bloku i na následných workshopech.

Image00002
Image00006

Část přednášek a workshopů byla zasvěcena našim aplikačním softwarovým platformám T-WIST a Spinbox, které v současnosti využívá více než tisícovka spokojených zákazníků.
Novinek bylo tradičně mnoho, za zmínku stojí například nové editační nástroje, nové funkce úvodního portálu, routovací funkcionalita, vylepšený importní a exportní modul a fotogalerie, prohlídky komunikací, mobilní dendrologie a mapa sekání v pasportu zeleně, rozšířená funkcionalita pasportu odpadového hospodářství a také aplikace Koordinace výkopových prací.
Intenzivní debaty jsme vedli také o novinkách a změnách v prostředí Katastru nemovitostí v souvislosti s GDPR a o možnostech integrací mapového klienta Spinbox. Velmi zaujala také přednáška připravená našimi softwarovými architekty o budoucnosti platformy T‑WIST.

Image00005
Image00008
Image00011
Image00003

V programu jsme se věnovali také aktuálním trendům a výzvám. Mezi ně určitě patří neustále se zvyšující význam geoinformatiky v podobě narůstajících potřeb komplexního rozhodování a analýz, a to s využitím dalších rozměrů, jako je 3D nebo čas.
V analýzách prostorových dat se nabízejí zajímavé synergie technologií T-WIST a analytické mapové platformy Corpis Maps. Jasnými aktuálními trendy jsou narůstající integrace internetu věcí, inteligentní správa majetku a aktiv nebo chytrá města. Pojmy jako GeoBIM, GeoFaM, podpora celého životního cyklu budov a staveb a jejich technologií, softwarové zabezpečení procesů s majetkovými aktivy jako jsou revize, kontroly, prohlídky či plánované nebo vyžádané údržby od nás budou zaznívat stále častěji.

Image00012
Image00013

Kromě T-Mapáků vystoupili na Setkání se svými příspěvky i naši uživatelé. Radovan Vašíček z Valašského Meziříčí se s posluchači podělil o své zkušenosti s implementací našich pasportů. Dlouholetý zákazník Jaroslav Škrobák popsal cestu s GIS z Jihlavy až do San Diega, kde letos s kolegyní Janou Košábkovou převzali cenu Special Achievement in GIS udělenou společností Esri.

5555
Image00009

Samostatný program měla i sekce IZS a doprava. Její auditorium tvořili zástupci Hasičského záchranného sboru, zdravotnických záchranných služeb, krajských organizátorů veřejné dopravy, Státní plavební správy a dalších subjektů.
Přednášky a workshopy byly zaměřeny jak na nové funkce a rozvoj stávajících produktů, jako jsou Dispečink veřejné dopravy, webové a mobilní aplikace pro cestující veřejnost, IZS Operátor DSS, Terinos a další, tak na nová témata a výzvy, kterými se již zabýváme, či které před námi teprve stojí. Mezi takovými tématy nechybí veřejná doprava jako významná součást konceptu smart city/smart region, vytěžování dat, (geo)analýzy, business intelligence, predikce, modelování a, v neposlední řadě, integrované mobilitní systémy.
Setkání uživatelů opět ukázalo, že i v oblasti Integrovaného záchranného systému a dopravy máme pořád co říci a že se utěšeně rozrůstá i rodina našich spokojených uživatelů.

Image00007
0070-SU2019_min

Setkání uživatelů T-Map, to nejsou jen přednášky a workshopy. Velkou radost máme vždy ze vzájemných debat a výměn zkušeností mezi našimi zákazníky. K vidění bylo také více než 30 ukázek z aktuálních T-MAPY aplikací či oblíbená soutěž, kde se hosté tentokrát pokoušeli poznat a zařadit další různorodá řešení GIS.

Image00010
Image00015

Vztahy jsme utužili také během exkurze do pivovaru Zubr, jízdou na dračích lodích nebo při společenském večeru, který se jako obvykle poněkud protáhl.😊

6666-min
7777-minnn
Image00014
Image00016

Celý program konference vyvrcholil druhým dnem s osmi tematickými diskuzními stoly ve dvou blocích. Závěrečné slovo si vzal majitel T-MAPY Jiří Bradáč, který všechny přítomné pozval na další akce, kde se s námi můžete do konce roku potkat, vyzdvihl atmosféru Setkání, poděkoval přednášejícím i účastníkům a popřál šťastnou cestu domů.

corpis-maps-web

Na světě je nová verze Corpis Maps – v 4.1.

Na začátku srpna 2019 byla vydána nová verze Corpis Maps 4.1.

„V nejnovější verzi Corpis Maps jsme se primárně zaměřili na podporu analýz obchodního potenciálu, který vám pomůže zacílit obchodní aktivity do správných lokalit. Vylepšili jsme také ovládací prvky pro integraci Corpis Maps do partnerských produktů. Corpis Maps pomáhá firmám zefektivnit obchodní aktivity a identifikovat lokality s největším obchodním potenciálem. Právem proto mají naše analytické mapy klíčovou pozici v rozhodovacích procesech ve společnostech všech velikostí.“

japo_xicht

Jaroslav Poláček

Corpis Maps Product and Partnership Manager

GeoEnrichment, slidery a grafy, vylepšené chování UI, nastavení URL adres a spousta dalších nových funkcí a vylepšení. Kompletní seznam a popis novinek naleznete v blogu na webu Corpis Maps, kde najdete i články věnované popisu konkrétních nových funkcí.

Award with Jack

Město Jihlava získalo v San Diegu prestižní cenu Esri

Na Esri User Conference 2019 (uživatelská konference Esri) v San Diegu v Kalifornii se zaskvěl náš dlouholetý zákazník, Statutární město Jihlava. Získal tam prestižní cenu Special Achievement in GIS Award, kterou z rukou spoluzakladatele Esri Jacka Dangermonda převzali GIS specialisté města Jihlavy Jaroslav Škrobák a Jana Košábková.

jihlava_esri
Jihlava2_mini
Jihlava1_mini

Během více než 16leté spolupráce při budování GIS města Jihlavy vznikla celá řada užitečných geodat a aplikací. Zpočátku byly určené primárně pro interní potřebu pracovníků magistrátu, ale s rozvojem webových technologií došlo k publikaci geoprostorových informací i pro veřejnost. Za zmínku stojí mj. projekty Stříbrné pomezí, Připomínkování územního plánu nebo Geoportál ORP, které byly realizovány na technologiích Esri a T-MAPY.

jihlava_geoportál_mini

Geoportál ORP Jihlava

V roce 2012 společnost T-MAPY s významným přispěním pracovníků magistrátu vyvinula pro přípravu nového územního plánu sadu aplikací s názvem Připomínkování územních plánů (PUP), která za svůj inovativní přístup v zapojení veřejnosti do tvorby strategického dokumentu pro rozvoj města dostala řadu ocenění.

Jihlava tak byla po Praze teprve druhým městem, kde mohla veřejnost budoucí územní plán připomínkovat prostřednictvím internetu. Na rozdíl od našeho hlavního města, které systém využilo pouze jednorázově, Jihlava aplikaci používá i pro zadávání připomínek k nově vznikajícím územním plánům či jejich změn i pro obce v celém svém správním obvodu ORP.

2721_9203_Jihlava_PUP_mini

Jihlavský PUPík

spis1

T-WIST elektronická spisová služba – tak trochu jiná aplikace

Mezi produkty společnosti T-MAPY patří i TESS - aplikace pro řešení spisové služby. Mezi ostatními produkty firmy T-MAPY je tak trochu "jinou" aplikací v porovnání s tradičními GIS aplikacemi, které tvoří základ firemního portfolia.

tess

TESS - T-WIST elektronická spisová služba

Ačkoliv je TESS zdánlivě v pozici produktového cizince, patří mezi ostatními produkty mezi veterány a letošní narozeniny byly už 16. a tím se TESS řadí k produktovým stálicím firmy T-MAPY.

V IT je z pohledu aplikačního věk 16 let dávno věkem důchodovým. Pro TESS to ale neplatí díky tomu, že aktuální verze je od roku 2003 v pořadí 6. generací, která drží krok nejen s technologickými a aplikačními trendy, ale také s legislativními povinnostmi.

O životaschopnosti TESS samozřejmě rozhodují nejen dobře znějící slova, ale především zájem zákazníků. Mezi ně patří subjekty subtilní i robustní. Největším z nich je nepochybně Univerzita Karlova. Právě implementaci TESS na jedné z nejstarších evropských univerzit považujeme za přesvědčivý argument o kvalitě celého řešení.

cio

T-MAPY vybrány mezi 10 nejlepších dodavatelů řešení správy majetku

T-MAPY byly v silné konkurenci vybrány vydavatelstvím CIO Applications Europe do "Top 10 Asset Management solution providers 2019". Toto prestižní mezinárodní ocenění každoročně získávají nejlepší dodavatelé softwarových řešení pro komplexní správu majetku.

Solutions Logo

O platformě GIS4U a našich aplikacích pro správu majetku (v zahraničí distribuovány jednotně pod značkou Assetino) se můžete více dočíst i v tomto článku (v angličtině).

Platformu GIS4U a majetkové aplikace v současné době využívá již více než 1 000 zákazníků, od malých obcí a firem až po města a velké organizace.

Certifikát CIO Applications Europe
hackprague

Corpis Maps na HackPrague 2019

HackPrague je přední hackathon v Praze, který každoročně přiláká více než 150 developerů a designérů z celé Evropy, aby realizovali své nápady. Tento rok se organizátoři rozhodli pro hlavní výzvu s tématem: „Použijte dostupná data pro zlepšení kvality života ve městech”.

Corpis Maps se stal technologickým partnerem HackPrague a platforma byla k dispozici všem týmům v průběhu celé akce. Corpis Maps Product Manager Jaroslav Poláček byl nominován na HackPrague jako geospatial mentor a porotce a pomáhal týmům s jejich inovativními projekty.

cm1
cm2

SMAPRT team se rozhodl použít Corpis Maps jako jejich hlavní vizualizační nástroj z těchto důvodů:

  • možnost integrace s jejich analytickým řešením
  • jednoduchost použití
  • různé mapové vizualizace dat
  • konfigurovatelnost
  • protože byli pod časovým tlakem a Corpis Maps umožňuje vytvořit analytickou mapy velmi rychle pomocí Corpis Maps Creator (vizuální konfigurátor)
cm3

Jejich projekt (clusterování českých obcí dle uživatelské kombinace různých parametrů) byl velmi úspěšný a umístil se v těžké konkurenci na 5. místě.

cm4

Gratulujeme vítězům a všem týmům, kteří se HackPrague zúčastnili.

Copyright © 2020 | T-MAPY spol. s r.o.