T-MAPY

Řešení pro města

Známe potřeby velkých i malých měst a pro jejich naplnění nabízíme širokou škálu produktů ušitých městům na míru z různých oblastí.

Určitě mezi nimi najdete i takové produkty, které potřebuje právě Vaše město.

aplikace pro města, Města, T-MAPY spol. s r.o.Zjistit víc
práce s katastrem a adresami

Základní geoprostorové registry

Katastr nemovitostí - REN
Katastr nemovitostí - Mapové služby
RÚIAN - služby pro vyhledávání adres a parcel

aplikace pro města, Města, T-MAPY spol. s r.o.Zjistit víc
pasporty a evidence

Evidence a správa majetku

Evidence nemovitého majetku, Informace k nemovitostem, Pasport mobiliáře, Pasport hřišť a sportovišť, Pasport hřbitovů, Pasport památek, Pasport reklamních zařízení, Technická evidence stavebních objektů, Evidence movitého majetku

aplikace pro města, Města, T-MAPY spol. s r.o.Zjistit víc
zeleň či komunální odpad

Životní prostředí

Pasport zeleně
Pasport odpadového hospodářství

aplikace pro města, Města, T-MAPY spol. s r.o.Zjistit víc
infrastruktura

Technické sítě

Pasport vodovodů a kanalizací
Pasport veřejného osvětlení
Pasport optické sítě
Mapa technické infrastruktury

aplikace pro města, Města, T-MAPY spol. s r.o.Zjistit víc
ÚPD, ÚAP

Územní plánování

Územně analytické podklady (ÚAP)
Připomínkování územních plánů
Evidence závazných stanovisek
Metodická podpora při pořizování ÚPD

aplikace pro města, Města, T-MAPY spol. s r.o.Zjistit víc
evidence a údržba komunikací

Doprava

Pasport komunikací
Blokové čištění
Zimní údržba

aplikace pro města, Města, T-MAPY spol. s r.o.Zjistit víc
i pro veřejnost

Správa a rozvoj města

Hlášení závad
Rozvojové lokality, brownfields
Evidence investičních záměrů
eAnalýza bezpečnosti
Volby
Kam mám jít volit?

aplikace pro města, Města, T-MAPY spol. s r.o.Zjistit víc
data a dokumentace

Správa datových skladů

ePřejímka
eVýdej
EDAS - Evidence dat a služeb

aplikace pro města, Města, T-MAPY spol. s r.o.Zjistit víc
ostatní

Další produkty a služby

Elektronická spisová služba TESS
Digitální povodňové plány
Zpracování a analýzy geografických dat
Tvorba kartografických výstupů

Města jsou jedni z našich největších zákazníků. Podle toho k nim přistupujeme. Vědí, že se na naše služby můžou kdykoliv spolehnout.

Proč
T-MAPY?

212

měst už se stalo našimi zákazníky

27

let už plníme městům jejich představy

58

zaměstnanců se stará o Vaši spokojenost

Kdo jsou naši klienti?