Co čeká T-MAPY v oblasti IZS a dopravy v roce 2021? V některých oblastech pojedeme dál po dobře vyjetých kolejích, jinde budeme vyšlapávat nové cesty v dosud neprobádaných vodách.

Doposud nejrozšířenějším řešením T-MAP z oblasti IZS a dopravy je dispečink. V nabídce máme operační dispečink, který již několik let využívá hasičský záchranný sbor a zdravotnické záchranné služby, dopravní dispečink pro krajské koordinátory veřejné dopravy, nebo dispečink říční plavby.

Dispečink skvěle doplňují naše webové i mobilní aplikace pro cestující veřejnost (např. Virtuální zastávka, Odjezdová tabule, Tarifní kalkulátor a další) a speciální aplikace jako je GIS pro výjezdová stanoviště, Pasport zastávek, Modul generování sítě linek a jiná specializovaná řešení.

dispecink_ids_01

dispečink veřejné dopravy

Mezi produkty, které spadají do skupiny “dobře zajetých” patří i univerzálně využitelný Terinos. Tato technologická platforma pro tvorbu mapových aplikací je tím nejmodernějším a nejvíce flexibilním řešením, které můžeme zákazníkům nabídnout.

Terinos podporuje práci ve 2D i 3D prostředí a potenciál jeho využití je nesmírně široký - nejen v systémech krizového řízení a řízení dopravy, ale i v podnikových systémech (geostatistika, geobusiness intelligence), či informačních systémech veřejné správy (mapový modul pasportních a dalších evidenčních aplikací, specifické městské a krajské GIS aplikace apod.).

terinos_01_mini

Terinos

Do kategorie průzkumu nových oblastí patří zcela nepochybně účast na projektu Inteligentní systém pro analýzu a predikci veřejné dopravy. Jedná se o unikátní výzkumný projekt financovaný Technologickou agenturou ČR, na jehož realizaci spolupracují tři soukromé firmy (T-MAPY, CEDA Maps a XT-Card) a dva akademické subjekty (ČVUT, VŠE).

Jeho cílem je vytvoření systému, který umožní úplně novým způsobem zpracovat a vyhodnotit informace z oblasti veřejné dopravy a poskytne pokrokové nástroje pro podporu operativního a strategického řízení dopravy. Realizace projektu probíhá v letech 2020–2022.

Dalším inovativním projektem je Calamity Abatement System (CAS), v rámci něhož vyvíjíme SW prostředí pro podporu řízení havarijních situací na říčních cestách ČR.
Vznikající systém je unikátní z hlediska rozsáhlé integrace - zajistí propojení na AIS (systém pro sledování polohy a pohybu plavidel, který je povinnou výbavou většiny lodí), LAVDIS (Labsko-vltavský dopravní informační systém), IS OŘ HZS (Informační systém operačního řízení Hasičského záchranného sboru) a další systémy. CAS tak v případě havárie umožní efektivní sdílení informací napříč jednotlivými dispečerskými středisky.
Nasazení CAS do ostrého provozu je naplánované na rok 2021.

cas_01

schéma Calamity Abatement System