Pasport veřejného osvětlení

optimální webové řešení evidence veřejného osvětlení a souvisejících prvků

Aplikace Pasport veřejného osvětlení je nástroj pro komplexní pasportizaci veřejného osvětlení a souvisejících prvků ve správě města či obce.

pasport veřejného osvětlení, Pasport veřejného osvětlení, T-MAPY spol. s r.o.

Hlavní funkce

vedení evidence dat pasportu

zobrazení a editace jednotlivých objektů pasportu v mapě

vyhledání objektu podle jeho atributů

editace a doplňování atributů u existujících objektů

zobrazení a editace jednotlivých prvků pasportu v mapě

pasport veřejného osvětlení, Pasport veřejného osvětlení, T-MAPY spol. s r.o.
pasport veřejného osvětlení, Pasport veřejného osvětlení, T-MAPY spol. s r.o.

Základní přínosy

variabilní přístup k datům

přístup k datům je řízen na úrovni uživatelských práv, jejich přidělování a správa je velmi operativní, práva mají řadu úrovní a pro jednotlivé části pasportu je možné samostatné nastavení

rychlá editace dat

aplikace disponuje řadou číselníků, které jsou pro většinu atributů předvyplněny, oprávněný správce aplikace může číselníky dle potřeby upravovat

jednoduché uživatelské prostředí

pro práci s aplikací stačí oprávněnému uživateli běžné PC nebo tablet s přístupem k internetu/intranetu a standardní webový prohlížeč, bez nutnosti instalovat jakýkoliv doplňkový SW

jednotný zdroj dat pro všechny

informace shromážděné v aplikaci může mít k dispozici libovolné množství interních/externích pracovníků organizace (jak pro editaci, tak jen čtení), vybrané informace mohou být poskytnuty i veřejnosti

podpora práce s daty

aplikace obsahuje nástroje pro export/import databázově uložených dat do formátu ESRI Shapefile, import DGN souborů, libovolné základní atributy lze také exportovat do formátů CSV, XLS, XML, XHTML

integrace s GIS

editace polohy jednotlivých prvků v mapě probíhá přímo v mapové části aplikace, k dispozici jsou editační nástroje pro linie, plochy i polygony

pasport veřejného osvětlení, Pasport veřejného osvětlení, T-MAPY spol. s r.o.

Databázová část aplikace - struktura

Databázová část pasportu se skládá z dílčích samostatně citovatelných částí (modulů) jednotlivých prvků osvětlení.

Seznam modulů:

 • rozvaděče + opravy
 • stožáry + opravy
 • kabely + opravy
 • kabelové skříně + opravy
 • technické prvky + opravy
 • lampy + opravy
 • objekty + opravy
 • semafory + opravy (rozšířená verze)
 • podklady (rozšířená verze)
 • zájmové oblasti (rozšířená verze)

Základním nosným prvkem je rozvaděč a ke každému prvku lze dále evidovat opravy. Rozsah přístupu k jednotlivým částem aplikace je definován přístupovými právy.

pasport veřejného osvětlení, Pasport veřejného osvětlení, T-MAPY spol. s r.o.

Základní funkčnost aplikace

 • evidence jednotlivých prvků osvětlení a detailní informace o nich
 • vkládání, aktualizace, vyhledávání a mazání jednotlivých položek pasportu /dílčích atributů
 • editace pomocných číselníků pro každou část pasportu
 • nastavení uživatelských oprávnění pro přístup k aplikaci a dílčím agendám
 • vazba do GIS – mapové aplikace, kde je možné editovat polohu (geometrii) jednotlivých prvků
 • export tabulek do SHP, DBF souborů
 • import SHP, DBF souborů do databáze
 • import DGN souborů do podkladů
 • upozorňující e-maily na záruky/revize
 • nastavení zájmových oblastí
 • dokumentaci a videonávody k aplikaci naleznete zde: Pasport veřejného osvětlení - dokumentace
pasport veřejného osvětlení, Pasport veřejného osvětlení, T-MAPY spol. s r.o.
pasport veřejného osvětlení, Pasport veřejného osvětlení, T-MAPY spol. s r.o.

Mapová část aplikace

Mezi hlavní úlohy, které mapová část aplikace umožňuje, patří:

 • zobrazení jednotlivých prvků a souvisejících popisných informací v mapě
 • zobrazení jednotlivých tematických vrstev (kategorií) objektů včetně dynamické legendy
 • fulltextové vyhledání ulice, adres nebo parcely
 • zobrazení zájmových lokalit v území (pokud jsou definovány)
 • editace - tj. přidání, úprava a odebrání zájmových bodů, linií nebo ploch (polygonů)
 • měření vzdáleností a ploch
 • tvorba jednoduchých poznámek
 • tiskové služby

Kontakt

Chcete se nezávazně dozvědět více o T-MAPY Pasportu veřejného osvětlení či jiných řešeních? Kontaktujte nás, rádi se Vám budeme věnovat.

obchod@tmapy.cz