IZS Operátor DSS

Popis produktu

IZS Operátor DSS je klientská aplikace určená pro pracovníky operačních středisek složek Integrovaného záchranného systému. IZS Operátor DSS je typicky úzce integrovaný do aplikací Informačního systému operačního řízení složek IZS (IS OŘ), je však použitelný i samostatně.


IZS Operátor DSS poskytuje společný územní rámec pro zobrazené informace. Zajišťuje geografickou vizualizaci řešené situace, umožňuje lokalizaci a editaci událostí, objektů a termínovaných opatření v mapě. Dále umožňuje v mapě zobrazit doplňkové informační a tematické vrstvy. Vedle těchto vlastností typických pro každý GIS poskytuje IZS Operátor navíc vybrané nástroje pro podporu rozhodování, odtud zkratka DSS - decision support system.


IZS Operátor DSS je do velké míry konfigurovatelný. Obsah mapy, konfiguraci informačních panelů a nástrojů pro analýzy definuje administrátor, který k tomu používá aplikaci IZS Admin. Podrobnější popis konkrétních funkcí aplikace IZS Operátor DSS naleznete níže na této stránce v sekcích Uživatelské rozhraní a Vlastnosti a nástroje.

IZS Operator DSS1

pozn.: Produkt IZS Operátor DSS sjednocuje řešení v oblasti podpory rozhodování a operačního řízení složek Integrovaného záchranného systému dříve distribuovaná pod obchodními značkami GISelIZS, GISelIZS AE, GIS klient IZS či IZS Operátor.

Technologie

IZS Operátor DSS je aplikace pro OS Windows, vytvořená s využitím frameworku .NET a využívající komponenty ArcGIS Runtime společnosti Esri. GIS klient je na úrovni práce s mapovými podklady kompatibilní s technologiemi společnosti Esri a může přímo využívat veškeré služby technologie ArcGIS for Server, ale i služby standardních OGC mapových serverů.


Zvolené technologie přinášejí uživateli maximální uživatelský komfort, možnost přizpůsobení pracovního prostoru individuálním potřebám, vysokou rychlost odezvy, stabilitu a bezpečnost aplikace i možnost jejího využití v off-line režimu. Aplikace se s využitím Internetu sama instaluje a aktualizuje a spojuje tak výhody webových i desktopových aplikací spolu se zajištěním všech nutně vysokých nároků na takto kritické systémy.


Informace týkající se rozvoje produktu a poskytované podpory naleznete na konci stránky v sekci Podpora a rozvoj.

IZS-DSS3

Uživatelské rozhraní

IZS Operátor DSS je tvořen jedním oknem, které je začleněno do hostitelské aplikace, nebo je spouštěno samostatně (podle konkrétního IS OŘ, se kterým IZS Operátor DSS spolupracuje).


Největší část plochy okna vyplňuje mapa, nad kterou je umístěný pás karet – ribbon
. Zde je k dispozici řada tlačítek, které zpřístupňují funkce a přepínají režimy aplikace. Ribbon je rozdělen do několika záložek.


Záložka “Home” obsahuje nejčastěji používané nástroje, záložka “OSOS” obsahuje nástroje pro práci s obrazem společné operační situace, v záložce “Kreslení” jsou nástroje pro práci s uživatelskou grafikou a v záložce “Ostatní” je místo pro zbývající funkčnost.

IZS-DSS2_small

Vlastnosti a nástroje

Výčet vlastností IZS Operátoru DSS by byl velmi dlouhý a je závislý na konkrétním způsobu užití. Níže uvádíme alespoň ty nejtypičtější či nejzajímavější:

 • Rychlá odezva, vysoká dostupnost
 • Jednoduchá správa
 • Ergonomické zobrazení, jednoduchá obsluha
 • Uživatelská definice zájmových bodů
 • Kompatibilita se službami OGC
 • Úzká integrace se IS OŘ, systémem sledování vozidel, NIS IZS, JSDI aj.
 • Volba výřezu, posun, překreslení mapy
 • Přepnutí typu mapy
 • Záložky pro ukládání mapových pohledů
 • Kontextově řízené přepnutí obsahu mapy
 • Volba měřítka zobrazení mapy, zoom pomocí kolečka myši
 • Ovládání výřezu mapy pomocí směrové růžice
 • Nastavení pohledu mapy pomocí řady předdefinovaných parametrů
 • Nastavení mapových vrstev a dalších parametrů pomocí aplikace IZS Admin
 • Zobrazení zájmových vrstev mapy (např. rozmístění AED, základny, zdravotnická zařízení, uzavírky apod.)
 • Přehledová mapa
 • Měření délek, ploch, poloměru
 • Automatické shlukování prvků v mapě pro zajištění přehlednosti v různých měřítkách
 • Poskytování souhrnných informací o území
 • Směrové paprsky k nejbližším nalezeným objektům
 • Výběry ve vrstvách
 • Vyhledávání podle souřadnic a lokátorů
 • Fulltextové vyhledávání v databázích zájmových objektů a adresních bodů, lokalizace na základě RÚIAN, provázání s mapou
 • Lokalizace oblasti volání z mobilního telefonu na základě předané polohy volajícího ze subsystému OŘ
 • Lokalizace události přímým výběrem místa či oblastí z mapy, zadáním souřadnic a předání do IS OŘ, přejímání události z IS OŘ
 • Zajištění upřesnění místa události v GIS klientovi a předání tohoto upřesnění do IS OŘ
 • Zobrazení všech aktivních řešených událostí v mapě
 • Zobrazení polohy všech mobilních jednotek v mapě
 • Zobrazení doby dojezdu z výjezdové základny formou oblasti (izochrony)
 • Zobrazení doby dojezdu vybrané VS na dané místo zásahu
 • Přiřazování prostředků k jednotlivým událostem
 • Příjem souřadnic poloh jednotlivých výjezdových posádek
 • Příjem a publikace informací o stavech posádky a vozidel
 • Zobrazení dodatečných informací o objektech
 • Export mapy do schránky nebo do souboru PNG či PDF
 • Práce s podkladovými i dynamickými mapovými vrstvami včetně editace objektů
 • Vizualizace vztahů mezi objekty a událostmi v mapě včetně dynamických informací o dostupných a nasazených silách a prostředcích
 • Zobrazování aktuální dopravní situace přebírané ze systému JSDI
 • Zákresy uživatelské grafiky do mapy včetně geometrických operací, popisků aj. s možností exportu/importu
 • Správa obrazu společné operační situace
 • Dynamické statistiky vč. možnosti uložení
 • Podpora geografických analýz: geoprocessing, routování, časový posuvník pro sledování změn v čase
 • Logování činností obsluhy
 • a další...

IZS DSS 4 AladinTeplota

Podpora a rozvoj

IZS Operátor DSS je vyvíjen na základě s uživateli komunikovaného katalogu požadavků a plánu vývoje a release jednotlivých revizí a verzí. Technologický a filozofický koncept aplikace postavený na důsledné modularitě umožňuje udržet konzistenci, rozvojeschopnost a podporu celého systému i v situaci, kdy různí uživatelé používají odlišné koncové konfigurace aplikace.


Společnost T-MAPY poskytuje podporu produktu ve všech reálných režimech a parametrech, včetně režimu nepřetržité služby 24/7 a záruky velmi krátkých reakčních časů a lhůt pro vyřešení incidentů a dalších požadavků.

IZS DSS4

Kontakt

Máte-li jakýkoli dotaz k produktu IZS Operátor DSS, neváhejte nás kontaktovat.

 • Ing. Vladimír Maršík