Chytré odpadové hospodářství je SmartCity ready

Moderní nástroj pro efektivní správu odpadů pro města a obce,
pověřené organizace a firmy.

Chytré odpadové hospodářství je webová platforma pro podporu svozu odpadů. Nabízí detailní evidenci sběrových nádob a díky chytrým technologiím, vizualizačním a analytickým nástrojům optimalizuje náklady související se svozem odpadů.

Proč chytré odpadové hospodářství?

Proč naše Smart řešení?

optimalizace nákladů
na svoz odpadů

rozhodování na základě
reálných dat

lepší životní prostředí
kolem nás

Chci Smart řešení evidence odpadů!

Z čeho se skládá naše řešení?

Colored Garbage Cans for Recycling

Evidence nádob (pasportizace)

 • přesná evidence nádob
  • umístění
  • typ
  • objem
  • četnost svozu
  • a další...
 • jednoduchá inventarizace, přesný a aktuální přehled o všech typech nádob
 • kontrola počtu nádob ve vztahu k počtu trvale bydlících obyvatel na adrese
 • evidence a plánování oprav a údržby stanovišť (hnízd) a nádob

dustbins covered with snow

Senzory, čipy - online i offline řešení

 • označení nádob RFID čipy nebo QR kódy
 • automatické načítání výsypu nádoby
  • omezení chyb způsobených lidským faktorem
 • evidence naplněnosti nádob
 • možnost online sledování naplněnosti nádob

vizualizace a analýzy_web

Vizualizace a analýzy

 • datum a čas posledního vývozu nádoby
 • průměrná naplněnost nádob
 • vývoj naplněnosti nádob v čase
 • nevyvážené nádoby
 • často přeplněné nádoby
 • poměr separovaný vs. komunální odpad
 • statistika nákladů na svoz (na vozidla, trasy, ujeté kilometry ad.)
 • optimalizace rozmístění sběrných míst a nádob
 • optimalizace a plánování svozových tras v závislosti na rozmístění a naplněnosti nádob

Kids putting garbage into plastic containers of different types

Občané

 • mapy kontejnerů na tříděný odpad a četnosti svozu
 • vizualizace docházkových vzdáleností
 • velkoobjemové kontejnery
  • rozmístění
  • datum svozu
  • atd.
 • zobrazení sběrných dvorů vč. otvírací doby apod.
 • webová a mobilní aplikace pro hlášení problémů a námětů

Proč právě Chytré odpadové hospodářství?

základní vlastnosti a výhody našeho řešení

jednoduché ovládání

dostupné i na mobilních zařízeních

variabilní přístupová práva

Chytré odpady

pro chytré občany

Chcete živou ukázku, připravit demo, nebo se nezávazně dozvědět víc o Chytrém odpadovém hospodářství?

Kontaktujte nás. Milerádi se vám budeme věnovat.

obchod@tmapy.cz