V září 2020 to bylo přesně 15 let, co začal vznikat bezpochyby jeden z nejlepších a nejpokročilejších geografických informačních systémů v České republice, GIS města Brna (GISMB).

2_mini
3

Na GISMB pracuje především oddělení GIS Odboru městské informatiky Magistrátu města Brna ve spolupráci s firmou T-MAPY. Budování celého systému začalo v roce 2005, v roce 2006 pak vznikla první webová aplikace.

4_mini

Datová základna GISMB - ukázka z prezentace o GISMB
autor: Dana Glosová

GISMB je založen na propojení běžných dat s jejich umístěním v prostoru na území města.
To dovoluje uživatelům pracovat i s údaji zdánlivě nesourodými a jiným způsobem nepropojitelnými, což poskytuje zcela nový a často i nečekaný pohled na určitou problematiku. Pokud například propojíme data o věkové struktuře obyvatel s jejich bydlištěm a zohledníme i vývoj v čase, můžeme lépe plánovat např. umístění škol či domovů pro seniory.

dana

RNDr. Dana Glosová

vedoucí oddělení GIS, Magistrát města Brna

Od roku 2005 celý systém prošel řadou změn a po letech kontinuálního vývoje samozřejmě vypadá úplně jinak, než na jeho začátku. Aktuálně čítá zhruba 240 aplikací rozdělené na interní a ty pro veřejnost.

5_mini

Ukázky interních aplikací - z prezentace o GISMB
autor: Dana Glosová

Brněnských úspěchů na poli městských GIS si všimli i v zahraničí, v letech 2009 a 2015 získalo město Brno za vybudování tohoto systému významné a prestižní ocenění na světové konferenci Esri - cenu ESRI SAG (Special Achievement in GIS) Awards.

SAG_img1
SAG_img4_mini

Aplikace obsažené v GISMB denně pomáhají stovkám pracovníkům magistrátu, městských částí i městských organizací a čím dál více také občanům. Spousta z nich využívá brněnský GIS dnes a denně, a to nejen na počítači, ale také na tabletu či mobilním telefonu.

6_mini

Ukázky aplikací pro veřejnost - z prezentace o GISMB
autor: Dana Glosová

A jaké aplikace GISMB jsou nejoblíbenější? Z interních je to určitě vše kolem katastru nemovitostí, majetku města a digitální technické mapy. Veřejnost nejčastěji navštěvuje aplikace s tématikou územního plánování, brněnských hřbitovů, výkopových prací, oblíbené jsou také aplikace zobrazující historické letecké snímky nebo mapa pro participativní rozpočet.

T-MAPY blahopřejí celému oddělení GIS Magistrátu města Brna k tomuto krásnému jubileu a projektu samotnému přejí minimálně dalších 15 úspěšných let. Díky, že můžeme být u toho!