Třídíte odpad? V Praze snadno zjistíte, kdy a kam odpad uložit. Magistrát hlavního města Prahy připravil ve spolupráci s firmou T-MAPY tři mapové aplikace týkající se odpadového hospodářství.

Z těchto interaktivních map obyvatelé Prahy snadno zjistí, kde se nachází nejbližší sběrné nádoby na tříděný odpad, kdy a kde budou přistaveny velkoobjemové kontejnery a kam odnést nebezpečný odpad svážený v rámci mobilních svozů.

Všechny mapové aplikace jsou přístupné z mapového portálu magistrátu, zároveň je mají k dispozici i jednotlivé městské části, které je mohou zveřejnit na svých webových stránkách. Do budoucna přibudou i další tematické mapy.

webgis.mepnet_mini

Mapa tříděného odpadu

Mapa tříděného odpadu obsahuje informace o všech sběrných nádobách na tříděný odpad na území hlavního města poskytovaných občanům v rámci Komplexního systému nakládání s komunálním odpadem zdarma. Jedná se o více než 5.450 stanovišť.

V mapě je u každého stanoviště barevně vyznačeno, jaký odpad zde mohou lidé odkládat. Po kliknutí na vybranou lokalitu se zobrazí detailní informace - jak často jsou jednotlivé nádoby vyváženy, o jaký typ kontejneru se jedná a zda je veřejně přístupný. Aplikace totiž zahrnuje jak veřejné, tak i neveřejné odpadové nádoby, které slouží výhradně obyvatelům daného domu.

mapa2_mini

Mapa velkoobjemových kontejnerů

Obyvatelé Prahy mají celoročně možnost odkládat objemný odpad buď v rámci tzv. mobilních sběrných dvorů (MSD), nebo do velkoobjemových kontejnerů (VOK), které jsou přistavovány přímo v ulicích města. Obyvatelům Prahy jsou také v průběhu roku přistavovány kontejnery na bioodpad (BioVOK).

Díky interaktivní mapě VOK Pražané snadno zjistí, kdy a kde jim budou tyto kontejnery k dispozici. Po kliknutí na příslušný symbol se uživateli zobrazí informační panel, kde je popsáno, o jaký typ kontejneru se jedná (směsný odpad / bioodpad) a konkrétní termíny a časy, kdy bude kontejner v dané lokalitě přistaven.

V aplikaci je evidováno ročně okolo 7.200 nových objektů. Pro zjednodušení orientace v tak velkém množství dat je pro uživatele připravena speciální mapová vrstva, která zobrazuje pouze místa, kde budou kontejnery přistaveny v následujících sedmi dnech.

VKO_mini

Mapa mobilního svozu nebezpečného odpadu

V této interaktivní mapové aplikaci si mohou uživatelé zobrazit trasy mobilního svozu nebezpečného odpadu, kterých je v Praze ročně okolo 300. Mapa zobrazuje jednotlivé trasy svozu a konkrétní zastávky na každé trase. Po kliknutí na danou trasu se objeví termíny svozu a časové rozpětí přistavení kontejneru u jednotlivých zastávek. U každé trasy je také uveden kontakt na řidiče svozového vozidla.

V rámci mapových vrstev lze opět zobrazit buď všechny svozové trasy na území hlavního města, nebo ty trasy, kde bude mobilní svoz odpadu probíhat v následujících 30 dnech.

msno_mini

Technické řešení zakázky

Zadavatel

Magistrát hl. m. Prahy

Zpracovatel

T-MAPY spol. s r.o.

Uživatel

veřejnost

Hlavní požadavky

přehledná vizualizace, snadné ovládání, napojení na stávající systémy magistrátu.

Cílem zakázky bylo vytvoření monotematických webových mapových aplikací pro informování veřejnosti o dílčích tématech z oblasti odpadového hospodářství. Publikovaná data jsou získávána z různých zdrojů a kromě vlastní vizualizace bylo třeba při realizaci zakázky sjednotit datový model a nastavit systém pravidelné a automatické aktualizace dat.

Jako systémový rámec celého řešení slouží aplikace společnosti I-MEDIA. Ta umožňuje interní správu provázanou s financováním sběru odpadu. Publikaci v přehledných mapách včetně možnosti vyhledávání filtrování a editace geometrické polohy stanoviště kontejnerů pak zajišťuje Pasport odpadového hospodářství od firmy T‑MAPY.

Prostředí veřejných mapových aplikací je navrženo s ohledem na maximální přehlednost a intuitivnost. Uživatelům jsou k dispozici všechny potřebné nástroje pro práci s mapou, u jednotlivých témat jsou připravené mapové vrstvy umožňující zapnutí/vypnutí vybraného tématu. Všechny mapové aplikace umožňují práci s mapovými vrstvami (zapnutí/vypnutí vybraného tématu), vyhledávání podle adres a změnu mapového podkladu (základní mapa/letecký snímek).

Reference

Ve spolupráci s firmou T-MAPY jsme již v minulosti realizovali řadu úspěšných projektů. I v případě této zakázky – sadě mapových aplikací pro odpadové hospodářství hl. m. Prahy – jsem se proto mohla spolehnout na bezproblémovou spolupráci, profesionalitu a kvalitní výsledek.

Naším cílem bylo srozumitelnou formu zpřístupnit občanům Prahy informace z oblasti odpadového hospodářství a to se T-MAPÁM podařilo na výbornou. V první fázi projektu vznikly tři mapové aplikace: Mapa tříděného odpadu, Mapa velkoobjemových kontejnerů a Mapa mobilního svozu nebezpečného odpadu. Aplikace mají atraktivní vzhled, jsou přehledné a snadno ovladatelné. To je velmi důležité vzhledem k tomu, že jsou určené pro širokou veřejnost. Zároveň se jedná o moderní, technicky vyspělé řešení, což usnadňuje práci nám, správcům systému.

Dobře nastavená spolupráce s firmou T-MAPY pokračuje, v současné době pracujeme na dalších mapových aplikacích, které budou sloužit interním potřebám úřadu.

Nora_Lebrova

Ing. Nora Lebrová

správce oblasti informačního systému, Magistrát hl. m. Prahy