T-MAPY

Veřejná správa

Osmadvacetileté zkušenosti v oboru a široký tým odborníků nás činí ideálními partnery při tvorbě geoinformačních systémů, geoportálových řešení, agendových informačních systémů, datových produkčních systémů, správě geodatových skladů, pořizování dat a vůbec všude tam, kde se vyskytuje mapa.

Nabízíme široké spektrum produktů pro:

minis-rez-2

Subjekty státní správy

Vybrané aplikace

Hřbitov online

efektivní evidence hrobových míst

Veřejné osvětlení

optimální řešení evidence veřejného osvětlení a souvisejících prvků

Zeleň

moderní a jednoduché řešení evidence a správy městské zeleně

Odpadové hospodářství

moderní nástroj pro komplexní správu agendy o odpadech, jejich třídění a likvidaci

Vodovody a kanalizace

efektivní řešení evidence a správy vodovodních řadů a kanalizačních sítí

Koordinace výkopových prací

minimalizujte počet uzavírek i ve svém městě

Optické sítě

jednoduché řešení evidence a správy optických sítí

Památky

evidence a správa památkových objektů

Objekty drobné architektury

optimální webové řešení evidence drobných objektů památkového charakteru

Pasport komunikací

optimální webové řešení evidence komunikací a souvisejících prvků

Evidence závazných stanovisek

zpracování a evidence závazných stanovisek včetně grafického znázornění

Nabízená řešení jsou vytvořena ve vlastních technologicích T-WIST a Spinbox.

Kdo jsou například naši klienti z Veřejné správy?