T-MAPY

Řešení pro kraje

Pro kraje nabízíme rozmanitou škálu produktů z různých oblastí.

Dovolte nám představit ty nejzajímavější.

zakladni geoprostorove registry_miniZjistit víc
práce s katastrem a adresami

Základní geoprostorové registry

Katastr nemovitostí - REN
Katastr nemovitostí - Mapové služby
RÚIAN - služby pro vyhledávání adres a parcel

evidence-a-sprava-majetku-miniZjistit víc
pasporty a evidence

Evidence a správa majetku

Evidence nemovitého majetku
Informace k nemovitostem
Pasport reklamních zařízení
Technická evidence stavebních objektů
Evidence movitého majetku

technicke-site-miniZjistit víc
infrastruktura

Technické sítě

Mapa technické infrastruktury

uzemni-planovani-miniZjistit víc
ÚPD, ÚAP

Územní plánování

Územně analytické podklady (ÚAP)
Připomínkování územních plánů
Evidence závazných stanovisek
Metodická podpora při pořizování ÚPD

traffic jamZjistit víc
evidence a údržba komunikací

Doprava

Pasport komunikací

Sprava-a-rozvoj-mesta-miniZjistit víc
i pro veřejnost

Správa a rozvoj kraje

Hlášení závad
Rozvojové lokality, brownfields
Evidence investičních záměrů

datove-sklady-miniZjistit víc
data a dokumentace

Správa datových skladů

ePřejímka
eVýdej
EDAS - Evidence dat a služeb

ostatni_miniZjistit víc
ostatní

Další produkty a služby

Elektronická spisová služba TESS
Digitální povodňové plány
Zpracování a analýzy geografických dat
Tvorba kartografických výstupů

I naši zákazníci na krajích vědí, že se na naše služby můžou kdykoliv spolehnout.

Proč
T-MAPY?

12 ze 14 krajů našimi zákazníky

32

let už plníme krajům jejich představy

83

zaměstnanců se stará o Vaši spokojenost

Kdo jsou naši klienti?