T-MAPY

Řešení pro města

Známe potřeby velkých i malých měst a pro jejich naplnění nabízíme širokou škálu produktů ušitých městům na míru z různých oblastí.

Určitě mezi nimi najdete i takové produkty, které potřebuje právě Vaše město.

zakladni geoprostorove registry_miniZjistit víc
práce s katastrem a adresami

Základní geoprostorové registry

Katastr nemovitostí - REN
Katastr nemovitostí - Mapové služby
RÚIAN - služby pro vyhledávání adres a parcel

DTM_header_pro_webZjistit víc
vše pro DTM

Digitální technická mapa

Služba Editora DTI
DTM Konektor & Publisher
Data pro DTM
Konzultace a analýzy

evidence-a-sprava-majetku-miniZjistit víc
pasporty a evidence

Evidence a správa majetku

Evidence nemovitého majetku, Informace k nemovitostem, Pasport mobiliáře, Pasport hřišť a sportovišť, Pasport hřbitovů, Pasport památek, Pasport reklamních zařízení, Technická evidence stavebních objektů, Evidence movitého majetku

zivotni-prostredi-miniZjistit víc
zeleň či komunální odpad

Životní prostředí

Pasport zeleně
Pasport odpadového hospodářství

technicke-site-miniZjistit víc
infrastruktura

Technické sítě

Pasport vodovodů a kanalizací
Pasport veřejného osvětlení
Pasport optické sítě
Mapa technické infrastruktury

uzemni-planovani-miniZjistit víc
ÚPD, ÚAP

Územní plánování

Územně analytické podklady (ÚAP)
Připomínkování územních plánů
Evidence závazných stanovisek
Metodická podpora při pořizování ÚPD

traffic jamZjistit víc
evidence a údržba komunikací

Doprava

Pasport komunikací
Blokové čištění
Zimní údržba

Sprava-a-rozvoj-mesta-miniZjistit víc
i pro veřejnost

Správa a rozvoj města

Hlášení závad
Rozvojové lokality, brownfields
Evidence investičních záměrů
eAnalýza bezpečnosti
Mapa kriminality
Volby
Kam mám jít volit?

datove-sklady-miniZjistit víc
data a dokumentace

Správa datových skladů

ePřejímka
eVýdej
EDAS - Evidence dat a služeb

ostatni_miniZjistit víc
ostatní

Další produkty a služby

Elektronická spisová služba TESS
Digitální povodňové plány
Zpracování a analýzy geografických dat
Tvorba kartografických výstupů

Města jsou jedni z našich největších zákazníků. Podle toho k nim přistupujeme. Vědí, že se na naše služby můžou kdykoliv spolehnout.

Proč
T-MAPY?

252

měst už se stalo našimi zákazníky

32

let už plníme městům jejich představy

83

zaměstnanců se stará o Vaši spokojenost

Kdo jsou naši klienti?