T-MAPY

Podporujeme

T-MAPY se od samotného vzniku firmy věnují podpoře neziskového sektoru a podporují řadu občanských sdružení a aktivit z oblasti společenské, sociální, kulturní i sportovní.

Rádi bychom vám některé z nich krátce představili a třeba inspirovali k obdobné činnosti.

Obecně prospěšná společnost Prostor Pro

Prostor Pro poskytuje odbornou pomoc a podporu při hledání cest z obtížných životních situací a vytváří příležitosti pro změnu. Finančně podporujeme sociální a volnočasové aktivity organizace zaměřené na děti a mládež.

Občanské sdružení rodičů při Speciálních školách

Spolu s Občanským sdružením rodičů při Speciálních školách dlouhodobě přispíváme ke zlepšování schopností postižených dětí, aby se po skončení školní docházky dokázaly snáze začlenit do běžného života.

Divadlo dětem Michaely Novozámské

Činnost Divadla dětem je v současné době zaměřena převážně na výchovné koncerty pro děti mateřských a základních škol a na hudební tvorbu pro děti, mimo jiné i na vydávání CD autorských písní a hudebních pohádek pro děti. Divadlo podporujeme materiálně i finančně od roku 2004.

Český svaz orientačních sportů

Prostřednictvím Českého svazu orientačních sportů již více jak deset let podporujeme další rozvoj orientačního běhu v České republice v podobě finanční a materiálové podpory při organizování celostátních i světových akcí. V uplynulých letech jsme přispěli i na činnost reprezentačního družstva České republiky.

Oddíl orientačního běhu OK99 Hradec Králové

Také prostřednictvím oddílu OK99 Hradec Králové se zaměřujeme na podporu mládeže. Poskytujeme materiální podporu při organizování závodů a finančně podporujeme tvorbu map pro orientační běh.

MFK Dobříš

Dlouhodobě podporujeme Městský fotbalový klub Dobříš.