GIS pro výjezdová stanoviště

Popis produktu

GIS pro výjezdová stanoviště představuje „prodlouženou ruku“ operačního dispečinku a je určen pro rychlé informování posádek vozidel na výjezdových stanovištích. Vybrané informace zobrazuje na monitoru v garáži či na jiném vhodném místě na výjezdovém stanovišti. 

GIS pro VS je samostatným subsystémem IS operačního řízení postaveným na webovém mapovém klientu. Subsystém je jako celek nezávislý na řešení samotného IS operačního řízení (včetně mapové části) a může být integrován s operačním dispečinkem kteréhokoli dodavatele.

gisvs_obr1

Technologie a funkčnost

Jedná se o webovou aplikaci integrovanou s IS OŘ, která umožňuje zobrazit seznam aktuálních případů členěných dle jednotlivých výjezdových stanic. Výběrem případu (události) se zobrazí podrobné informace a systém automaticky vyhledá nejrychlejší trasu ze stanoviště k místu případu. Trasa se ukáže v mapě a zobrazí se délka a předpokládaný čas dojezdu. Aplikace poskytuje informační podporu před výjezdem, včetně zobrazení aktuální dopravní situace a aktuální meteorologické situaci (radarové obrazy srážek) v mapě, tak aby vedoucí výjezdové skupiny znal dopravní i jiná rizika na trase..

Základní funkčností systému je, kromě běžných funkcí mapového prohlížeče (nastavení výřezu mapy, volby mapového podkladu apod.) a některých nadstavbových funkcí (např. vyhledání adresy), také zobrazení specifických informací, tj. především zobrazení seznamu případů/událostí (z případů aktuálně přiřazených pro výjezdové stanoviště), zobrazení vybraného případu v mapě včetně VS a SaP, zobrazení optimální trasy k místu události, zobrazení dopravních informací a případných dalších informací předávaných dispečerem ručně nebo automaticky posádkám vozidel.

GIS pro VS využívá primárně stejné mapové podklady jako dispečerský GIS, tj. základní mapy, mapy HZS, geografická data CEDA, ortofoto, s možností přepínání mapového podkladu v mapovém klientu. Mapová kompozice může být doplněna dalšími vrstvami, jako např. PPP, AED a dalšími podle dohody a dostupnosti dat či služeb.

Aplikace je responzivní, tzn. že se přizpůsobuje možnostem koncového zařízení a je díky tomu možné ji používat nejen na běžném počítači, ale i na tabletu nebo na chytrém mobilním telefonu.

Kontakt

Máte-li jakýkoli dotaz k produktu GIS pro výjezdová stanoviště, neváhejte nás kontaktovat.

  • Ing. Vladimír Maršík