Geoportál ČSÚ, jehož oficiální název je "Geoportál pro diseminaci geografických dat SLDB 2021", byl oceněn jako druhý nejlepší egovernmentální projekt roku 2023 v kategorii centrální veřejné správy.

Egovernment CSU 2023

Projekt byl realizován a financován Českým statistickým úřadem pod hlavičkou Sčítání lidu, domů a bytů 2021 ve spolupráci s vybranými dodavateli (ICZ, a.s. a T-Mapy, s.r.o.). Více o projektu, o jeho náročnosti a řešení, jste se mohli dočíst v našem článku - Geoportál ČSÚ - náročná ryzí Esri implementace

Geoportál ČSÚ - Dojížďka

O soutěži Egovernment The Best

Egovernment The Best 2023 je tradiční soutěžní sbírka nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v ČR kterou každoročně, už 18 let, vyhlašuje Magazín Egovernment.

Snahou magazínu Egovernment je touto cestou shromáždit a prezentovat projekty, které byly (případně právě jsou) v rámci státní a veřejné správy v daném roce realizovány a mohou být inspirativní ostatním. Jednotlivé projekty mezi sebou soutěží v rámci několika kategorií.

T-MAPY, které se na projektu velkou měrou podílely, mají z výsledku pochopitelně velkou radost. Českému statistickému úřadu upřímně gratulujeme!