Projekt "Get It Sorted - data-based waste management and decision-making system for Sarajevo (GIS Sarajevo)" vstoupil do své závěrečné fáze. Nový systém byl oficiálně předán konečnému příjemci projektu, společnosti KJKP RAD.

Sarajevo1

Hlavním cílem projektu GIS Sarajevo bylo vyvinout moderní řešení pro správu majetku (Asset management) na bázi geografického informačního systému (GIS) pro KJKP RAD. Účelem této iniciativy je zapojení inteligentních řešení do správy a vedení evidence majetku a poskytnutí moderních nástrojů pro podporu rozhodování systému nakládání s odpady v kantonu Sarajevo.

Sarajevo2

Zavedení nového systému ocení i běžní obyvatelé regionu. Právě jim je určena veřejná část systému. Najdou zde přehlednou mapu stanovišť nádob na tříděný odpad (tzv. zelených ostrovů), umístění kontejnerů na směsný odpad a recyklačních dvorů s informacemi o časech svozu, druzích odpadu a dalšími užitečnými údaji.
Tato část systému také umožňuje informovat veřejnost o pravidelném přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad nebo o mimořádných opatřeních a dočasných omezeních.

sarajevo3

Nový systém představuje významný krok vpřed. Kromě nových možností kvalitního řízení zdrojů a služeb a výrazného zjednodušení práce některých útvarů pokládá základy pro další rozvoj systému odpadového hospodářství KJKP RAD.

V rámci rozvoje se uvažuje např. o integraci GPS řešení, snímání stupně naplněnosti kontejnerů, automatizaci procesů a zapojení dalších chytrých řešení. Systém byl vytvořen na bázi open source a umožňuje integraci a výměnu dat s dalšími službami Kantonu Sarajevo v souladu s pojetím komplexních řešení chytrého města (Smart City).

sarajevo4

Projekt byl realizován v rámci partnerství ČR a UNDP pro cíle udržitelného rozvoje (SDGs) a jeho dodavatelem je česká společnost T-MAPY. Finanční podporu této iniciativě velkoryse poskytlo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Hlavním cílem programu CUP je využití českého know-how a inovativních řešení na podporu cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v partnerských zemích. Celkový rozpočet projektu činil 70 000 USD, přičemž finanční podpora programu CUP byla 39 900 USD.

loga

Oficiální prezentace výsledků projektu, včetně podrobného představení vlastního řešení, výsledků projektu a budoucích plánů, se konala v úterý 31. října 2023.
Akce se zúčastnili klíčoví zástupci Kantonu Sarajevo, UNDP, Velvyslanectví ČR v Sarajevu a společností KJKP RAD a T-MAPY.

1
2
3
4
5
zahvalnica
6
7

Projekt byl financován z Fondu výzev: České řešení pro cíle udržitelného rozvoje, který je účinnou hnací silou inovací a změn v regionu.