T-MAPY

Profil společnosti

Historie a současnost

Společnost T-MAPY spol. s r.o. byla založena v roce 1992. Od počátku své existence se orientuje na poskytování služeb v oblasti informačních a geoinformačních technologií. V roce 2003 došlo spojením tří společností – T-MAPY, Hydrosoft Praha a Sirion – ke vzniku jednoho z nejsilnějších subjektů na českém trhu geoinformačních technologií. Tento rozvoj byl doprovázen rozšiřováním činnosti společnosti od zpracování dat a implementace software třetích stran až po vývoj vlastního GIS software a poskytování komplexních služeb v této oblasti.

T-MAPY dnes patří mezi lídry v oblasti geoinformačních technologií v České republice. Dodáváme komplexní řešení pro veřejnou správu, dispečerská pracoviště, krizové řízení, územní plánování, armádu i životní prostředí. Podílíme se také na řešení zahraničních a velkých mezinárodních projektů.

Naším cílem je pomáhat vám lépe pracovat s prostorovými informacemi. Geografický informační systém chápeme jako živý organismus, který v sobě integruje data, hardware, software i všechny jeho uživatele. Ve všech fázích jeho vývoje zdůrazňujeme poslední ze tří písmen v názvu GIS – tedy „S“ jako systém. Snažíme se, aby cílem realizačního týmu složeného ze zadavatele, dodavatelů a integrátora byl vždy funkční GIS.

Technologie

V oblasti geografických informačních systémů jsou námi nabízené produkty a řešení realizovány jak prostřednictvím Open Source, tak i komerčních technologií Esri.

Open Source
Námi dodávané produkty a řešení jsou vytvořeny s pomocí Open Source technologií na vlastních platformách T-WIST a Spinbox.

Esri
T-MAPY jsou klíčovým strategickým partnerem firmy Esri, jejíž produkty jsou standardem jak v USA a Evropské unii, tak i ve veřejné správě České republiky. Společnost T-MAPY má statut Esri Developer (na základě ucelené sady certifikovaných aplikací vytvořených s použitím technologií Esri) a je největším partnerem společnosti ARCDATA, výhradního distributora Esri pro Českou republiku. V České republice jsme byli opakovaně oceněni jako partner roku. Naši zákazníci opakovaně získávají ocenění Special Achievement in GIS přímo od společnosti Esri.

Special Achievement in GIS:
2019 - Statutární město Jihlava - Jihlava City GIS
2018 - Agentura ochrany přírody a krajiny - Nature Conservancy Information System
2016 - Statutární město Brno - The Digital Technical Map of Brno
2012 - Zeměměřický úřad - Information System of the National Map Series
2010 - Útvar rozvoje hlavního města Prahy (nyní Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy) - The Digital Map of Prague
2009 - Statutární město Brno - Geographic Information System for Brno City Municipality (GISMB)

Spolupráce s EU

Společnost T-MAPY dlouhodobě využívá pro vzdělávání zaměstnanců a spolupráci s vysokými školami možnosti financování z dostupných dotačních zdrojů. Více informací o realizovaných projektech naleznete zde.

Společenská odpovědnost

Společnost T-MAPY si uvědomuje svoji zodpovědnost ve vztahu k životnímu prostředí a při své činnosti se řídí těmito principy:

  • trvalé zlepšování systému řízení v oblastech s dopady na životní prostředí
  • dodržování a uplatňování legislativy v oblasti ochrany životního prostředí
  • poskytování služeb a produktů podporujících ochranu životního prostředí
  • pravidelné informování zaměstnanců o strategii společnosti v oblasti životního prostředí
  • snižování negativních dopadů odpadu vznikajícího při provozu firmy na životní prostředí
  • šetření energie a neobnovitelných zdrojů, zejména pohonných hmot
  • zohledňování ekologického hlediska při posuzování nákupů, investic a obecně při všech rozhodnutích s možným vlivem na životní prostředí

Identifikační údaje firmy