T-MAPY

Profil společnosti

Historie a současnost

Společnost T-MAPY spol. s r.o. byla založena v roce 1992. Od počátku své existence se orientuje na poskytování služeb v oblasti informačních a geoinformačních technologií. V roce 2003 došlo spojením tří společností – T-MAPY, Hydrosoft Praha a Sirion – ke vzniku jednoho z nejsilnějších subjektů na českém trhu geoinformačních technologií. Tento rozvoj byl doprovázen rozšiřováním činnosti společnosti od zpracování dat a implementace software třetích stran až po vývoj vlastního GIS software a poskytování komplexních služeb v této oblasti.

T-MAPY dnes patří mezi lídry v oblasti geoinformačních technologií v České republice. Dodáváme komplexní řešení pro veřejnou správu, dispečerská pracoviště, krizové řízení, územní plánování, armádu i životní prostředí. Jsme partnerem nadnárodní skupiny T-Kartor Group a podílíme se na řešení zahraničních projektů.

Naším cílem je pomáhat vám lépe pracovat s prostorovými informacemi. Geografický informační systém chápeme jako živý organismus, který v sobě integruje data, hardware, software i všechny jeho uživatele. Ve všech fázích jeho vývoje zdůrazňujeme poslední ze tří písmen v názvu GIS – tedy „S“ jako systém. Snažíme se, aby cílem realizačního týmu složeného ze zadavatele, dodavatelů a integrátora byl vždy funkční GIS.

Spolupráce s EU

Společnost T-MAPY dlouhodobě využívá pro vzdělávání zaměstnanců a spolupráci s vysokými školami možnosti financování z dostupných dotačních zdrojů. Více informací o realizovaných projektech naleznete zde.

Identifikační údaje firmy