T-MAPY

Profil společnosti

Historie

Společnost T-MAPY spol. s r.o. jsme založili v roce 1992. Od samého počátku se zaměřujeme na poskytování produktů a služeb v oblasti informačních a geoinformačních technologií. Významným milníkem pro nás byl rok 2003, kdy jsme se díky fúzi se společnostmi Hydrosoft Praha a Sirion staly jedním z nejsilnějších subjektů na českém geoinformačním trhu. Následný rozvoj byl přirozeně doprovázen rozšiřováním nabídky - od zpracování dat a implementace software třetích stran až po vývoj vlastního GIS software a poskytování komplexních služeb v této oblasti. Dnes naše produkty a služby aktivně využívá více než 2000 zákazníků.

V roce 2012 jsme rozšířili naše aktivity i na slovenský trh. Svou pozici jsme zásadně posílili založením místní pobočky a akvizicí společnosti GISTA. Na rostoucí počet zákazníků jsme reagovali založením samostatné firmy T-MAPY Slovensko, která v roce 2021 fúzovala se společností MAPA Slovakia Digital. Vznikl tak subjekt s názvem T-MAPY s. r. o., který dnes dodává GIS řešení pro více než 700 slovenských zákazníků.

V průběhu let jsme navázali další strategická partnerství i v České republice. Prostřednictvím sítě partnerských firem (Geo Data, DATA PROCON, Geomorava, GAP Pardubice a IterSoft) dodáváme kvalitní GIS řešení pro více než 850 menších měst a obcí. Díky majetkovému propojení s firmou GRID, která je jednou z nejprogresivnějších geodetických firem ČR v oblasti mobilního mapování, dokážeme našim zákazníkům zajistit unikátní geodata vytvořená pomocí nejmodernějších metod.

Milníky společnosti

 • 1992
  založení společnosti T-MAPY
 • 1993
  pracujeme na prvních datových zakázkách - digitalizace map 1:10 000 a katastrálních map
 • 1997
  vytváříme první vlastní softwarové řešení (T-MapViewer)
 • 2000
  nasazujeme vlastní webový systém T-WIST a T-MapServer u prvních zákazníků
 • 2000
  stáváme se oficiálním partnerem společnosti Esri
 • 2003
  spojení firem Hydrosoft Praha, Sirion a T-MAPY
 • 2014
  akvizice společnosti GISTA (Slovensko)
 • 2016
  modernizujeme platformu T-WIST/Spinbox s důrazem na standardizované softwarové produkty
 • 2018
  budujeme síť partnerů a společně dodáváme systém GIS4U pro více jak 850 obcí
 • 2021
  majetkové propojení se společností GRID
 • 2021
  fúze T-MAPY a Mapa Slovakia Digital (Slovensko)

Současnost

Jsme lídrem v oblasti geoinformačních technologií v České republice. Naše řešení jsou provozována na všech úrovních veřejné správy od nejmenších obcí přes města, statutární města a krajské úřady až po centrální správu. Vedle komplexních systémů pro veřejnou správu dodáváme specializovaný software pro dispečerská pracoviště, krizové řízení, územní plánování i životní prostředí.

Pevnou pozici na trhu nám zajišťuje silné technologické zázemí a expertní znalosti a zkušenosti našich zaměstnanců. Zákazníkům nabízíme orientaci v nejnovějších trendech a hluboké znalosti příslušných procesů včetně aktuálně platné legislativy. Mezinárodní zkušenosti jsme získali díky účasti na velkých projektech v Německu, USA, Velké Británii, ve Skandinávii, na Kypru a v Moldavsku.

Trendy v oboru geoinformačních technologií nejen sledujeme, ale dlouhodobě usilujeme o to být i jejich aktivními tvůrci. V průběhu let jsme se podíleli a podílíme na řešení řady projektů Technologické agentury ČR i dalších výzkumných subjektů. Významně se angažujeme v oblasti GeoInfoStrategie a projektu Digitální technické mapy ČR.

Naše vize

Informační systém chápeme jako živý organismus, který v sobě integruje data, hardware, software i všechny jeho uživatele. Ve všech fázích jeho vývoje zdůrazňujeme poslední ze tří písmen zkratky GIS – tedy „S“ jako systém. Geodata a systémy, které s nimi pracují, umíme propojit s dalšími aplikacemi a zdroji dat. Vytváříme tak vyspělé informační systémy, které svým uživatelům přinášejí významnou přidanou hodnotu.

Naším cílem je pomáhat vám lépe pracovat s prostorovými informacemi, propojit je s dalšími daty a využít tak naplno jejich potenciál.

Technologie

V oblasti geografických informačních systémů jsou námi nabízené produkty a řešení realizovány jak prostřednictvím Open Source, tak i komerčních technologií Esri.

Open Source
Námi dodávané produkty a řešení jsou vytvořeny s pomocí Open Source technologií na vlastních platformách T-WIST a Spinbox.

Esri
T-MAPY jsou klíčovým strategickým partnerem firmy Esri, jejíž produkty jsou standardem jak v USA a Evropské unii, tak i ve veřejné správě České republiky. Společnost T-MAPY má statut Esri Developer (na základě ucelené sady certifikovaných aplikací vytvořených s použitím technologií Esri) a je největším partnerem společnosti ARCDATA, výhradního distributora Esri pro Českou republiku. V České republice jsme byli opakovaně oceněni jako partner roku. Naši zákazníci opakovaně získávají prestižní ocenění Special Achievement in GIS přímo od společnosti Esri.

Spolupráce s EU

Společnost T-MAPY dlouhodobě využívá pro vzdělávání zaměstnanců a spolupráci s vysokými školami možnosti financování z dostupných dotačních zdrojů. Více informací o realizovaných projektech naleznete zde.

Vizuální identita

logo_KH_kraj

Projekt nové vizuální identity u příležitosti výročí 30 let na trhu byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Identifikační údaje firmy