Pasport zeleně

moderní a jednoduché řešení evidence a správy městské zeleně

Aplikace Pasport zeleně je nástroj pro komplexní pasportizaci veřejné zeleně a souvisejících prvků ve správě města či obce.

PAZEL_obr1_mini

Aplikace vymezuje plochy určené k údržbě, zobrazuje údaje o jednotlivých dřevinách (stromy a keře). Kromě základních agend (Plochy zeleně, Biologické prvky, Technické prvky) je možné aplikaci rozšířit o modul Dendrologie, Zásahy, Údržba (včetně ceníků úkonů), případně o Mapu sekání. Součástí aplikace je Mapa pasportu zeleně.

Hlavní funkce

evidence dat pasportu zeleně

zobrazení a editace jednotlivých objektů pasportu v mapě

vyhledání objektu podle jeho atributů

editace a doplňování atributů u existujících objektů

evidence plánovaných i provedených pěstebních opatření

PAZEL_obr2_mini

Základní přínosy

variabilní přístup k datům

přístup k datům je řízen na úrovni uživatelských práv, jejich přidělování a správa je velmi operativní, práva mají řadu úrovní a pro jednotlivé části pasportu je možné samostatné nastavení

rychlá editace dat

aplikace disponuje řadou číselníků, které jsou pro většinu atributů předvyplněny, oprávněný správce aplikace může číselníky dle potřeby upravovat

jednoduché uživatelské prostředí

pro práci s aplikací stačí oprávněnému uživateli běžné PC nebo tablet s přístupem k internetu/intranetu a standardní webový prohlížeč, bez nutnosti instalovat jakýkoliv doplňkový SW

jednotný zdroj dat pro všechny

informace shromážděné v aplikaci může mít k dispozici libovolné množství interních/externích pracovníků organizace (jak pro editaci, tak jen pro čtení), vybrané informace mohou být poskytnuty i veřejnosti

podpora práce s daty

aplikace obsahuje nástroje pro export/import databázově uložených dat do formátu ESRI Shapefile, import DGN souborů, libovolné základní atributy lze také exportovat do formátů CSV, XLS, XML, XHTML

integrace s GIS

editace polohy jednotlivých prvků v mapě probíhá přímo v mapové části aplikace, k dispozici jsou editační nástroje pro linie, plochy i polygony

PAZEL_obr3_mini

Databázová část aplikace - struktura

Databázová část pasportu se skládá z dílčích samostatně citovatelných částí (modulů). Základním nosným prvkem pasportu je plocha zeleně.

Seznam modulů:

 • plochy zeleně + zásahy/opravy
 • biologické prvky + zásahy/opravy
 • technické prvky + zásahy/opravy
 • doplňky + zásahy/opravy
 • dendrologie + zásahy/opravy
 • památné stromy
 • údržba zeleně
 • podklady (rozšířená verze)
 • zájmové oblasti (rozšířená verze)
PAZEL_obr4_mini

Základní využití a funkcionalita aplikace

 • evidence jednotlivých prvků zeleně a detailní informace o nich
 • vkládání, aktualizace, vyhledávání a mazání jednotlivých položek pasportu /dílčích atributů
 • editace pomocných číselníků pro každou část pasportu
 • nastavení uživatelských oprávnění pro přístup k aplikaci a dílčím agendám
 • vazba do GIS – mapové aplikace, kde je možné editovat polohu (geometrii) jednotlivých prvků
 • export tabulek do SHP, DBF souborů
 • import SHP, DBF souborů do databáze
 • import DGN souborů do podkladů
 • upozorňující e-maily na zásahy/údržbu
 • nastavení zájmových oblastí
 • dokumentaci a videonávody k aplikaci naleznete zde: Pasport zeleně - dokumentace
PAZEL_obr5_min

Mapová část aplikace

Mezi hlavní úlohy, které mapová část aplikace umožňuje, patří:

 • zobrazení jednotlivých prvků a souvisejících popisných informací v mapě
 • zobrazení jednotlivých tematických vrstev (kategorií) objektů včetně dynamické legendy
 • fulltextové vyhledání ulice, adres nebo parcely
 • zobrazení zájmových lokalit v území (pokud jsou definovány)
 • editace - tj. přidání, úprava a odebrání zájmových bodů, linií nebo ploch (polygonů)
 • měření vzdáleností a ploch
 • tvorba jednoduchých poznámek
 • tiskové služby
 • zobrazení aktuální polohy uživatele (pomocí služby GPS v koncovém zařízení)
PAZEL_obr6_min

Mapová část - veřejné řešení

Mapa zeleně

 • zobrazení jednotlivých prvků a základních popisných informací v mapě
 • fulltextové vyhledání ulice, adres nebo parcely
 • zobrazení zájmových lokalit v území (pokud jsou definovány)
 • měření vzdáleností a ploch
 • tvorba jednoduchých poznámek
 • tiskové služby
 • zobrazení aktuální polohy uživatele (pomocí služby GPS v koncovém zařízení)
PAZEL_obr7_mini

Mapa sekání

 • prezentace informací o datu nejbližší plánované a poslední provedené seče travnatých ploch ve městě a stavu provedených prací
 • nadstavba aplikace Pasport zeleně, která nemůže být provozována samostatně
 • informace o seči jsou v mapě zobrazeny na základě údajů evidovaných v modulu Plochy zeleně - Zásahy/opravy
PAZEL_obr8
PAZEL_obr9

Kontakt

Chcete se nezávazně dozvědět více o T-MAPY Pasportu zeleně či jiných řešeních? Kontaktujte nás, rádi se Vám budeme věnovat.

obchod@tmapy.cz