Pasport komunikací

optimální webové řešení evidence komunikací a souvisejících prvků

Aplikace Pasport komunikací je nástroj pro komplexní pasportizaci komunikací a souvisejících prvků ve správě města, obce či pověřené organizace, pro vedení údržby komunikací a blokového čištění.

Pasport komunikací_mini

Hlavní funkce

evidence dat pasportu komunikací

zobrazení a editace jednotlivých objektů pasportu v mapě

vyhledání objektu podle jeho atributů

editace a doplňování atributů u existujících objektů

zobrazení a editace jednotlivých prvků pasportu v mapě

pasport_komunikaci_mini

Základní přínosy

variabilní přístup k datům

přístup k datům je řízen na úrovni uživatelských práv, jejich přidělování a správa je velmi operativní, práva mají řadu úrovní a pro jednotlivé části pasportu je možné samostatné nastavení

rychlá editace dat

aplikace disponuje řadou číselníků, které jsou pro většinu atributů předvyplněny, oprávněný správce aplikace může číselníky dle potřeby upravovat

jednoduché uživatelské prostředí

pro práci s aplikací stačí oprávněnému uživateli běžné PC nebo tablet s přístupem k internetu/intranetu a standardní webový prohlížeč, bez nutnosti instalovat jakýkoliv doplňkový SW

jednotný zdroj dat pro všechny

informace shromážděné v aplikaci může mít k dispozici libovolné množství interních/externích pracovníků organizace (jak pro editaci, tak jen pro čtení), vybrané informace mohou být poskytnuty i veřejnosti

podpora práce s daty

aplikace obsahuje nástroje pro export/import databázově uložených dat do formátu ESRI Shapefile, import DGN souborů, libovolné základní atributy lze také exportovat do formátů CSV, XLS, XML, XHTML

integrace s GIS

editace polohy jednotlivých prvků v mapě probíhá přímo v mapové části aplikace, k dispozici jsou editační nástroje pro linie, plochy i polygony

blokove-cisteni_mini

Databázová část aplikace - struktura

Databázová část pasportu se skládá z dílčích samostatně citovatelných částí (modulů) jednotlivých prvků komunikací.

Seznam modulů:

 • komunikace + opravy
 • úseky + opravy
 • mosty + opravy
 • svislé dopravní značení + opravy
 • vodorovné dopravní značení + opravy
 • zásahy
 • povrchy + opravy
 • parkoviště + opravy
 • vpustě + opravy
 • technické objekty + opravy
 • ostatní objekty + opravy
 • sjezdy + opravy
 • údržba komunikací
 • blokové čištění
 • zájmové oblasti
 • prohlídky komunikací
 • cykloopatření, stojany na kola, cyklotrasy

Aplikace umožňuje kompletní správu komunikací včetně navazujících součástí jako je dopravní značení, vpustě, parkoviště atd. V pasportu je možné evidovat a plánovat i prohlídky a opravy komunikací, letní a zimní údržbu a blokové čištění komunikací. Součástí pasportu je i evidence cykloopatření, stojanů na kola a cyklotras. Rozsah přístupu k jednotlivým částem aplikace je definován přístupovými právy.

prohlidky-komunikace-1_mini
prohlidky-komunikace-2_mini

Základní využití a funkcionalita aplikace

 • evidence jednotlivých prvků komunikací a detailní informace o nic
 • vkládání, aktualizace, vyhledávání a mazání jednotlivých položek pasportu / dílčích atributů
 • editace pomocných číselníků pro každou část pasportu
 • nastavení uživatelských oprávnění pro přístup k aplikaci a dílčím agendám
 • vazba do GIS – mapové aplikace, kde je možné editovat polohu (geometrii) jednotlivých prvků
 • export tabulek do SHP, DBF souborů
 • import SHP, DBF souborů do databáze
 • import DGN souborů do podkladů
 • upozorňující e-maily na zásahy/údržbu
 • nastavení zájmových oblastí
 • dokumentaci a videonávody k aplikaci naleznete zde: Pasport komunikací - dokumentace

Mapová část aplikace

Mezi hlavní úlohy, které mapová část aplikace umožňuje, patří:

 • zobrazení jednotlivých prvků a souvisejících popisných informací v mapě
 • zobrazení jednotlivých tematických vrstev (kategorií) objektů včetně dynamické legendy
 • fulltextové vyhledání ulice, adres nebo parcely
 • zobrazení zájmových lokalit v území (pokud jsou definovány)
 • editace - tj. přidání, úprava a odebrání zájmových bodů, linií nebo ploch (polygonů)
 • měření vzdáleností a ploch
 • tvorba jednoduchých poznámek
 • tiskové služby
 • nastavení zájmových oblastí
pakom_cykloopatreni_mini

Reference

Moderní evidence místních komunikací pomáhá velkým městům i malým obcím, spokojenými zákazníky jsou např.:

 • Jihlava
 • Frýdek - Místek
 • Karviná
 • Český Krumlov
 • Brno
 • Valašské Meziříčí
 • Chomutov
 • Jablonec nad Nisou
 • Klášterec nad Ohří
 • a další...

Kontakt

Chcete vidět živou ukázku, připravit demo, nebo se nezávazně dozvědět více o T-MAPY Pasportu komunikací či jiných řešeních? Kontaktujte nás, milerádi se Vám budeme věnovat.

obchod@tmapy.cz