GDPR

K problematice GDPR přistupujeme zodpovědně!

Aktuálnímu tématu GDPR se již plně věnujeme několik měsíců. Naši zákazníci obdrželi v prosinci základní informaci k problematice GDPR z pohledu námi dodávaných aplikací.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice (zkráceně Obecné nařízení). Obecně známá zkratka je GDPR = General Data Protection Regulation.

Obecné nařízení zajišťuje právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru. Bude platit od 25. května 2018 a v České republice nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

K úpravě dochází proto, že současný stav daný směrnicí 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je problematický s ohledem na změny prostředků, které jsou ke zpracování v současné době využívány.

Obecné nařízení je reakcí na ochranu osobních údajů v dnešní době. Současně jde o sjednocení způsobu ochrany fyzických osob a výkladu této ochrany v rámci evropského prostoru.

Našim zákazníkům jsme předali celkový popis problematiky GDPR v našich aplikacích (dokument GDPR a T-WIST) a dále konkrétní popis jednotlivých aplikací (GDPR pasport aplikace), který je základem Záznamů o činnostech zpracování osobních údajů v dané aplikaci.

Tyto dokumenty jsou zpracovány tak, že po doplnění zákazníkem – nyní už Správcem osobních údajů a schválením pověřencem pro ochranu osobních údajů mohou být součástí dokumentů, které bude muset Správce zpracovat. Tedy Směrnice GDPR a Záznamů o činnostech zpracování osobních údajů pro každou aplikaci.

Souběžně sledujeme aktivity odborných komisí Ministerstva vnitra, Svazu měst a obcí ČR i dalších institucí a jimi vydané závěry budeme dále zohledňovat.
S našimi zákazníky budeme téma GDPR průběžně konzultovat  a domluvíme se s nimi na konkrétním postupu při zpracování problematiky GDPR v našich produktech, případně službách.

Postupně budeme pomáhat s:

 • doplněním souhrnného dokumentu GDPR a T-WIST konkrétním individuálním potřebám každé organizace
 • dodáním pasportů ke všem zákazníkem zakoupeným aplikacím a doplněním GDPR pasportů podle rozsahu T-WIST aplikací
 • konzultacemi o konfiguraci stávajících aplikací Logování přístupů a Přístupy k osobním údajům k podpoře vedení Záznamů o činnostech zpracování
 • aktualizací smluvní dokumentace
 • přizpůsobením implementovaného SW zejména v oblasti podpory práv Subjektu údajů (v případě nutnosti)
 • ad-hoc konzultacemi k uvedené problematice

Tyto služby neomezujeme pouze na naše stávající zákazníky. Jsme připraveni konzultovat problematiku GDPR i u nových zákazníků, kteří nemají naše produkty nebo nevyužívají naše služby.

GIS Dvur Kralove_mini

Mapový portál GIS Dvora Králové získal významnou cenu v Egovernment The Best 2017

Mapový portál Dvora Králové, na kterém se T-MAPY velkou měrou podíleli, získal 3. místo v kategorii měst v Egovernment The Best 2017.

GIS Dvur Kralove2_mini

Magazín Egovernment již po dvanácté představuje ty nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v ČR. Pod názvem Egovernment The Best 2017 - ICZ se v Obecním domě v Praze udílelo ocenění těm projektům, které mohou být inspirativní pro ostatní.

GIS Dvur Kralove3_mini

O mapovém portálu GIS Dvora Králové

Mapový portál Královédvorska je součástí geografického informačního systému města (GIS) a jeho veřejná část je "podmnožinou“ interního portálu MěÚ, který je v provozu od srpna roku 2008. Využití moderních geoinformačních technologií je jedním z kroků ke zvýšení efektivity a kvality veřejných služeb a MěÚ Dvůr Králové nad Labem jich plně využívá. Mapový portál od září roku 2009 navíc využívají registrovaní uživatelé dotčených obecních úřadů správního obvodu ORP i zdravotnická záchranná služba ve Dvoře Králové nad Labem. V září roku 2016 došlo k velkým změnám, co se týče technologií zobrazování jednotlivých mapových projektů. Díky novým technologiím vyvinutými společností T-MAPY umožnují mnohem rychlejší načítání dat a jednotlivé mapové projekty lze nyní prohlížet i v mobilních zařízeních.

GIS Dvur Kralove_mini

Hlavní části veřejného mapového portálu

 • Turistická interaktivní mapa
 • Základní mapový projekt
 • Katastrální mapa
 • Životní prostředí
 • Doprava
 • Pasport komunikací
 • Pasport zeleně
 • Pasport veřejného osvětlení
 • Pasport památek
GIS Dvur Kralove4_mini

Popis všech těchto i dalších aplikací, které jistě naleznou uplatnění i ve vašem městě, naleznete na webu v sekci Veřejná správa.

partners

Geo Data naším novým partnerem

Společnost T-MAPY rozšiřuje svoji síť profesionálních partnerů. Od 16. 11. 2017 se naším novým partnerem stala sokolovská společnost Geo Data, s.r.o.

Geo Data

Tato renomovaná geodetická firma poskytne několika stovkám svých zákazníků z řad obcí a měst naši novou generaci řešení geografického informačního systému GIS4U.

TrimbleT10_AMSofPA

T-MAPY Web GIS a 360° 3D modely jsou plně kompatibilní s Trimble

Technologie T-MAPY 3D Objekty pro Web GIS, kterou jsme uvedli v září 2017, je nyní plně kompatibilní s odolnými smartphony a tablety Trimble. Tato profesionální zařízení můžete použít k pořízení fotografií, z kterých bude vytvořen 360° 3D model a zároveň pořizovat nebo aktualizovat data včetně polohy GIS prvků přímo v aplikacích T-MAPY Web GIS.

Jestliže upřednostňujete tablet, můžete použít T-MAPY Web GIS a technologii 3D Objekty společně s novým odolným tabletem Trimble T10.

TrimbleT10_AMSofPA
kamjitvolit_hero1

Aplikace Volby 2017 – výsledky i z vaší ulice

Aplikace T-MAPY Volby 2017 přináší podrobný přehled přesných volebních výsledků až po jednotlivé volební okrsky. Zde si ji můžete vyzkoušet.

Chtěli byste si přidat aplikaci Volby 2017 i na svůj web, např. se zoomem na vaše město či obec? Napište nám.

vashlas

T-MAPY dodávají analytické mapy pro volební vysílání TV Nova

TV Nova bude poprvé v historii přenášet výsledky voleb v kontinuálním povolebním vysílání. Součástí této události se stává i společnost T-MAPY, která dodá speciální analytickou mapovou aplikaci.

volebni-studio-nova_mini

Foto: TV Nova

TV Nova si pro nadcházející volby do poslanecké sněmovny přichystala dvě technické novinky. První z nich bude trojrozměrná projekce grafů. Druhá novinka je velmi unikátní. Jde o napojení veškerých průběžných výsledků poskytovaných Českým statistickým úřadem a jejich vynesení na interaktivní analytickou mapu, kterou bude možné prohlížet a přibližovat na dotykové stěně přímo ve studiu. V detailu bude možné jít až do jednotlivých volebních okrsků. Umožňuje to webová aplikace od firmy T-MAPY, kterou si TV Nova nechala pro tuto příležitost vyvinout.

Inspirovala se přitom vysíláním Davida Kinga ze CNN při loňských prezidentských volbách v USA.

volby_mini

Foto: TV Nova

Jak vypadá aplikace Mapy pro Volby 2017?

Webová aplikace pro zobrazení využívá mapový klient SPINBOX, který je lehce upraven pro zobrazení na projekční stěně v televizním studiu. Pro načítání aktuálních dat jsme připojeni na datový sklad Českého statistického úřadu, který pro media připravil sadu služeb distribující výsledky dle krajů, obcí, městských částí, ale poprvé v historii i za jednotlivé volební okrsky. Tato data načítáme a v pravidelných intervalech prezentujeme do interaktivní mapy České republiky, kde se po označení jednotlivých okrsků lze dozvědět aktuální stav tamního hlasování.

Zásadní otázkou celého řešení je rychlost zobrazení online pořízených výsledků a to jak při zobrazení mapy ve velkém měřítku (zoom na město), tak i v měřítku středním (zoom na celou ČR) a to vždy s přesností na jednotlivé volební okrsky. Pro tyto účely T-MAPY z podkladů poskytovaných ČUZK vytvořily sadu mapových služeb, které umožňují tyto informace zobrazovat.

Zdroj: Televizní noviny 4. 10. 2017

Po ukončení voleb předpokládáme, že celé řešení poskytneme dalším zákazníkům (např. městským a obecním úřadům), aby si volební mapu jednoduše vložili do svých vlastních webových stránek.

orientak

Mistrovský tým orientačních běžců je letos z Hradce Králové

Dlouhodobě podporujeme orientační běžce OK 99 Hradec Králové. Ti nám letos udělalli dvojnásobnou radost na letošním závěrečném Mistrovství České republiky v Moravském Karlově. V závodě štafet zvítězili muži OK 99 Hradec Králové ve složení Pavel Kubát, Babtiste Rollier a Jan Petržela. Dominanci hradeckých závodníků potvrdilo následující den sedmičlenné družstvo téhož oddílu, kteří v napínavém závodě v náročném terénu a za velmi nepříznivých klimatických podmínek získalo mistrovský titul ve složení Pavel Kubát, Markéta Novotná, Daniel Vandas, Denisa Kosová, Baptiste Rollier, Klára Novotná a Jan Petržela.

orient
orien
orientak2_mini
orientak (1)_mini

Víkendových závodů se zúčastnilo i několik našich zaměstnanců, kteří reprezentovali své mateřské oddíly.

orient-mino_mini

Pokud se chcete seznámit s tímto krásným sportem, můžete shlédnout záznam z mistrovského víkendu na webu České televize.

Intergeo_hero

T-MAPY Web GIS a technologie 3D objekty na Intergeo 2017

Včera byl pro T-MAPY velký den. Návštěvníkům mezinárodního veletrhu Intergeo v Berlíně jsme ukazovali náš Web GIS a unikátní technologii 3D objekty. Mnoho lidí toto řešení komentovalo slovy, že jsme jim ukázali budoucnost GISu. Děkujeme za tak úžasné reakce!

Intergeo_mini
SU_hero

20. Setkání uživatelů uteklo jako voda

Počátkem minulého týdne se do kongresového centra NH v Olomouci sjelo téměř 120 účastníků z 51 organizací České a Slovenské republiky. Účastníci si mohli vybrat z bohatého programu, který byl koncipován velmi volně a skládal se jak z konkrétních přednášek, tak i tematických stolů a workshopů.

Milan Novotný zahájil Setkání úvodní přednáškou. Přivítal účastníky setkání a stručně představil společnost T-MAPY, v závěru prezentace poděkoval za dlouhodobé partnerství v uplynulé 25 leté historii společnosti. Následovala velmi zajímavá přednáška Jiřího Bradáče o současných celostátních aktivitách v oblasti geodat v České republice doplněná o konkrétní ukázky přístupu T-MAP k této problematice. Petr Šebesta následně navázal přehledem stávajících aplikací a standardizovaných mapových projektů napříč celou problematikou GIS městských či krajských úřadů. Pavel Vranka poutavou formou představil novou aplikaci EDAS pro práci s metainformacemi. Marek Lesák v prezentaci “Letem světem” představil využití T-MAPY inovativních technologií v dalších, často i neobvyklých oblastech. Účastníky zaujala například ukázka rozšířené reality při procházce městem. Současně byl prezentován i přístup společnosti k v dnešní době velmi skloňovanému spojení Chytrých měst.

Odpolední část bloku přednášek byla uvedena ukázkou existujících služeb v prostředí technologie Spinbox opět v podání Petra Šebesty. Ondřej Malý pak pokračoval rekapitulací novinek v elektronické spisové službě. Petr Šerhant zakončil odpolední blok sekce Města ukázkami novinek v pasportizačních aplikacích.

prvni_prezentace_mini

Zbytek pracovního odpoledne v sekci Města byl věnován třem interaktivním pracovním stolům, u kterých zkušení profesionálové z T-MAP diskutovali a dělili se o své zkušenosti s prací se službami T-Map a daty v PostgreSQL, zkušenostmi s desktopem (Esri) a byly představeny technologie 3D objekty, 3D GIS a rozšířené reality.

tematicky_stul_mini

Odpoledne byla také zahájena sekce IZS a Dopravy. Po úvodním zahájení představil Kamil Svoboda aktuální stav řešení v oblasti dopravních dispečinků. V další prezentaci Vladimír Maršík předvedl novinky na poli operativních dispečinků. Pavel Vranka prezentoval praktickou zkušenost z mobilního sběru dat. Po přestávce seznámil Kamil Svoboda účastníky s ukázkami nativních mobilních aplikací pro oblast dopravy. Jan Langr poté vysdílel své zkušenosti s generováním sítě spojů, map a schémat linek veřejné dopravy. Poté představil ukázky možných GIS analýz pro dopravu a IZS. Vladimír Maršík na závěr prezentoval inovativní ukázky z oblasti 3D, BIM a dalších moderních technologických trendů.

izs_a_doprava_mini

Zbytek odpoledne byl věnován volnočasovým aktivitám. Účastníci si mohli zahrát adventure golf nebo bowling, zúčastnit se exkurze s průvodcem po městě Olomouc až do katedrály sv. Václava zakončenou krátkým koncertem na varhany v podání Martina Látala. Také proběhla ukázka dronů od firmy Uavonic, s nimiž si návštěvníci mohli i zalétat.

golf_mini
bowling_mini
dron_mini

Po celý den i večer byl dostatek prostoru věnován i dalším diskuzím či kuloárním jednáním.

Úterní dopoledne bylo věnováno odborným workshopům s tématy, které účastníky zajímala nejvíce. V sekci Města se tak mohli účastníci věnovat těmto tématům: Katastr nemovitostí a registr územní identifikace, Pasport zeleně, Evidence nemovitého majetku, Územní plánování, Pasport mobiliáře a Pasport odpadů, Technické mapy a jejich využití, Pasport komunikací a veřejného osvětlení, Vodovody a kanalizace, Pasport odpadového hospodářství a Hlášení závad.

workshop_mini

V sekci IZS a doprava se účastníci věnovali problematice tarifů, tarifních zón, tarifních map a tarifního kalkulátoru a správě datového skladu.

V závěrečné části Milan Novotný poděkoval účastníkům za příjemně a prakticky strávené dva pohodové dny. Poté se všichni vydatně naobědvali a rozjeli do svých domovů.

spolecne_foto_mini

20. Setkání uživatelů společnosti T-MAPY je za námi. Návštěvníci si však odnesli nové informace, zkušenosti, náměty a inspirační témata stejně tak jako nové zážitky a pracovní kontakty.

Monitor_Deloitte_logo

T-MAPY obdržely certifikát od Deloitte za vysoký inovační standard

Ve středu 20. září 2017 jsme prezentovali naše nejmodernější aplikace a řešení na akci Deloitte Internet of Things v Praze a získali certifikát za výjimečnost těchto řešení v oblasti GIS a Geospatial a vysoký inovační standard. T-MAPY na akci zastupovali a certifikát si převzali Marek Lesák a Jaroslav Poláček.

Deloitte_IoT_mini

Copyright © 2020 | T-MAPY spol. s r.o.