Dispečink veřejné dopravy

Dispečink od T-MAPY nabízí moderní řešení pro:

 • řízení dopravy
 • řešení a prevenci kolizních situací
 • poskytování informací o aktuálním provozu (pro cestující nebo jako vstup pro další systémy)
 • řízení zastávkových panelů
 • sledování historie provozu
 • statistické vyhodnocení provozu
dispecink

Hlavní výhody našeho dispečinku

 • Rychlá odezva

Rychlost a uživatelský komfort jsou klíčové vlastnosti. Při vývoji využíváme zkušeností se systémy pro integrovaný záchranný systém.

 

 • Konfigurovatelné funkce a vzhled

Každý uživatel si může nastavit mezní hodnoty pro upozornění např. o zpoždění spoje. Zapnutí a umístění jednotlivých oken aplikace je možné libovolně měnit.

 

 • Podpora autonomního automatického provozu

Systém může pracovat kdekoliv na škále od automatického modu, kdy dispečer jen občas sleduje provoz, až po plné zapojení dispečera do řízení provozu.

 • Zpracováváme vstupní data různých protokolů

Podporujeme komunikaci s vozidly vybavenými systémy od firem Mikroelektronika, EMTEST, Telmax a další. Zpracováváme data o pohybu vlaků ze systému SŽDC (ČD).

 • Práce s „živou“ mapou

Přímo v mapě je možné vyhledávat trasy, kreslit poznámky, zobrazovat kontextové informace...

 

 • Doplňkové mapové vrstvy

Do mapy je možné přidat interaktivní vrstvy zastávek, průběhů linek a spojů a tarifních zón a další vrstvy.

 

 • Zobrazení nehod a uzavírek

Informace o nehodách a uzavírkách jsou načítány z Jednotného systému dopravních informací.

 

 • Upozornění na ovlivnění linek a spojů

Systém vyhodnotí, jestli dopravní událost ovlivní nějaké spoje. Pokud ano, dispečer o tom dostane zprávu.

 

 • Návrh alternativní trasy

Dispečer může navrhnout přímo v mapě alternativní trasu.

 • Rozšíření o specifické funkce formou nadstavbových modulů na zakázku

   

 • Rozšíření statistických a reportovacích služeb.

Na zakázku je možné doplnit speciální reporty pro koordinátora i jednotlivé dopravce. Reporty mohou být generovány na vyžádání nebo pravidelně zasílány e-mailem.

 

Základní funkce systému dispečink

 • Sledování polohy všech vozidel

   

 • Příjem informací z různých systémů

Podporujeme komunikaci s vozidly vybavenými systémy od firem Mikroelektronika, EMTEST, Telmax a dalších. Zpracováváme data o pohybu vlaků ze systému SŽDC (ČD).

 

 • Vyhodnocování jízdy proti jízdním řádům

Vyhodnocení probíhá v reálném čase na základě polohy vozidla vůči zastávce (označníku). Obvyklá perioda pro zasílání polohy z vozidel je 6 s.

 • Upozornění na výjimečné stavy (předjetí, zpoždění nad definovanou úroveň)

Míru předjetí a zpoždění, na kterou má být upozorněn, si každý uživatel může nastavit vlastní.

 • Textová komunikace s řidiči a dalšími dispečery

 

 • Podpora pro telefonickou komunikaci skrze ústřednu

 

Přímo z dispečerské aplikace je možné vyvolat hovor na mobil řidiče nebo vozidlovou jednotku.

 • Informační panely

 

 • Aplikace pro informování cestujících

(např. aplikace Virtuální zastávka)

 

 • Upozornění dispečera na ohrožené návaznosti

 

 • Automatické zasílání zpráv na vozidla

Na vozidlo, které má čekat v rámci garantované návaznosti, je s předstihem odesílána zpráva zda a jak dlouho má čekat.

 • Uchovávání všech dat v historii za jeden rok

  Denně přijímáme milióny záznamů, které uchováváme standardně 1 rok, faktické omezení je ale dáno pouze velikostí diskového prostoru.

 • Zobrazení jízdy vybraného spoje

Po výběru konkrétního období a spoje se zobrazí jízda spoje jak v mapě, tak v tabulkovém přehledu včetně jízdního řádu, který byl platný v daném období.

 

 • Statistiky pravidelnosti provozu

Statistické vyhodnocení slouží ke kontrole plnění smluv a optimalizaci sítě linek a jízdních řádů.

 • Do systému mohou vstoupit pracovníci různých subjektů

V jednu chvíli může stejný systém používat dispečer koordinátora i dispečeři dopravců, přístupy se řídí na základě přidělených práv.

Máte zájem o více informací?

Chcete si aplikaci dispečink sami vyzkoušet?

doprava@tmapy.cz