T-MAPY

 

TERINOS

TERINOS je nejnovější technologickou platformou společnosti T-MAPY pro tvorbu webových mapových aplikací.

Může být používán samostatně i jako integrovaná součást komplexních informačních systémů. V těchto systémech se TERINOS stává centrem, ve kterém se prezentují veškerá geograficky lokalizovatelná data. Tím pádem se v tomto systému nabízí budování specializovaných mapových aplikací pro různé úlohy v rámci informačního systému.

logo

Obecné vlastnosti

Základní koncepce

Základem koncepce TERINOS je jádro TERINOS v kombinaci s aplikačními moduly - widgety.

Core

Jádro TERINOS

Základní modul zajišťující administraci systému a aplikací a sloužící jako základna, prostřednictvím které jsou jednotlivé widgety pospojovány do podoby koncové aplikace

Widgets

TERINOS widgety

Každý widget reprezentuje balíček funkcí nebo celou dílčí aplikaci, koncová aplikace je pak tvořena kombinací vybraných widgetů.

Jádro TERINOS a widgety využívají knihovnu ArcGIS API for JavaScript.


Díky konceptu skládání aplikace z jednotlivých widgetů je celý systém velmi flexibilní a otevřený a umožňuje nejen jednoduše a rychle sestavovat koncové aplikace, ale také je snadno rozšiřovat a upravovat.

TERINOS klient

Koncová aplikace funguje v běžném webovém prohlížeči ve stylu moderních webových aplikací, jehož hlavní plochu vyplňuje mapa. TERINOS klient je plně responzivní a automaticky se přizpůsobí různému rozlišení a pracovní ploše. Jeho využití je tedy možné i na mobilních zařízeních.


Funkcionalita aplikací je dána funkcionalitou widgetů, ze kterých je aplikace složena.

Teri1

Příklady funkcí/widgetů

 • API rozhraní (vývoj mobilních a webových aplikací)
 • Vyhledávání a dotazování
 • Editace a vytváření uživatelských mapových vrstev (body, linie, polygony)
 • Export mapy do PDF
 • Import tabelárních dat
 • Integrace externích mapových služeb
 • Integrace s externími aplikacemi
 • Bohatá konfigurovatelnost
 • Prezentace dat ve 2-D i 3-D pohledu
 • Lokalizace pozice uživatele pomocí GPS
 • Export dat do XLS, CSV
 • Měření v mapě
 • Správa mapové symbologie
 • Práce s lokálně uloženými daty
 • Identifikace objektů v mapě, reverzní geokódování
 • Rozšířený tisk
 • Ovládání mapových vrstev (zapínání/vypínání, změna pořadí, míra průhlednosti, ...)
 • Podpora hyperlinku (URL odkazy z objektů v mapě)
 • Přepínání mapových kompozic
 • Administrace mapových konfigurací
 • Responzivní design
 • Rychlé odezvy
 • Základní geoprocessingové nástroje, prostorové analýzy
 • Přístup k aplikacím a jejich obsahu na základě uživatelských práv
 • (Geo)statistické funkce
 • Uživatelská grafika
 • Vícenásobná synchronizace oken
 • Zobrazení atributové tabulky
 • Legenda
 • ...

Administrace

Systém TERINOS obsahuje také samostatnou aplikaci pro správu uživatelů a jejich práv, vytváření a konfiguraci mapových kompozic i jednotlivých widgetů.


Jeden uživatel je přiřazen jedné nebo více "organizacím". V systému může být definován a spravován neomezený počet organizací a udržován neomezený počet mapových konfigurací.

Integrace

TERINOS je vybaven aplikačním rozhraním umožňujícím:

 • Volat mapu s přesně danými parametry a tím pádem je automaticky vyhledán určitý objekt, nastaven žádaný obsah mapy nebo způsob zobrazení objektů.
 • Využít možnosti internetových odkazů (hyperlink, hotlink) – kliknutím na objekt na mapě vyvolat odezvu v externí aplikaci.
 • Integrovat neboli sloučit TERINOS s jinými aplikacemi společnosti T-MAPY.
  • TERINOS může být přímo začleněn do standardních T-WIST aplikací společnosti T-MAPY a tím do jejich mapové části přinést nové možnosti včetně 3-D prostředí a další výhody plynoucí z kompatibility TERINOS s technologiemi Esri.
  • TERINOS může být integrován s T-WIST pomocí jednotného identity managementu a SSO.

Přesto, že TERINOS lze používat zcela samostatně, je také možné a v některých případech vhodné ho integrovat s technologií Esri Portal for ArcGIS. TERINOS tedy lze využít i bez jeho vlastního backendu a administrace.

integrace

Příklady užití

TERINOS je univerzální mapové prostředí, které mohou využívat například podnikové informační systémy, komplexní systémy řízení dopravy či rezortní a mezioborové informační systémy veřejné správy. Na základě zkušeností a poznatků z praxe je velmi vhodný a použitelný i pro záchranné sbory a další složky IZS.


 • TERINOS je schopen stát se mapovou nadstavbou různých aplikací a datových zdrojů.
 • I těch, které geografickou prezentaci neměly nebo nenabízejí prostředí pro geografickou prezentaci informací.
  • A to na PC i mobilním zařízení pro různé skupiny uživatelů včetně veřejnosti.

TERINOS nabízí i rozšíření (Terinos SSU) zaměřené na (geo)statistiku a (geo)business intelligence ve 2D i 3D prostředí.

GeoStatistika ve 2D

Hasičský záchranný sbor: Geostatistika ve 2-D (počet požárů na 10 000 obyvatel)

GeoStatistika ve 2D2

Hasičský záchranný sbor: Geostatistika ve 2-D (úniky nebezpečných látek)

3D kartogram

Hasičský záchranný sbor: 3-D kartogram (podíl falešných poplachů na celkovém počtu událostí)

3D symbol

Hasičský záchranný sbor: 3-D symbol (počet zranění a úmrtí)

Heatmapa

Zdravotnická záchranná služba: Heatmapa (intezita registrovaných událostí)

Nástroje geoprocessingu

Nástroje geoprocessingu: výškový profil

Speciální aplikace

Hasičský záchranný sbor: Speciální aplikace (poruchy distribučních sítí)

Speciální vizualizace dat

Nástroje geoprocessingu: výškový profil

Speciální aplikace na bázi TERINOS

Zdravotnická záchranná služba: Speciální aplikace na bázi TERINOS (GIS pro výjezdová stanoviště)

integrace

Komplexní aplikace pro města: Pasport zeleně

Kontakt

Chcete se nezávazně dozvědět více o řešení Terinos? Máte zájem o živou ukázku? Kontaktujte nás, rádi se Vám budeme věnovat.

obchod@tmapy.cz

Mapové podklady a geografická data: HZS ČR, CEDA Maps a.s, ČÚZK