Byla vydána nová verze Corpis Maps.

„V posledních měsících jsme intenzivně pracovali na doposud nejzásadnější inovaci v historii produktu Corpis Maps. Naším cílem bylo vytvořit centrální místo, které umožní jednoduchou tvorbu manažerských map a komfortní sdílení uvnitř organizace nebo s veřejností. Výsledkem je jedinečný Corpis Maps Portal a Corpis Maps Studio, díky kterým maximálně využijete sílu manažerských map v soukromém sektoru i mimo něj.“

japo_xicht

Jaroslav Poláček

Corpis Maps Product and Partnership Manager

Správa map a uživatelů v Corpis Maps Portal

V rámci svého účtu můžete v Corpis Maps Portal vytvářet manažerské mapy a uživatele typu Administrator a Viewer, přičemž každý typ uživatele má odlišná práva. „Administrator“ má právo vytvářet a editovat manažerské mapy i uživatele. „Viewer“ má právo prohlížet mapy, které mu jsou přiřazeny.

sprava_uzivatelu

Nové Corpis Maps Studio

Corpis Maps Portal dostal nové Corpis Maps Studio (dříve Creator), ve kterém bez znalosti programování jednoduše vytvoříte a nasdílíte libovolnou manažerskou mapu. Všechny důležité funkce máte ihned k dispozici stejně jako okamžitý náhled na mapu, kterou vytváříte.

Corpis_Maps_Studio

Upload dat pomocí Drag and drop oblasti

Při tvorbě mapy můžete nově využít skvělou novou funkci „Upload“ zdrojových dat (CSV nebo JSON formát) pomocí výběru z disku nebo přetažením do Drag and drop oblasti. Je to tak snadné! Jako alternativa zůstává možnost načítat data z URL adresy.

Upload_dat

Sdílení mapy

Každou mapu můžete sdílet napříč vaší organizací nebo s veřejností (včetně iframe). Při konfiguraci mapy klikněte na tlačítko „Share“ a vyberte, komu udělíte přístup k mapě.

Sdileni_mapy

Další informace o Corpis Maps Portal a Corpis Maps Studio

Jednotlivé funkce nového Corpis Maps Portálu budeme podrobněji popisovat v sekci Blog na webu Corpis Maps.

Dostupnost

Všichni Corpis Maps integrační partneři, solution partneři a zákazníci mají okamžitý přístup k této nové verzi..

Máte zájem o Corpis Maps demo mapu obsahující vaše data?

Chtěli byste integrovat Corpis Maps do vašeho produktu (CRM, ERP, E-commerce, …)?