S ohledem na aktuální vývoj ve světě i České republice se tým Corpis Maps rozhodl přiložit ruku k dílu ve snaze o lepší vizualizaci informací o pandemii koronaviru COVID-19. Vytvořili jsme SPECIÁLNÍ ANALYTICKOU MAPU pro NOVINÁŘE A MÉDIA sledující mimo jiné mezidenní trendy vývoje situace v jednotlivých státech. Cílem této analytické mapy je usnadnit médiím práci se zjišťováním a odvozováním důležitých informací, faktů a trendů ze složitých datových sad.

V čem je mapa jedinečná?

Mapa zobrazuje nejaktuálnější dění, vývoj a trendy v jednotlivých zemích světa za poslední den.


Jaké informace můžete získat?

Během pár vteřin budete mít odpověď např. na tyto otázky:

  • V kolika zemích došlo za poslední den k úmrtí více než 100 osob? Které země to jsou?
  • Kolik je zemí (38), kde je aktuálně více než 500 nakažených? V kolika z těchto zemí se za poslední den někdo uzdravil (10) nebo zemřel (30)? Viz obr. níže.

Číslo vpravo ve filtrech udává vždy počet zemí, které odpovídají nastaveným filtrům!

Corpis Maps - COVID 19
  • Kolik je v zemi „Czechia“ vyléčených osob? O kolik % se za poslední den zvýšil počet vyléčených?
COVID-19 map2
  • Ve kterých zemích je do 1.000 nakažených a za poslední den se zde zvýšil počet vyléčených o nejméně 10 osob?
  • Ve kterých zemích je aktuálně nejméně nakažených z celkového počtu případů, tj. „Aktuálně nakažených (%)“?
  • a mnoho dalších…

Jaký je zdroj dat a jak často je mapa aktualizována?

Mapa vychází z oficiální datové sady Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering (JHU CSSE), která je poskytována jednou denně v brzkých ranních hodinách. Mapu aktualizujeme každý den dopoledne. Chcete být informováni o aktualizaci mapy? Přihlaste se k emailovým notifikacím níže.


Jaké jsou podmínky použití mapy?

Odkaz na mapu, informace vyplývající z mapy včetně snímků obrazovky můžete publikovat bez jakéhokoliv omezení. V případě, že to bude možné, uveďte „Corpis Maps“ jako zdroj informací.