V průběhu let, ve kterých se cíleně věnujeme oblasti IT podpory činnosti složek Integrovaného záchranného systému a subjektů v oblasti veřejné dopravy, vznikla řada produktů, které nyní tvoří páteř naší nabídky v těchto oblastech.

Jedním z klíčových slov charakterizujících naši nabídku je “dispečink”. Produkty charakterizované tímto klíčovým slovem dodáváme jak v podobě GIS modulu operačního dispečinku Hasičského záchranného sboru či zdravotnických záchranných služeb, tak kompletního systému dispečerského řízení veřejné dopravy či dispečinku dopravy na vodních cestách.

dispe_mini

V oblasti činnosti složek IZS se uplatňují také naše specializované produkty, jako např. GIS pro výjezdová stanoviště, či naopak obecněji použitelné technologie z rodiny Terinos, který reprezentuje naši nejnovější cestu k tvorbě GIS aplikací s využitím Esri technologií.

splashcreen-2000

Uživatelům v oblasti veřejné dopravy také nabízíme řadu produktů, které spolu s dispečinkem veřejné dopravy tvoří celý “ekosystém” vzájemně provázaných aplikací a technologií. Z této rodiny produktů jmenujme např. podpůrné aplikace typu Pasport zastávek či modul pro generování sítě linek spojů, mobilní i webové aplikace pro cestující veřejnost, geoanalytické aplikace a další subsystémy reportů, manažerských výstupů a geoanalytického zpracování dat aj.

webova_aplikace_IDSOK-vybrany_vlakovy_spoj

V obou zmiňovaných oblastech, tedy v oblasti IZS i dopravy nás kromě dalšího rozvoje stávajících produktů čekají některé významné výzvy vyplývající z obecných trendů v obou oblastech. A jaké trendy to jsou? Tak např. rostoucí požadavky na vytěžování dat, analýzy a business intelligence či rozvoj systémů reagujících na aktuální situaci směrem k systémům modelujícím a predikujícím vývoj situace. Významně se také zvyšuje tlak na maximální personalizaci aplikací a služeb veřejnosti v oblasti dopravy i IZS.

Oblastí dopravy dále viditelně hýbou témata veřejné dopravy v rámci konceptů Smart City/Region či myšlenky přechodu od integrovaných dopravních systémů k integraci různých nezávislých módů dopravy vč. systémů komplexně mobilitních. Tak bychom mohli ještě pokračovat, nicméně i z uvedeného je zřejmé, že oblasti IZS a dopravy nejsou oblastmi rigidními, ale že se v nich naopak děje spousta zajímavého a inspirativního, což i nás v dobrém slova smyslu nutí inovovat a přicházet s našimi vlastními novými myšlenkami a produkty.