Společnost T-MAPY vyvinula novou technologii pro tvorbu webových mapových aplikací distribuovanou pod označením Terinos.

Terionos2_new_mini

Terinos je nová GIS technologie, která umožňuje bez potřeby ArcGIS Portálu pro velké nebo i malé organizace konfiguračně vytvářet webové GIS aplikace přizpůsobené na míru uživatelům nebo skupinám uživatelů s vysokým důrazem na uživatelská práva.

Základním stavebním kamenem koncové aplikace je „widget“ v podobě jak ho definuje ArcGIS API for JavaScript 4.x. Díky tomu je možné využívat všechny moderní funkce pro tvorbu GIS aplikace, včetně podpory 3D.

Terionos1_mini
TeriSecWindow_mini

Nového klienta s touto technologií společnost T-MAPY ke konci roku 2018 dodala generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru. Tato technologie má ale ambice stát se základem pro mapové aplikace nejen pro HZS a krizové řízení, ale i v dalších oblastech.

terinos01_mini
TerinosAdmin1_mini

Příklady využití Terinos:

Terinos jako univerzální a otevřené prostředí pro tvorbu uživatelských mapových aplikací

Terinos je optimálním řešením požadavků na co nejflexibilnější nástroj pro uživatelskou tvorbu mapových aplikací, a to jak pro vnitřní potřebu organizací, tak i pro veřejnost. To vše díky mapovému konfigurátoru a standardnímu a otevřenému rozhraní, které umožňuje rozšiřovat aplikace na bázi Terinos o další funkce i celé aplikace vytvářené buď samotnými uživateli či třetími stranami.

Terinos je postaven s využitím knihovny Esri ArcGIS API for JavaScript 4.x, nejlepších výsledků proto dosahuje v kombinaci s dalšími produkty a službami firmy Esri. Zákazníkům dává Terinos volnost ve způsobu vývoje a volby dodavatelů případných rozšiřujících modulů, v rámci základní použité technologie.

TeriFulltext_mini
TeriProstoroveAnalyzy_mini

Terinos jako centrální mapový prvek heterogenních informačních systémů

Velmi vhodným je užití technologie Terinos jako univerzálního prostředí integrujícího mapové aplikace a geografické prezentace dat v rámci heterogenního informačního systému sestávajícího z řady aplikací různých dodavatelů a způsobů užití. Jako příklad lze uvést podnikové informační systémy, komplexní systémy řízení dopravy, rezortní a mezioborové informační systémy veřejné správy apod. V takových případech je Terinos schopen stát se mapovou nadstavbou různých aplikací a datových zdrojů včetně těch, které primárně geografickou prezentaci neměly. Může sjednotit tyto mapové výstupy v jednotném uživatelském a grafickém prostředí automaticky optimalizovaném pro práci na počítači či na mobilním zařízení, a to pro různé skupiny uživatelů včetně veřejnosti.

World_new_mini
TeriRuzne_new_mini
logo