T-MAPY společně s firmou GEOtest zpracovávají rozvojový projekt pro podporu implementace regionální strategie s využitím GIS dat v Moldavsku. Celý projekt se časově i procesně přesunul do své druhé poloviny a my se rádi podělíme o dílčí výsledky.

czech rep development_mini

První cestu jsme podnikli již na podzim roku 2018. Od té doby jsme navštívili Kišiněv a jeho okolní regiony již několikrát. Za tuto dobu se nám podařilo analyzovat situaci v SDI (Spatial Data Infrastructure) komplexním šetřením.

Oslovili jsme celkem 90 institucí, mezi které patřily všechna ministerstva a většina státních organizací, vědeckých institucí, univerzit a nevládních organizací. Cílem bylo jednak vyhodnotit odbornost a technické zázemí, a pak také identifikovat existující geodata v Moldavsku. Zjistili jsme, že základní geodata vynikají technickou kvalitou, bez zajištění jejich aktualizace však nebudou použitelná jako reference pro navazující data tematická. Metadata, geoportál a síťové služby jsou koncepčně, legislativně i implementačně aktuálně nejkomplexněji uchopeným pilířem.

v HK_mini
random_mini

Naopak kompetence a rozvoj lidských zdrojů představují jeden z nejslabších aspektů současného vývoje. Vysoká fluktuace kvalifikovaných pracovníků, jejich nedostatek ve veřejné správě, chybějící systém (celoživotního) vzdělávání paralyzují mnohé aktivity včetně integrace geoportálu a portálu otevřených dat. U tematických dat jsme vyhodnotili jejich stav, způsob distribuce, respektování standardů, popř. vyhodnocení potřeb a zájmu o chybějící prostorové informace.

Všechny tyto informace jsme přetavili do ukázky jednoduché mapové aplikace a také do našeho metainformačního systému EDAS.

random2_mini
IPR_mini

Další nedílnou součástí projektu byla četná školení GIS, která měla pod svými křídly firma GEOtest. Ta neustále probíhají na rozvojových agenturách, agentuře katastru a Ministerstvu zemědělství, životního prostředí a regionálního rozvoje. Školení byla zakončena odbornou cestou po ČR. Celkem 42 moldavských zájemců navštívilo postupně Brno, Hradec Králové a Prahu. Mezi navštívenými institucemi byly například Masarykova univerzita, Magistrát města Brna, Magistrát města Hradec Králové, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy či Česká informační agentura životního prostředí zakončená návštěvou České rozvojové agentury.

ŽP_mini

Mezi klíčové výstupy projektu patří analýza legislativních dokumentů, metodik a závazných dokumentů. Při analýze současného stavu moldavské národní infrastruktury prostorových dat bylo odhaleno šest tzv. legislativních úzkých hrdel. Návrhy legislativních opatření mají za cíl přispět ke zkvalitnění moldavské legislativy v oblasti prostorových dat. Současně jsou návrhy legislativních opatření vstupem pro vznikající moldavskou národní strategii v oblasti prostorových informací.