Všechny nás nyní zajímá, jaký dopad má COVID-19 na trhu, na firmy a živnostníky, jejich stávající i potenciální zákazníky nebo na konkurenci.
Díky spojení nejaktuálnějších dat z BizMachine Prospector a našich analytických map Corpis Maps vám můžeme poskytnout unikátní pohled na předpokládaný dopad koronaviru na ekonomické subjekty v ČR. Navíc v přehledné podobě na pár kliknutí. Jde o jedinečný způsob zobrazení jedinečné datové sady.
Odkaz na interaktivní mapu najdete níže!

Analytická mapa „Předpokládaný dopad COVID-19 na ekonomické subjekty“

Vytvořená mapa poskytuje agregovaný pohled na celkovou průměrnou hodnotu indikátoru „COVID-19“ (0 = negativní dopad až 100 = pozitivní dopad) vytvořenou firmou BizMachine.

Z analýzy jednoznačně vyplývá, že celkově nejhůře zasaženými jsou subjekty v krajích, které mají společnou hranici s Německem. Konkrétně jde o Karlovarský (hodnota indikátoru = 34,3), Liberecký (37,8), Ústecký (38,0), Jihočeský (39,7) a Plzeňský kraj (39,9). Nejmenší dopad pak můžeme sledovat v kraji Vysočina (43,6) a Zlínském kraji (43,0).

2020-05-04_11h31_15_2

Při pohledu na detail okresů a segment živnostníků vidíme, že vlivem pandemie koronaviru je negativně ovlivněna celá republika, především pak její západní část. Pozitivnější jsou hodnoty indikátoru „COVID-19“ v segmentu společností s ručením omezeným a akciových společností.

Chcete zjistit víc? Podívejte se na jednotlivé segmenty a detaily přímo do interaktivní analytické mapy Corpis Maps, odkaz najdete níže.

2020-05-04_11h31_32_2

Zajímá vás vyšší detail mapy až na úroveň jednotlivých firem? Vyzkoušejte si nyní ZDARMA BizMachine Prospector (data o firmách) i Corpis Maps (analytické mapy) a přesvědčte se sami, jak vám obě platformy pomohou zlepšit obchodní aktivity a zvýšit ekonomické výsledky.

Prospector (nástroj společnosti BizMachine) umožňuje přístup do obří živé databáze firem vhodné pro B2B obchod, marketing a datové či CRM týmy. Jedním z údajů, které jsou u subjektů v databázi k dispozici, je indikátor „COVID-19“ (*detailněji popsán níže), který klasifikuje subjekty podle předpokládaného dopadu současné epidemie na jejich provoz.

Corpis Maps (produkt společnosti T-MAPY) jsou konfigurovatelné analytické mapy. Pomáhají zefektivnit obchodní aktivity a zvýšit prodeje u stávajících i nových zákazníků pomocí analýz obchodních dat (např. aktivita obchodníků, prodeje, zákazníci, konkurence, servis) a zobrazení obchodního potenciálu (např. z dat BizMachine Prospector).

Indikátor C19 je koncipován jako syntetický indikátor nabývající normalizovaných hodnot 0-100, kde 0 představuje velmi zásadní negativní zásah do fungování subjektu a 100 představuje velmi silný pozitivní dopad na fungování subjektu. Do výsledné hodnoty indikátoru se promítají všechny pozitivní a negativní skutečnosti identifikované pro daný subjekt (tzv. markery). Jednotlivé markery mohou mít různé váhy. Normalizace je provedena na základě distribuce (shluků) výsledného skóre.

Při výpočtu C19 jsou zohledněny rozličné skupiny markerů (směr vlivu v závorce):

A. Předmět/obor podnikání za využití BizMachine proprietárních klasifikačních metod a algoritmů, např.:
● Zahraniční cestovní ruch (-)
● Zdravotnické služby (+)
● a další

B. Behaviorální indikátory dynamiky v aktivitě
● Aktivita v náboru zaměstnanců (+)
● Rozšiřování nebo obnova vozového parku (+)
● a další

C. Finanční a majetková situace
● Prostředky pokrývající méně než 1 měsíc provozu (-)
● Prostředky pokrývající více než 3 měsíce provozu (+)
● a další

D. Významnost napojení na veřejný sektor, plánováno v průběhu dubna
● Vysoký podíl objemu veřejných zakázek na obratu (+)
● a další

E. Míra zapojení do digitálního podnikání
● Online prodej/ e-shop jako prodejní kanál (+)
● Poskytování/využívání cloudových služeb (+)
● a další

Více informací o indikátoru C19 najdete zde.