Panorama,Of,Spa,Luhacovice,,Zlin,Region,,Moravia,,Czech,Republic

Nový modul Rezervace parkovacích míst v Luhačovicích pomáhá hostům i městu

Luhačovice patří k nejznámějším lázeňským městům České republiky. V hlavní sezóně sem zavítá až pět set návštěvníků denně. Vyhlášené lázně lákají tisíce lidí na vícedenní ozdravné pobyty. Ve městě je ubytovaný i lázeňský personál a samozřejmě nesmíme zapomenout na místní obyvatele. Co řeší všechny zmiňované skupiny?
Stejně jako jinde, parkování.

parkování

Jak se v Luhačovicích parkuje?

Město provozuje dvě sběrná parkoviště, která jsou využívána především jednodenními návštěvníky. Pokud přijede host na jednu a více nocí, může si pronajmout jedno z 230 míst ve speciálních parkovacích zónách provozovaných městem. Vyhledání a rezervace vhodného parkovacího místa bylo ale donedávna komplikované. Parkovací karty vystavovali zaměstnanci infocentra podle evidence vedené v tištěné tabulce.

Jednodušší vyhledání a rezervace parkovacích míst

Na základě podnětu starosty města Ing. Mariana Ležáka a ve spolupráci s pracovníky informačního centra jsme vytvořili nový systém, který proces vyhledání a rezervace parkovacích míst významně zefektivnil.

Na informačním centru nyní lázeňští hosté snadno zjistí, která parkovací místa v okolí jejich ubytování jsou volná. Systém “hlídá” počet možných rezervací pro dané parkovací místo v určeném termínu, a to pro právě probíhající i budoucí rezervace. Díky tomu umí navrhnout i kombinaci více parkování v případě, že není možné zajistit jedno místo pro celou dobu pobytu.

Velkým přínosem je i možnost sdílení informací o aktuální obsazenosti parkovacích míst napříč městskými organizacemi a ubytovacími zařízeními. V letošním roce je systém v ostrém provozu testován na informačním centru. Od roku 2023 město plánuje zpřístupnit systém ubytovatelům; host si pak parkování může zakoupit i přímo v místě ubytování.

parkovani_rezervace_3_nova_rezervace_min

Nový systém významně urychlil a zpřehlednil vyhledání a rezervaci parkovacích míst pro lázeňské hosty. Zaměstnancům infocentra navíc odpadla nadbytečná agenda.

Jak to celé funguje?

Parkovací systém je řešený jako modul Pasportu komunikací s názvem Rezervace parkovacích míst.

Modul je napojený na evidenci parkovišť, která je běžnou součástí agendy Pasportu komunikací. Po zadání požadovaného termínu systém vyhledá volná parkovací místa a zobrazí je do mapy. Uživatel vybere vhodné místo a vyplní potřebné údaje pro rezervaci (typ karty, platnost, informace o nájemci a platbě). Systém pak automaticky spočítá cenu a vygeneruje vyplněnou parkovací kartu i příjmový pokladní doklad.

parkovaci_karty_Luhacovice_min

Systém pracuje s různými typy karet (denní, týdenní, měsíční, půlroční, roční) a cenu za parkování vypočítá automaticky podle zadaného termínu.

Sdílení informací nejen o aktuální obsazenosti parkovišť

V příštím roce se počítá se zpřístupněním systému pro jednotlivá ubytovací zařízení. Takto jednoduché, a přitom efektivní řešení je možné realizovat díky široce nastavitelným přístupovým právům. Jednotlivá ubytovací zařízení budou mít editační práva ke svým rezervacím, rezervace ostatních budou moci pouze zobrazit.

Zjednodušení agendy přinese přístup do systému i pracovníkům městského úřadu - odpovědná osoba si díky němu jednou za definované období (typicky jednou za měsíc) vygeneruje sestavu jednotlivých prodejců s přehledem prodaných parkování a tyto částky prodejcům následně vyfakturuje.

Do systému parkovacích míst mohou přístup i strážníci městské policie, kteří tak přímo v terénu snadno zjistí kontakt na majitele vozidla, které je například špatně zaparkováno, poškozeno atd.

parkovani_rezervace_min

Systém umožňuje pracovat s různými typy parkovacích zón, definovat různé tarify a počty vozidel, které mohou na daném místě parkovat, popřípadě sledovat obsazenost parkovišť v reálném čase a mnoho dalšího.

Chytrá města

pro chytré lidi

Zavedení nového systému rezervace parkovacích míst v Luhačovicích je skvělým příkladem našeho chápání konceptu SmartCity. To podle nás není založeno pouze na maximálním využití nejmodernějších technologických “vychytávek za každou cenu”, ale hlavně na ucelené koncepci, propojení a především chytrém rozvoji stávajících prostředků. Více informací o našich smart řešeních naleznete na našem webu.

T-MAPY Setkání uživatelů 2022

Setkání uživatelů spojené s oslavou 30 let na trhu dopadlo na výbornou

Po třech letech se Setkání uživatelů produktů a služeb společnosti T-MAPY vrátilo do Přerova. A i tentokrát se odehrálo v hotelu pojmenovaném po legendární české tenistce Janě Novotné, která právě v Přerově nastartovala svoji hvězdnou kariéru.


Konferenci si jako už tradičně nenechalo ujít výrazně přes 100 účastníků z řad městských a krajských úřadů, organizací IZS či koordinátorů veřejné dopravy. Dvoudenní program byl opět nabitý. Na návštěvníky čekalo 18 odborných přednášek, 9 tematických workshopů a diskuzních stolů, to vše ve dvou paralelních sekcích.

T-MAPY Setkání uživatelů 2022
T-MAPY Setkání uživatelů 2022

Vše začalo příspěvkem od našich jednatelů Milana Novotného a Jiřího Bradáče, kteří srdečně přivítali všechny přítomné a stručně je provedli historií celé firmy, kde zavzpomínali na cestu, která T-MAPY dovedla až na pozici jedné z nejvýznamnějších geomatických firem v ČR.

T-MAPY Setkání uživatelů 2022
333

Jiří Bradáč se dlouhodobě věnuje geomatice na celostátní úrovni. A největším geomatickým projektem posledních let je bezpochyby Digitální technická mapa ČR, kdo jiný tedy měl o DTM povídat, než ten nejpovolanější. Tomuto tématu jsme proto věnovali hned dvě přednášky a odpolední workshop, kde účastníci pokládali své konkrétní dotazy k této problematice. Naším hlavním cílem bylo nejen objasnit základní pojmy a popsat aktuální stav tvorby DTM, ale zejména vysvětlit podstatu celého projektu. Snad i ti, kteří dosud trochu tápali, si už dokáží představit pod pojmem DTM ČR něco konkrétnějšího a přínosného pro všechny zúčastněné.


Pro naše zákazníky je zejména podstatná informace, že se T-MAPY významně podílejí na řešení krajských projektů DTM, jak v oblasti IS, tak i na datových pracech. Právě díky našemu přímému zapojení do krajských projektů budeme schopni zajistit optimální integraci systémů našich zákazníků na IS DTM.

T-MAPY Setkání uživatelů 2022
044

Následovaly novinky z oblasti IZS a Dopravy, kde se posluchači dozvěděli mj. to, že neustále rozvíjíme své znalosti a dovednosti také v Esri technologiích. Na konferenci přijeli i kolegové z naší nové a silnější slovenské části T-MAP. Od těch jsme získali spoustu inspirace a poznatků, jak se dělá GIS na Slovensku, například jak umí moderně sbírat data pro Pasport zeleně.

V odpoledním bloku jsme se věnovali novinkám, kterých bylo jako tradičně mnoho. Jedna z nejzábavnějších přednášek ukázala novinky v produkci T-MAP. Návštěvníci se dozvěděli nejen o nejnovějších nástrojích v našich aplikacích, ale měli i možnost zahrát si tipovací on-line soutěž. Od Moraváků jsme slyšeli o aplikacích, které umí prokazatelně pomáhat k průjezdnějšímu městu. Jedná se o moduly Pasportu komunikací, jako např. Koordinace výkopových prací, Zásahy na komunikacích či modul Parkování. Následovala velmi zajímavá přednáška o Správě budov a areálů - od evidencí k procesům. V prezentaci i workshopu následující den jsme ukázali nové nástroje pro nastupující a stále populárnější téma facility managementu, kde můžete spravovat i údaje a data “zevnitř” budov.

066
099

Příjemným oživením byly opět i příspěvky našich zákazníků, kteří se podělili o své zkušenosti s používáním T-MAPY aplikací. Letos jsme měli možnost slyšet paní Onderkovou z MM Brna, která prezentovala zkušenosti s naším metadatovým řešením EDAS. Pan Jelínek z MČ Praha 2 nám ukázal, jak využívají Analytickou mapu kriminality pro zvýšení bezpečnosti svých občanů.

077
088

Zbytek odpoledne prvního dne se nesl v duchu pokročilých diskuzí a jednání, čas zbyl ale i na volnočasové aktivity, kde si každý mohl vyzkoušet crazy kola, QR hru se zapeklitými otázkami, virtuální realitu a další disciplíny. Na to navazoval společenský večer se symbolickým přípitkem k oslavě výročí 30 let na trhu a obřím dortem.

1111
144
122
155

Druhý den byl ve znamení workshopů a odborných diskuzí. Se zákazníky jsme diskutovali o novinkách v našich pasportech, o územním plánování a všem, co s ním souvisí či o novém řešení pro centrální správu identit uživatelů nazvaném trefně Cobra.


V posledním bloku jsme zájemcům ukázali mapu TWC, kde jsme sbírali požadavky na konfiguraci map a služeb a také jsme řešili konkrétní uživatelské projekty využívající nástroje facility managementu.

100
4444

Závěrem celého programu si vzali slovo opět majitelé, kteří vyzdvihli atmosféru Setkání, poděkovali organizátorům, přednášejícím i účastníkům a už s předstihem pozvali všechny přítomné na příští ročník. Ten se uskuteční 18. - 19. září 2023 v Kongres hotelu Jezerka na Seči.

133

Díky všem, bylo to fajn a těšíme se zase za rok!

laser scanning6

Realizace Digitální technické mapy ČR se rozbíhá a T-MAPY jsou u toho

Po letech příprav vstoupil projekt Digitální technické mapy ČR (DTM ČR) do realizační fáze. Protože je DTM vedena pro území kraje, značná část odpovědnosti nyní leží právě na nich. Podle příslušného zákona mají kraje do roku 2023 povinnost připravit datovou základnu krajské DTM a zajistit vhodný informační systém pro její provoz.

Ve spolupráci s partnery se T-MAPY budou podílet na realizaci informačního systému DTM pro 11 krajů. Vedle implementace informačního systému se budeme věnovat i vybraným projektům tvorby datové základy krajských DTM. Díky přímé účasti na krajských projektech budeme schopni našim zákazníkům zajistit hladkou a optimální integraci na IS DTM kraje.

T-MAPY jako dodavatel krajských DTM

T-MAPY se tvorbě a správě technických map obcí i ORP věnují již řadu let. Z vlastních zkušeností i zkušeností našich zákazníků víme, že kvalitně zpracovaná technická mapa je výborným a často nezastupitelným podkladem pro řadu činností ve veřejné správě.

I proto projektu DTM ČR věnujeme zásadní pozornost. S firmami Georeal a Geovap jsme založili společnost GTG a vytvořili společné řešení pro krajské DTM. S tímto řešením (GTG DTM) jsme uspěli v mnoha krajích. Z již dokončených výběrových řízení víme, že budeme realizovat projekt informačního systému krajské DTM pro minimálně 9 krajů: kraje Karlovarského, Libereckého, Zlínského a tzv. K6 - společný projekt krajů Ústeckého, Jihočeského, Královéhradeckého, Pardubického, Moravskoslezského a kraje Vysočina. Další výběrová řízení ještě probíhají.

T-MAPY se budou také podílet na projektech zaměřených na datovou základnu DTM krajů. V rámci těchto projektů budeme řešit především konsolidaci dat základní prostorové situace (ZPS) a mapování dopravní infrastruktury s využitím dat mobilního laserového skenování.

ukázky zpracování dat z mobilního laserového skenování

DTM ČR a její potenciál

Národní projekt DTM považujeme za zásadní pro další rozvoj (nejen) geomatiky v České republice. Věříme, že se jednotná digitální technická mapa stane jedním z piliřů geodatové základny ČR. Velký potenciál vidíme i v tom, že se přesná a garantovaná data DTM mohou stát klíčovým podkladem pro pokrokové projekty v oblasti 3D GIS a BIM.

Kromě zásadního cíle, kterým je úspěšná implementace a následný provoz našeho řešení na příslušných krajích, chceme výhodu své přítomnosti na těchto projektech promítnout i do nanejvýš efektivní integrace krajských IS DTM s našimi řešeními na městech, obcích a u dalších partnerů, jako jsou např. složky Integrovaného záchranného systému.

Jiří_Bradáč

Ing. Jiří Bradáč

jednatel, T-MAPY spol. s r. o.

Je vhodné připomenout, že v rámci aktuálních projektů s datem ukončení do poloviny resp. konce roku 2023 nebudou DTM krajů kompletně dokončeny (resp. část území nebude tímto dílem systematicky pokryta). Podstatné ale je, že bude založen celý systém tvorby, správy a údržby DTM. Zároveň je třeba zdůraznit, že projekt DTM ČR by měl pokračovat i v dalších letech, již nyní jsou alokované finanční prostředky pro další dotační období.

Více o DTM

Chcete vědět, co DTM obsahuje a kdo ji využije? Tyto a další informace se dozvíte na stránce Digitální technická mapa České republiky.

T-MAPY_carousell_30let_1920x800_01

Slavíme 30 let na trhu. I díky vám!

Je to přesně třicet let, co vznikly T-MAPY. 20. května 1992 jsme do firmy přivezli první počítač (Compaq s procesorem 386 a harddiskem o velikosti 40 MB) a k němu digitizér formátu A1. Proces digitalizace jsme začali „od základu“, tedy pořizováním geografických dat.

Druhá polovina devadesátých let byla ve znamení tvorby GIS aplikací, nejprve desktopových a s nástupem internetu velmi rychle i webových. Právě spojení obou pilířů – kvalitní datové produkce a tvorby vlastního aplikačního software a navazujících služeb bylo základem pro následný růst společnosti.

V průběhu dalších let se zvyšoval počet zákazníků a zaměstnanců, rozšiřovalo se portfolio nabízených produktů a služeb. Zejména se ale zvětšovaly a prohlubovaly naše odborné znalosti a zkušenosti. V posledních letech se součástí růstu firmy staly i akvizice a strategická partnerství s nejlepšími firmami na trhu.

Dnes jsou T-MAPY jednou z největších geomatických firem v České republice a na Slovensku. Podílíme se na realizaci největších projektů ve svém oboru. S našimi produkty pracují denně tisíce lidí. Naše řešení jsou provozována na všech úrovních veřejné správy, ve složkách IZS i v soukromých firmách.

Naším dlouhodobým cílem je prostřednictvím špičkových geomatických nástrojů podporovat procesy ve veřejné i soukromé sféře. Našim zákazníkům pomáháme nejen lépe pracovat s prostorovými informacemi, ale zejména jim poskytujeme nástroje pro propojení těchto informací s dalšími daty, což umožňuje naplno využít jejich potenciál. To vše za pomoci nejmodernějších technologií jak v oblasti tvorby softwarových produktů, tak i v oblasti tvorby geodat. Slovy našeho sloganu - Dáváme informacím prostor.

Jiří_Bradáč

Ing. Jiří Bradáč

jednatel, T-MAPY spol. s r.o.

Jsem přesvědčen, že infrastruktura založená na relevantních datech v kombinaci s nejmodernějšími technologiemi pomáhá rozvíjet kvalitu života celé společnosti, přispívá k budování a plánování udržitelnějších měst, regionů a obecně ke zlepšení života v naší zemi i na celé planetě. T-MAPY už 30 let umožňují svým zákazníkům shromažďovat, analyzovat a vytvářet z dat informace a znalosti, které podporují kvalitní rozhodování a zvyšují efektivitu poskytovaných služeb. Toto jsme dokázali díky spolupráci s vámi, díky podpoře našich zákazníků, partnerů a zaměstnanců. Vám všem velmi děkuji a těším se na další spolupráci v následujících letech.

MINO_min

Ing. Milan Novotný

jednatel, T-MAPY spol. s r.o.
kluk

DTM ČR - největší geomatický projekt posledních let

Digitální technická mapa České republiky (DTM ČR) je nejrozsáhlejším projektem na poli geomatiky poslední doby. Po mnoha letech příprav nyní vzniká dílo, které má za cíl poskytovat spolehlivé informace o polohopisu a dopravní a technické infrastruktuře na území ČR. Zajímá vás, co DTM obsahuje, v čem je unikátní a kdo ji využije? Odpovědi najdete v následujícím textu.

Máte-li zájem o podrobné informace, navštivte naši stránku Digitální technická mapa České republiky, kde najdete detailní údaje o obsahu DTM, jejím využití, příslušné legislativě a mnoho dalších informací.

Co je DTM?

V české legislativě (konkrétně zákonem č. 47/2020 Sb.) je DTM definována jako “databázový soubor obsahující údaje o dopravní a technické infrastruktuře a vybraných přírodních, stavebních a technických objektech a zařízeních, které zobrazují a popisují jejich skutečný stav.”

Dle výše uvedeného zákona je DTM vedena pro území kraje. Proto jsou zásadní součástí rodiny projektů DTM ČR digitální technické mapy krajů (DTM K). Správcem DTM K je příslušný krajský úřad v přenesené působnosti.

Vedle geografických dat je neodmyslitelnou součástí DTM také informační systém obsahující nástroje pro správu, údržbu a publikaci těchto geodat. Informační systém pro provoz DTM K zajišťují příslušné kraje. Centrální komponentou bude tzv. Informační systém DMVS (IS DMVS) realizovaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.

tunel

Projektantům a investorům umožní DTM pracovat s aktuálními, ověřenými a jednotně zpracovanými daty o všech druzích dopravní a technické infrastruktury. Starostům pomůže zefektivnit řadu činností samosprávy a rychleji řešit provozní situace v obcích.

V čem je DTM unikátní a kdo ji využije?

Digitální technická mapa je jedinečná z hlediska svého obsahu (kombinací prvků polohopisu a dopravní a technické infrastruktury) a vysoké přesnosti a podrobnosti (v současnosti neexistují na území ČR srovnatelná celoplošná geodata).

Z výše uvedených důvodů se DTM stane nezastupitelným podkladem pro celou řadu činností ve veřejné správě i soukromém sektoru. Bude spolehlivým zdrojem informací pro účely územního plánování, projektovou přípravu staveb, plánování investic, zajištění bezpečnosti obyvatel, krizové řízení a řadu dalších činností. Cílem je, aby se stala zdrojem dat garantovaných.

logo-wordmark-color

T-MAPY a DTM

T-MAPY mají s tvorbou a správou DTM rozsáhlé zkušenosti a to jak po datové, tak softwarové stránce. Podíleli jsme se na projektu Digitální mapy Prahy, dlouhodobě spolupracujeme na Digitální mapě Brna. Realizovali jsme řadu technických map pro ORP i malé obce.

Dlouhodobě nabízíme ucelenou řadu softwarových řešení pro podporu tvorby, správy a údržby městských DTM. Máme pokročilé nástroje pro její vizualizaci a propojení s dalšími agendovými aplikacemi.

Vznikající DTM ČR věnujeme v posledních letech zásadní pozornost. V rámci uskupení GTG, které sdružuje společnosti T-MAPY, Georeal a Geovap, jsme uspěli se společným řešením v řadě výběrových řízení krajských DTM. Rovněž se budeme podílet na projektech zaměřených na datovou základnu DTM krajů.

Co to znamená pro naše zákazníky?

Díky tomu, že se budeme přímo podílet na krajských řešeních, budeme schopni našim zákazníkům zajistit hladkou a optimální integraci na Informační systém Digitální technické mapy kraje.

Po spuštění krajských DTM budou mít naši zákazníci ve svých aplikacích připravené technicky vyladěné nástroje pro import či zobrazení těchto unikátních dat. Současně jim zajistíme potřebné sady nástrojů pro aktualizaci dat DTM a předávání aktualizovaných dat do centrálního systému IS DTM.

Podrobnější informace o projektu DTM ČR a naší nabídce v této oblasti naleznete na webové stránce Digitální technická mapa České republiky.

Kontakt

Máte doplňující dotaz k problematice DTM, nebo se chcete dozvědět více informací o tom, co T‑MAPY v oblasti digitální technické mapy nabízí?
Kontaktujte nás, rádi se Vám budeme věnovat.

Analytická mapa kriminality T-MAPY

Analytická mapa kriminality - Nástroj pro prevenci kriminality ve městech

Analytická mapa kriminality od T-MAPY je unikátní aplikací svého druhu a detailně zpracovává a vyhodnocuje data kriminality poskytované Policií ČR. Jde o kombinaci přehledného geografického zobrazení v mapě a přesných statistik. Právě statistiky a analytické filtry poskytují uživatelům jedinečný pohled na data kriminality, který jsou do mapy načítána přímo z oficiálních dat Policie ČR (případně i městské policie). Mapa je určena pro interní potřeby měst k prevenci kriminality.

Analytická mapa kriminality

Bezpečnost představuje jedno z nejdůležitějších témat v celé společnosti.

Analytická mapa kriminality T-MAPY

Dynamické barevné odlišení deliktů v mapě dle jejich stavu.
Vpravo v panelu "Filtry" můžete vidět detailní statistiky (např. celkový počet deliktů v mapě, počet deliktů ve dne/v noci, počet trestných činů/přestupků, atd.).

2022-02-22_12h40_05

"Analytická mapa kriminality od T-MAPY předčila naše veškerá očekávání, které jsme si od využití dat kriminality slibovali.
Hlavní výhodu tohoto řešení spatřujeme v analytických funkcionalitách a především v široké škále možností filtrování dat Policie ČR".

jiri_jelinek_miniMgr. Jiří Jelínek, Praha 2

Mgr. Jiří Jelínek

úřad městské části Praha 2
mc-p2-logo

Přínos mapové analytiky pro data kriminality

“Data kriminality mají vysokou společenskou hodnotu a vliv na kvalitu života všech obyvatel. Proto jsme vyvinuli Analytickou mapu kriminality, která načítá data Policie ČR a rozšiřuje jejich popisnou část na dvojnásobek. Cílem bylo poskytnout uživatelům z řad měst nejdetailnější geografický a statistický pohled na všechny trestné činy i přestupky a pomoci tak s prevencí jejich výskytu,” doplňuje Jaroslav Poláček, Product Manager z analytického týmu T-MAPY.

Mapa obsahuje pečlivě vybrané vizualizace a funkce doplněné o detailní statistiky deliktů. Tato kombinace pomáhá uživatelům rychle a přesně vyhodnocovat strukturu deliktů. Dále je k dispozici vyhledávání, tisk do PDF a JPEG, tvorba uživatelských zájmových polygonů, možnost kombinace filtrů, atd. Data mohou být navíc doplněna o přestupky poskytnuté městskou policií.

clustery_mini

Výskyt a četnost trestných činů v uživatelem definovaném polygonu.

Analytická mapa kriminality T-MAPY

Součástí každého deliktu je podrobný popis dle údajů Policie ČR.

Zaujala vás Analytická mapa kriminality?

Kontaktujte nás, rádi vám představíme možnosti nasazení i ve vašem městě a poradíme se získáním dat od Policie ČR.

koordinace-vykopovych-praci-banner-1

Méně uzavírek a plynulejší silniční provoz díky koordinaci výkopových prací

Dobré plánování oprav a dalších stavebních prací na pozemních komunikacích, nebo v jejich blízkosti, má přímý vliv na plynulost silničního provozu. Díky aplikaci Koordinace výkopových prací (KVP) získáte nástroje pro efektivní správu a plánování těchto stavebních akcí ve vašem městě.

Interní část KVP je určena pracovníkům příslušného odboru. Najdete zde nástroje pro správu a sdílení všech informací o právě realizovaných i plánovaných stavbách na pozemních komunikacích. Jak konkrétně vám KVP pomůže?

Pomocí nástrojů v sekci workflow můžete přehledně sledovat, jak stavební projekty prochází interními schvalovacími procesy na jednotlivých odborech. V každém okamžiku přesně víte, kde čeká projekt na vyjádření. Najdete zde i všechny příslušné dokumenty.

koordinace-vykopovych-praci-workflow

Díky workflow máte neustále přehled o tom „kdo má danou žádost na stole”.

Nástroje v sekci Uzavírky vám umožní evidovat všechny informace související s touto agendou. Jedná se například o žádosti o souhlas s uzavírkou, termíny, plánované objízdné trasy a dopravní omezení, i informace o tom, kdo je zodpovědný za instalaci dočasného dopravního značení.

Pro efektivní plánování výkopových prací využijete funkci Souběhy. Díky ní si snadno zobrazíte již naplánované stavby v dané lokalitě, případně v daném termínu. Významně tak můžete omezit opakované uzavírky v jedné lokalitě a zvýšit průjezdnost komunikací vašeho města.

kvp_soubehy

Díky funkci Souběhy snadno zjistíte, zda je již pro danou lokalitu naplánována jiná uzavírka.

Vedle interní části je součástí řešení i veřejná aplikace. Ta slouží k představení schváleného harmonogramu veřejnosti. V interaktivní mapě najdou obyvatelé města informace o aktuálních uzavírkách i případných objízdných trasách. Veřejná aplikace obsahuje také agendovou část, kde mohou například investoři vyhledat relevantní informace o chystaných výkopových pracích v dané lokalitě s výhledem na několik let dopředu.

kvp_harmonogram_schvaleny_verejna_aplikace_min

Informace z veřejného harmonogramu výkopových prací využijí i soukromé firmy, které stavby na komunikacích realizují.

Chcete naživo vidět, jak KVP vypadá? Veřejnou část aplikace si můžete prohlédnout na Mapovém portálu města Brna: Koordinace výkopových prací (mapa + agendová část Harmonogram schválený) a samostatná Mapa koordinace výkopových prací a uzavírky.

Další informace o KVP naleznete na produktovém webu Koordinace výkopových prací. Pokud vás aplikace zaujala a máte zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Copyright © 2024 | T-MAPY spol. s r.o.