Po letech příprav vstoupil projekt Digitální technické mapy ČR (DTM ČR) do realizační fáze. Protože je DTM vedena pro území kraje, značná část odpovědnosti nyní leží právě na nich. Podle příslušného zákona mají kraje do roku 2023 povinnost připravit datovou základnu krajské DTM a zajistit vhodný informační systém pro její provoz.

Ve spolupráci s partnery se T-MAPY budou podílet na realizaci informačního systému DTM pro 11 krajů. Vedle implementace informačního systému se budeme věnovat i vybraným projektům tvorby datové základy krajských DTM. Díky přímé účasti na krajských projektech budeme schopni našim zákazníkům zajistit hladkou a optimální integraci na IS DTM kraje.

T-MAPY jako dodavatel krajských DTM

T-MAPY se tvorbě a správě technických map obcí i ORP věnují již řadu let. Z vlastních zkušeností i zkušeností našich zákazníků víme, že kvalitně zpracovaná technická mapa je výborným a často nezastupitelným podkladem pro řadu činností ve veřejné správě.

I proto projektu DTM ČR věnujeme zásadní pozornost. S firmami Georeal a Geovap jsme založili společnost GTG a vytvořili společné řešení pro krajské DTM. S tímto řešením (GTG DTM) jsme uspěli v mnoha krajích. Z již dokončených výběrových řízení víme, že budeme realizovat projekt informačního systému krajské DTM pro minimálně 9 krajů: kraje Karlovarského, Libereckého, Zlínského a tzv. K6 - společný projekt krajů Ústeckého, Jihočeského, Královéhradeckého, Pardubického, Moravskoslezského a kraje Vysočina. Další výběrová řízení ještě probíhají.

T-MAPY se budou také podílet na projektech zaměřených na datovou základnu DTM krajů. V rámci těchto projektů budeme řešit především konsolidaci dat základní prostorové situace (ZPS) a mapování dopravní infrastruktury s využitím dat mobilního laserového skenování.

ukázky zpracování dat z mobilního laserového skenování

DTM ČR a její potenciál

Národní projekt DTM považujeme za zásadní pro další rozvoj (nejen) geomatiky v České republice. Věříme, že se jednotná digitální technická mapa stane jedním z piliřů geodatové základny ČR. Velký potenciál vidíme i v tom, že se přesná a garantovaná data DTM mohou stát klíčovým podkladem pro pokrokové projekty v oblasti 3D GIS a BIM.

Kromě zásadního cíle, kterým je úspěšná implementace a následný provoz našeho řešení na příslušných krajích, chceme výhodu své přítomnosti na těchto projektech promítnout i do nanejvýš efektivní integrace krajských IS DTM s našimi řešeními na městech, obcích a u dalších partnerů, jako jsou např. složky Integrovaného záchranného systému.

Jiří_Bradáč

Ing. Jiří Bradáč

jednatel, T-MAPY spol. s r. o.

Je vhodné připomenout, že v rámci aktuálních projektů s datem ukončení do poloviny resp. konce roku 2023 nebudou DTM krajů kompletně dokončeny (resp. část území nebude tímto dílem systematicky pokryta). Podstatné ale je, že bude založen celý systém tvorby, správy a údržby DTM. Zároveň je třeba zdůraznit, že projekt DTM ČR by měl pokračovat i v dalších letech, již nyní jsou alokované finanční prostředky pro další dotační období.

Více o DTM

Chcete vědět, co DTM obsahuje a kdo ji využije? Tyto a další informace se dozvíte na stránce Digitální technická mapa České republiky.