Digitální technická mapa České republiky (DTM ČR) je nejrozsáhlejším projektem na poli geomatiky poslední doby. Po mnoha letech příprav nyní vzniká dílo, které má za cíl poskytovat spolehlivé informace o polohopisu a dopravní a technické infrastruktuře na území ČR. Zajímá vás, co DTM obsahuje, v čem je unikátní a kdo ji využije? Odpovědi najdete v následujícím textu.

Máte-li zájem o podrobné informace, navštivte naši stránku Digitální technická mapa České republiky, kde najdete detailní údaje o obsahu DTM, jejím využití, příslušné legislativě a mnoho dalších informací.

Co je DTM?

V české legislativě (konkrétně zákonem č. 47/2020 Sb.) je DTM definována jako “databázový soubor obsahující údaje o dopravní a technické infrastruktuře a vybraných přírodních, stavebních a technických objektech a zařízeních, které zobrazují a popisují jejich skutečný stav.”

Dle výše uvedeného zákona je DTM vedena pro území kraje. Proto jsou zásadní součástí rodiny projektů DTM ČR digitální technické mapy krajů (DTM K). Správcem DTM K je příslušný krajský úřad v přenesené působnosti.

Vedle geografických dat je neodmyslitelnou součástí DTM také informační systém obsahující nástroje pro správu, údržbu a publikaci těchto geodat. Informační systém pro provoz DTM K zajišťují příslušné kraje. Centrální komponentou bude tzv. Informační systém DMVS (IS DMVS) realizovaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.

tunel

Projektantům a investorům umožní DTM pracovat s aktuálními, ověřenými a jednotně zpracovanými daty o všech druzích dopravní a technické infrastruktury. Starostům pomůže zefektivnit řadu činností samosprávy a rychleji řešit provozní situace v obcích.

V čem je DTM unikátní a kdo ji využije?

Digitální technická mapa je jedinečná z hlediska svého obsahu (kombinací prvků polohopisu a dopravní a technické infrastruktury) a vysoké přesnosti a podrobnosti (v současnosti neexistují na území ČR srovnatelná celoplošná geodata).

Z výše uvedených důvodů se DTM stane nezastupitelným podkladem pro celou řadu činností ve veřejné správě i soukromém sektoru. Bude spolehlivým zdrojem informací pro účely územního plánování, projektovou přípravu staveb, plánování investic, zajištění bezpečnosti obyvatel, krizové řízení a řadu dalších činností. Cílem je, aby se stala zdrojem dat garantovaných.

logo-wordmark-color

T-MAPY a DTM

T-MAPY mají s tvorbou a správou DTM rozsáhlé zkušenosti a to jak po datové, tak softwarové stránce. Podíleli jsme se na projektu Digitální mapy Prahy, dlouhodobě spolupracujeme na Digitální mapě Brna. Realizovali jsme řadu technických map pro ORP i malé obce.

Dlouhodobě nabízíme ucelenou řadu softwarových řešení pro podporu tvorby, správy a údržby městských DTM. Máme pokročilé nástroje pro její vizualizaci a propojení s dalšími agendovými aplikacemi.

Vznikající DTM ČR věnujeme v posledních letech zásadní pozornost. V rámci uskupení GTG, které sdružuje společnosti T-MAPY, Georeal a Geovap, jsme uspěli se společným řešením v řadě výběrových řízení krajských DTM. Rovněž se budeme podílet na projektech zaměřených na datovou základnu DTM krajů.

Co to znamená pro naše zákazníky?

Díky tomu, že se budeme přímo podílet na krajských řešeních, budeme schopni našim zákazníkům zajistit hladkou a optimální integraci na Informační systém Digitální technické mapy kraje.

Po spuštění krajských DTM budou mít naši zákazníci ve svých aplikacích připravené technicky vyladěné nástroje pro import či zobrazení těchto unikátních dat. Současně jim zajistíme potřebné sady nástrojů pro aktualizaci dat DTM a předávání aktualizovaných dat do centrálního systému IS DTM.

Podrobnější informace o projektu DTM ČR a naší nabídce v této oblasti naleznete na webové stránce Digitální technická mapa České republiky.

Kontakt

Máte doplňující dotaz k problematice DTM, nebo se chcete dozvědět více informací o tom, co T‑MAPY v oblasti digitální technické mapy nabízí?
Kontaktujte nás, rádi se Vám budeme věnovat.