Dobré plánování oprav a dalších stavebních prací na pozemních komunikacích, nebo v jejich blízkosti, má přímý vliv na plynulost silničního provozu. Díky aplikaci Koordinace výkopových prací (KVP) získáte nástroje pro efektivní správu a plánování těchto stavebních akcí ve vašem městě.

Interní část KVP je určena pracovníkům příslušného odboru. Najdete zde nástroje pro správu a sdílení všech informací o právě realizovaných i plánovaných stavbách na pozemních komunikacích. Jak konkrétně vám KVP pomůže?

Pomocí nástrojů v sekci workflow můžete přehledně sledovat, jak stavební projekty prochází interními schvalovacími procesy na jednotlivých odborech. V každém okamžiku přesně víte, kde čeká projekt na vyjádření. Najdete zde i všechny příslušné dokumenty.

koordinace-vykopovych-praci-workflow

Díky workflow máte neustále přehled o tom „kdo má danou žádost na stole”.

Nástroje v sekci Uzavírky vám umožní evidovat všechny informace související s touto agendou. Jedná se například o žádosti o souhlas s uzavírkou, termíny, plánované objízdné trasy a dopravní omezení, i informace o tom, kdo je zodpovědný za instalaci dočasného dopravního značení.

Pro efektivní plánování výkopových prací využijete funkci Souběhy. Díky ní si snadno zobrazíte již naplánované stavby v dané lokalitě, případně v daném termínu. Významně tak můžete omezit opakované uzavírky v jedné lokalitě a zvýšit průjezdnost komunikací vašeho města.

kvp_soubehy

Díky funkci Souběhy snadno zjistíte, zda je již pro danou lokalitu naplánována jiná uzavírka.

Vedle interní části je součástí řešení i veřejná aplikace. Ta slouží k představení schváleného harmonogramu veřejnosti. V interaktivní mapě najdou obyvatelé města informace o aktuálních uzavírkách i případných objízdných trasách. Veřejná aplikace obsahuje také agendovou část, kde mohou například investoři vyhledat relevantní informace o chystaných výkopových pracích v dané lokalitě s výhledem na několik let dopředu.

kvp_harmonogram_schvaleny_verejna_aplikace_min

Informace z veřejného harmonogramu výkopových prací využijí i soukromé firmy, které stavby na komunikacích realizují.

Chcete naživo vidět, jak KVP vypadá? Veřejnou část aplikace si můžete prohlédnout na Mapovém portálu města Brna: Koordinace výkopových prací (mapa + agendová část Harmonogram schválený) a samostatná Mapa koordinace výkopových prací a uzavírky.

Další informace o KVP naleznete na produktovém webu Koordinace výkopových prací. Pokud vás aplikace zaujala a máte zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.