Jsme SmartCity ready

Pomáháme vytvářet chytrá města pro chytré občany s využitím chytrých geoinformačních technologií.

Koncept SmartCity nabízí mnoho možností pro města a občany. S našimi Smart technologiemi se může během několika dnů proměnit ve SmartCity každé město od těch největších až po ta nejmenší. Město, jehož cílem je bezpečný a šťastný život lidí, úspěšné prosperující firmy a rozvíjející se infrastruktura.

Proč být Smart?

Proč naše Smart řešení?

Základní rysy našeho konceptu SmartCity

Propojení lidí, institucí, dat a technologií s využitím geoinformačních systémů.

Sdílení dat a informací mezi občanem a městem.

Interní data města, real-time data ze senzorů a od občanů, IoT (Internet věcí).

Vizualizace, analýza a vyhodnocení dat využitelných pro efektivní rozhodování - vše v geografickém kontextu.

Chci být Smart!

Vybraná SmartŘešení

Hlášení závad - zlepši své město

Služba umožňující občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém ve městě, obci nebo městské části a aktivně se tak zapojit do zlepšování svého okolí.

Odpadové hospodářství

Řešení pro podporu nakládání s odpady. Umožňuje informovat občany například o termínech a místech svozu objemného odpadu, o aktuálním stavu naplněnosti nádob na tříděný odpad nebo o otvírací době a komoditách na sběrných dvorech.

Hřbitov online

Portál určený pro kompletní hřbitovní správu. Eviduje údaje o jednotlivých hrobových místech a pohřbených osobách, smlouvách s majitelem hrobu, platbách za hrobové místo ad. Moduly pro veřejnost umožňují vyhledávání zesnulých, volných hrobů, významných osobností apod.

eAnalýza bezpečnosti

Unikátní mapová služba pro zpracování a vyhodnocení dat kriminality. Aplikace kombinuje data poskytovaná Policií ČR i údaje o přestupcích z databáze městské policie. Mapa je určena pro interní potřeby měst a slouží k lepšímu zacílení aktivit pro prevenci kriminality.

Participativní rozpočet

Pro projekty participativních rozpočtů, do kterých se zapojuje stále více měst, poskytujeme mapové komponenty a služby, které umožňují ověřit majitele pozemků pro realizaci návrhů, zobrazit jednotlivé návrhy v interaktivní mapě ad.

Připomínkování územních plánů

Aplikace pro podporu projednávání nového územního plánu nebo změn územních plánů založená na intuitivní mapová aplikaci a jednoduchém textovém formuláři. Služba umožní jednoduše vtáhnout občany do složitých procesů v oblasti územního plánování.

Rezervace parkovacích míst

Systém umožňuje snadné vyhledání a rezervaci parkovacího místa. Automaticky spočítá cenu a vytvoří vyplněnou parkovací kartu. Informace o aktuální obsazenosti parkovišť je možné sdílet mezi městskými organizacemi i s jednotlivými ubytovacími zařízeními.

Blokové čištění

Modul pro blokové čištění komunikací slouží k evidenci termínů čištění ulic a k informování veřejnosti. Pomocí příslušného rozhraní lze například vytvořit nástroje pro emailové nebo SMS notifikace o blížícím se termínu blokového čištění ve vybrané lokalitě apod.

Virtuální zastávka

Moderní webová aplikace pro cestující veřejnost, která zvyšuje komfort cestování veřejnou dopravou. Poskytuje rychlé a podrobné informace o aktuální dopravě, jako je zpoždění spojů, nejbližší odjezdy ze zastávek, historie jízd atd.

Veřejné osvětlení

Aplikace pro kompletní evidenci, správu a údržbu veřejného osvětlení - rozvaděče, stožáry, kabely, kabelové skříně, technické prvky, lampy, semafory. Prostřednictvím rozhraní je možné aplikaci integrovat např. se systémy pro dálkové řízení veřejného osvětlení.

Veřejné budovy

Facility management - platforma pro podporu celého životního cyklu budov a staveb. Aplikace určená pro evidenci technických a dalších údajů o stavebních objektech. Eviduje základní údaje o objektu, energetickou náročnost budovy, konstrukční prvky, bytové jednotky ad.

Mobiliář

Aplikace pro evidenci a správu všech druhů mobiliáře. Pomocí QR kódů umístěných na jednotlivých prvcích mobiliáře lze výrazně zefektivnit evidenci a plánování údržby tohoto typu majetku a hlášení a odstraňování závad včetně zapojení veřejnosti.

Vlastnosti našich SmartŘešení

Chytrá města

pro chytré občany

Chcete se o našich řešeních pro SmartCity dozvědět víc?

Kontaktujte nás.

smartcity@tmapy.cz

    Hero image credit: Designed by Freepik & jihy | T-MAPY