Jsme SmartCity ready

Pomáháme vytvářet chytrá města pro chytré občany s využitím chytrých geoinformačních technologií.

Koncept SmartCity nabízí mnoho možností pro města a občany. S našimi Smart technologiemi se může během několika dnů proměnit ve SmartCity každé město od těch největších až po ta nejmenší. Město, jehož cílem je bezpečný a šťastný život lidí, úspěšné prosperující firmy a rozvíjející se infrastruktura.

Proč být Smart?

Proč naše Smart řešení?

Základní rysy našeho konceptu SmartCity

Propojení lidí, institucí, dat a technologií s využitím geoinformačních systémů.

Sdílení dat a informací mezi občanem a městem.

Interní data města, real-time data ze senzorů a od občanů, IoT (Internet věcí).

Vizualizace, analýza a vyhodnocení dat využitelných pro efektivní rozhodování - vše v geografickém kontextu.

Chci být Smart!

Vybraná SmartŘešení

Hlášení závad - zlepši své město

Služba umožňující občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém ve městě, obci nebo městské části a aktivně se tak zapojit do zlepšování svého okolí.

Odpadové hospodářství

Řešení pro podporu nakládání s odpady. Slouží mj. k informování občanů o harmonogramu svozu komunálního i tříděného odpadu, datech a časech jednotlivých svozů, o aktuálním stavu naplněnosti nádob na tříděný odpad nebo o otvírací době a komoditách na sběrných dvorech.

Hřbitov online

Portál určený pro kompletní hřbitovní správu. Eviduje údaje o jednotlivých hrobových místech a pohřbených osobách, smlouvách s majitelem hrobu, platbách za hrobové místo ad. Moduly pro veřejnost slouží k vyhledávání zesnulých, volných hrobů, významných osobností apod.

eAnalýza bezpečnosti

Unikátní mapová služba pro zpracování a vyhodnocení dat kriminality. Aplikace kombinuje data poskytovaná Policií ČR i údaje o přestupcích z databáze městské policie. Mapa je určena pro interní potřeby měst a slouží k lepšímu zacílení aktivit pro prevenci kriminality.

Participativní rozpočet

Pro projekty participativních rozpočtů, do kterých se zapojuje stále více měst, poskytujeme mapové komponenty a služby. Ty umožňují ověřit majitele pozemků pro realizaci návrhů, nebo zobrazit jednotlivé návrhy v interaktivní mapě.

Připomínkování územních plánů

Aplikace pro podporu projednávání nového územního plánu nebo změn územních plánů založená na intuitivní mapová aplikaci a jednoduchém textovém formuláři. Služba umožní jednoduše vtáhnout občany do složitých procesů v oblasti územního plánování.

Rezervace parkovacích míst

Systém pro snadné vyhledání a rezervaci parkovacího místa. Automaticky spočítá cenu a vytvoří vyplněnou parkovací kartu. Informace o aktuální obsazenosti parkovišť je možné sdílet mezi městskými organizacemi i s jednotlivými ubytovacími zařízeními.

Údržba komunikací

Řešení sestává z několika modulů. Modul Zásahy eviduje probíhající i plánované zásahy na komunikacích, což zjednodušuje jejich koordinaci a umožňuje informovat veřejnost o těchto aktivitách. Modul pro blokové čištění komunikací slouží k evidenci a plánování termínů čištění ulic a rovněž k informování veřejnosti.

Virtuální zastávka

Moderní webová aplikace pro cestující veřejnost, která zvyšuje komfort cestování veřejnou dopravou. Poskytuje rychlé a podrobné informace o aktuální dopravě, jako je zpoždění spojů, nejbližší odjezdy ze zastávek, historie jízd atd.

Veřejné osvětlení

Aplikace pro kompletní evidenci, správu a údržbu veřejného osvětlení - rozvaděče, stožáry, kabely, kabelové skříně, technické prvky, lampy, semafory. QR kódy umístěné na lampách umožňují veřejnosti hlásit závady a servisním organizacím evidovat a plánovat údržbu. Prostřednictvím rozhraní je možné aplikaci integrovat např. se systémy pro dálkové řízení veřejného osvětlení.

Správa budov

Základem platformy pro Facility Management je evidence a vizualizace budov ve vlastnictví města. Díky škálovatelnosti lze volit detail od areálů, přes budovy a podlaží, až po detailní zobrazení jednotlivých místností nebo technologických zařízení. Ke každému objektu je možné připojit přílohy - fotodokumentaci, revizní zprávy, výkresy apod. Speciální modul slouží k nahlašování závad, evidenci a plánování revizí, servisních zásahů a údržby, stavební práce apod.

Mobiliář

Aplikace pro evidenci a správu všech druhů mobiliáře. Pomocí QR kódů umístěných na jednotlivých prvcích mobiliáře lze výrazně zefektivnit evidenci a plánování údržby tohoto typu majetku a hlášení a odstraňování závad včetně zapojení veřejnosti.

Vlastnosti našich SmartŘešení

Chytrá města

pro chytré občany

Chcete se o našich řešeních pro SmartCity dozvědět víc?

Kontaktujte nás.

smartcity@tmapy.cz

    Hero image credit: Designed by Freepik & jihy | T-MAPY