Analytický tým firmy T-MAPY vytvořil v prostředí Corpis Maps unikátní webovou mapu, která detailně zpracovává a vyhodnocuje data kriminality poskytované Policií ČR. Nejedná se pouze o zobrazení dat, ale o kombinaci přehledné mapové analytiky a přesných statistik jednotlivých typů deliktů, které se ve městě vyskytují. Analytická mapa je určena pro interní potřeby měst k prevenci kriminality.

Analytická mapa kriminality

Bezpečnost představuje jedno z nejdůležitějších témat pro každé město i občany.

2022-02-22_12h36_01

Zobrazení deliktů v mapě dle denní doby včetně detailních statistik v panelu Filtry.

2022-02-22_12h40_05

Mapová aplikace kriminality, fungující v řešení Corpis Maps, předčila naše veškerá očekávání, které jsme si od využití dat kriminality slibovali.
Hlavní výhodu tohoto řešení spatřujeme v analytických funkcionalitách a především v široké škále možností filtrování dat Policie ČR.

jiri_jelinek_miniMgr. Jiří Jelínek, Praha 2

Mgr. Jiří Jelínek

úřad městské části Praha 2
mc-p2-logo

Přínos analytiky Corpis Maps pro data kriminality

Data kriminality mají vysokou společenskou hodnotu. Jejich složitá struktura ale znemožňuje plnohodnotné využití pomocí tradičních mapových nástrojů. Proto jsme vyvinuli Analytickou mapu kriminality, která rozšiřuje a obohacuje originální data Policie ČR na dvojnásobek. Úřad tak získává velmi detailní pohled na kriminalitu ve svém městě,” doplňuje Jaroslav Poláček z analytického týmu Corpis Maps.

Mapa obsahuje pečlivě vybrané vizualizace a funkce doplněné o detailní statistiky deliktů. Ty v uživatelsky jednoduchém prostředí pomáhají poznat strukturu i charakter deliktů s cílem jejich budoucí eliminace a prevence. Data mohou být doplněna o přestupky od městské policie.

clustery_mini

Zobrazení a vyhodnocení výskytu kategorií trestných činů v uživatelem definované lokalitě.

Zaujala vás Analytická mapa kriminality?

Kontaktujte nás, rádi vám představíme možnosti nasazení i na vašem městě.