Analytická mapa kriminality od T-MAPY je unikátní aplikací svého druhu a detailně zpracovává a vyhodnocuje data kriminality poskytované Policií ČR. Jde o kombinaci přehledného geografického zobrazení v mapě a přesných statistik. Právě statistiky a analytické filtry poskytují uživatelům jedinečný pohled na data kriminality, který jsou do mapy načítána přímo z oficiálních dat Policie ČR (případně i městské policie). Mapa je určena pro interní potřeby měst k prevenci kriminality.

Analytická mapa kriminality

Bezpečnost představuje jedno z nejdůležitějších témat v celé společnosti.

Analytická mapa kriminality T-MAPY

Dynamické barevné odlišení deliktů v mapě dle jejich stavu.
Vpravo v panelu "Filtry" můžete vidět detailní statistiky (např. celkový počet deliktů v mapě, počet deliktů ve dne/v noci, počet trestných činů/přestupků, atd.).

2022-02-22_12h40_05

"Analytická mapa kriminality od T-MAPY předčila naše veškerá očekávání, které jsme si od využití dat kriminality slibovali.
Hlavní výhodu tohoto řešení spatřujeme v analytických funkcionalitách a především v široké škále možností filtrování dat Policie ČR".

jiri_jelinek_miniMgr. Jiří Jelínek, Praha 2

Mgr. Jiří Jelínek

úřad městské části Praha 2
mc-p2-logo

Přínos mapové analytiky pro data kriminality

“Data kriminality mají vysokou společenskou hodnotu a vliv na kvalitu života všech obyvatel. Proto jsme vyvinuli Analytickou mapu kriminality, která načítá data Policie ČR a rozšiřuje jejich popisnou část na dvojnásobek. Cílem bylo poskytnout uživatelům z řad měst nejdetailnější geografický a statistický pohled na všechny trestné činy i přestupky a pomoci tak s prevencí jejich výskytu,” doplňuje Jaroslav Poláček, Product Manager z analytického týmu T-MAPY.

Mapa obsahuje pečlivě vybrané vizualizace a funkce doplněné o detailní statistiky deliktů. Tato kombinace pomáhá uživatelům rychle a přesně vyhodnocovat strukturu deliktů. Dále je k dispozici vyhledávání, tisk do PDF a JPEG, tvorba uživatelských zájmových polygonů, možnost kombinace filtrů, atd. Data mohou být navíc doplněna o přestupky poskytnuté městskou policií.

clustery_mini

Výskyt a četnost trestných činů v uživatelem definovaném polygonu.

Analytická mapa kriminality T-MAPY

Součástí každého deliktu je podrobný popis dle údajů Policie ČR.

Zaujala vás Analytická mapa kriminality?

Kontaktujte nás, rádi vám představíme možnosti nasazení i ve vašem městě a poradíme se získáním dat od Policie ČR.