Při našich pracovních i volnočasových aktivitách se obvykle snažíme o dosažení odpovídajícího (optimálního) cíle či výsledku ať již jde o pracovní či sportovní výkon, odpočinek či jakoukoliv jinou aktivitu. Optimálního cíle obvykle dosáhneme, pokud se nám podaří sladit aktivity a činnosti jak s lidmi, kteří se na nich podílejí, tak také s prostředím, ve kterém je vykonáváme.

Facility management je svým způsobem metoda, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, zaměstnance a pracovní činnosti. GeoFaM je pak platforma, která využívá principů GIS pro využití ve facility managementu. Základním pilířem GeoFaM jsou data, která popisují doménu či oblast, ve které využíváme metod a principů facility managementu.

zelene_plochy_min

Například pro provoz a správu budov a jejich technologií budeme jistě potřebovat informace o budově z pohledu evidence stavební (stavební pasport) i technologické (technologický pasport). Tato data využijeme pro optimalizaci procesů v budově optikou sladění prostředí budovy, vykonávaných činností v ní a především uživatelů budovy a jejich potřeb.

budovy_min

Evidenční aplikace (stavební a technologický pasport pro provoz budovy nebo např. pasport zeleně pro procesy údržby zeleně) pak začínáme nově rozšiřovat o podporu procesů souvisejících např. s provozem budovy nebo údržbou zeleně. K tomu potřebujeme provozní data, která jednak poskytují informace o plánování, provádění a vyhodnocování procesů provozu a údržby, ale zároveň slouží k vyhodnocení a následné optimalizaci těchto procesů.

Budovy_a_technologie

Kombinace evidenčních dat z pasportů a provozních údajů získávaných prostřednictvím "smart" IoT zařízení otevírají obrovské možnosti pro moderní facility management, resp. správu libovolného majetku (asset management). My jsme na tento trend připraveni a už se nemůžeme dočkat!