Koordinace výkopových prací

minimalizujte počet uzavírek i ve svém městě

Aplikace Koordinace výkopových prací je sada nástrojů pro efektivní koordinaci a plánování nejen staveb na pozemních komunikacích na území města

KVP_hero_mini

Aplikace Koordinace výkopových prací sdružuje všechny informace o plánovaných a realizovaných stavbách na pozemních komunikacích na jednom místě a poskytuje nástroje pro jejich efektivní koordinaci. Díky tomu lze omezit opakované uzavírky komunikací spojené s dopravními problémy způsobenými těmito uzavírkami.


Aplikace slouží pro sdílení informací o plánovaných stavbách mezi jednotlivými dotčenými subjekty na území města (město, správci sítí, dopravní podnik, správci komunikací aj.) a pro koordinaci těchto staveb. Pomocí aplikace je zároveň možné provádět detailní interní koordinaci vlastních staveb v rámci každé zapojené organizace.

kvp_1_mini
kvp_2_mini

Hlavní přínosy

sdílení potřebných informací mezi dotčenými subjekty

zobrazení všech akcí v mapě

prostorová a časová detekce souběhů staveb

tvorba koordinačního harmonogramu s využitím geoprostorových nástrojů

automatizovaný výběr dotčených parcel nebo inženýrských sítí

výrazné zjednodušení koordinace a plánování akcí

kvp_3_mini
kvp_4_mini

Základní vlastnosti

plně webová aplikace s integrovanou mapou

speciální workflow

detailní systém přístupových práv

publikace vybraných informací pro veřejnost

tiskové sestavy s využitím šablon

upozorňování na události e‑mailem

kvp_5_mini
kvp_6_mini

Kontakt

Chcete se nezávazně dozvědět více o T-MAPY Koordinaci výkopových prací či jiných řešeních? Kontaktujte nás, rádi se Vám budeme věnovat.

obchod@tmapy.cz