Pasport vodovodů a kanalizací

jednoduché a efektivní řešení evidence a správy vodovodních řadů a kanalizačních sítí

Aplikace Pasport vodovodů a kanalizací je nástroj pro komplexní správu agendy o vodovodech a kanalizacích ve správě města, obce nebo pověřené organizace.

pasport vodovodů a kanalizací, Pasport vodovodů a kanalizací, T-MAPY spol. s r.o.

Hlavní funkce

evidence a správa dat vodovodů a kanalizací včetně jejich zařízení a objektů

zobrazení a editace jednotlivých objektů pasportu v mapě

vyhledání objektu v libovolném tématu podle jeho atributů

editace a doplňování atributů u existujících objektů

zobrazení a editace jednotlivých prvků pasportu v mapě

evidence oprav jednotlivých prvků včetně notifikací před zárukou

pasport vodovodů a kanalizací, Pasport vodovodů a kanalizací, T-MAPY spol. s r.o.
pasport vodovodů a kanalizací, Pasport vodovodů a kanalizací, T-MAPY spol. s r.o.

Základní přínosy

variabilní přístup k datům

informace shromážděné v aplikaci může mít k dispozici libovolné množství interních/externích pracovníků organizace (jak pro editaci, tak jen čtení), vybrané informace mohou být poskytnuty i veřejnosti

rychlá editace dat

aplikace disponuje řadou číselníků, které jsou pro většinu atributů předvyplněny, oprávněný správce aplikace může číselníky dle potřeby upravovat

jednoduché uživatelské prostředí

pro práci s aplikací stačí oprávněnému uživateli běžné PC nebo tablet s přístupem k internetu/intranetu a standardní webový prohlížeč, bez nutnosti instalovat jakýkoliv doplňkový SW

podpora práce s daty

aplikace obsahuje nástroje pro export/import databázově uložených dat do formátu ESRI Shapefile, import DGN souborů, libovolné základní atributy lze také exportovat do formátů CSV, XLS, XML, XHTML

integrace s GIS

editace polohy jednotlivých prvků v mapě probíhá přímo v mapové části aplikace, k dispozici jsou editační nástroje pro linie, plochy i polygony

pasport vodovodů a kanalizací, Pasport vodovodů a kanalizací, T-MAPY spol. s r.o.

Databázová část aplikace

Databázová část pasportu se skládá z dílčích modulů členěných po dílčích oblastech a umožňuje samostatnou editaci jednotlivých témat.

Pasport kanalizací

 • úseky kanalizací + opravy
 • kanalizační šachty + opravy
 • objekty na kanalizaci + opravy

Pasport vodovodů

 • vodovodní řady + opravy
 • zařízení na vodovodní síti + opravy
 • objekty na vodovodní síti + opravy
pasport vodovodů a kanalizací, Pasport vodovodů a kanalizací, T-MAPY spol. s r.o.
pasport vodovodů a kanalizací, Pasport vodovodů a kanalizací, T-MAPY spol. s r.o.

Mapová část aplikace

Mezi hlavní úlohy, které mapová část aplikace umožňuje, patří:

 • zobrazení jednotlivých prvků a souvisejících popisných informací v mapě
 • zobrazení jednotlivých tematických vrstev (kategorií) objektů včetně dynamické legendy
 • fulltextové vyhledání ulice, adres nebo parcely
 • zobrazení zájmových lokalit v území (pokud jsou definovány)
 • editace - tj. přidání, úprava a odebrání zájmových bodů, linií nebo ploch (polygonů)
 • vlastní tvorba symbolů zařízení a objektů na vodovodních a kanalizačních sítích (z přednastavených symbolů a barev)
 • měření vzdáleností a ploch
 • tvorba jednoduchých poznámek
 • tiskové služby
pasport vodovodů a kanalizací, Pasport vodovodů a kanalizací, T-MAPY spol. s r.o.
pasport vodovodů a kanalizací, Pasport vodovodů a kanalizací, T-MAPY spol. s r.o.
pasport vodovodů a kanalizací, Pasport vodovodů a kanalizací, T-MAPY spol. s r.o.

Kontakt

Chcete se nezávazně dozvědět více o T-MAPY Pasportu vodovodů a kanalizací či jiných řešeních? Kontaktujte nás, rádi se Vám budeme věnovat.

obchod@tmapy.cz