Po devíti letech se Setkání uživatelů produktů a služeb společnosti T-MAPY vrátilo do hotelu Jana v Přerově. Konferenci si nenechalo ujít více než 150 účastníků z 63 městských a krajských úřadů, organizací integrovaného záchranného systému a koordinátorů veřejné dopravy.
Dvoudenní program konference byl tradičně nabitý aktivitami. Zájemci měli možnost vyslechnout si 22 přednášek ve dvou paralelních sekcích a aktivně se zapojit do 15 tematických workshopů.

Image00001
Image00004

Náš jednatel Jiří Bradáč se dlouhodobě věnuje aktivitám v oblasti geoinformatiky na celostátní úrovni. A děje se toho opravdu hodně. Digitální technická mapa ČR, územní plánování, digitalizace stavebního řízení, realizace GeoInfoStrategie. Ve všech těchto aktivitách jsou T-MAPY jedním z hlavních hybatelů, což opakovaně zaznělo v přednáškovém bloku i na následných workshopech.

Image00002
Image00006

Část přednášek a workshopů byla zasvěcena našim aplikačním softwarovým platformám T-WIST a Spinbox, které v současnosti využívá více než tisícovka spokojených zákazníků.
Novinek bylo tradičně mnoho, za zmínku stojí například nové editační nástroje, nové funkce úvodního portálu, routovací funkcionalita, vylepšený importní a exportní modul a fotogalerie, prohlídky komunikací, mobilní dendrologie a mapa sekání v pasportu zeleně, rozšířená funkcionalita pasportu odpadového hospodářství a také aplikace Koordinace výkopových prací.
Intenzivní debaty jsme vedli také o novinkách a změnách v prostředí Katastru nemovitostí v souvislosti s GDPR a o možnostech integrací mapového klienta Spinbox. Velmi zaujala také přednáška připravená našimi softwarovými architekty o budoucnosti platformy T‑WIST.

Image00005
Image00008
Image00011
Image00003

V programu jsme se věnovali také aktuálním trendům a výzvám. Mezi ně určitě patří neustále se zvyšující význam geoinformatiky v podobě narůstajících potřeb komplexního rozhodování a analýz, a to s využitím dalších rozměrů, jako je 3D nebo čas.
V analýzách prostorových dat se nabízejí zajímavé synergie technologií T-WIST a analytické mapové platformy Corpis Maps. Jasnými aktuálními trendy jsou narůstající integrace internetu věcí, inteligentní správa majetku a aktiv nebo chytrá města. Pojmy jako GeoBIM, GeoFaM, podpora celého životního cyklu budov a staveb a jejich technologií, softwarové zabezpečení procesů s majetkovými aktivy jako jsou revize, kontroly, prohlídky či plánované nebo vyžádané údržby od nás budou zaznívat stále častěji.

Image00012
Image00013

Kromě T-Mapáků vystoupili na Setkání se svými příspěvky i naši uživatelé. Radovan Vašíček z Valašského Meziříčí se s posluchači podělil o své zkušenosti s implementací našich pasportů. Dlouholetý zákazník Jaroslav Škrobák popsal cestu s GIS z Jihlavy až do San Diega, kde letos s kolegyní Janou Košábkovou převzali cenu Special Achievement in GIS udělenou společností Esri.

5555
Image00009

Samostatný program měla i sekce IZS a doprava. Její auditorium tvořili zástupci Hasičského záchranného sboru, zdravotnických záchranných služeb, krajských organizátorů veřejné dopravy, Státní plavební správy a dalších subjektů.
Přednášky a workshopy byly zaměřeny jak na nové funkce a rozvoj stávajících produktů, jako jsou Dispečink veřejné dopravy, webové a mobilní aplikace pro cestující veřejnost, IZS Operátor DSS, Terinos a další, tak na nová témata a výzvy, kterými se již zabýváme, či které před námi teprve stojí. Mezi takovými tématy nechybí veřejná doprava jako významná součást konceptu smart city/smart region, vytěžování dat, (geo)analýzy, business intelligence, predikce, modelování a, v neposlední řadě, integrované mobilitní systémy.
Setkání uživatelů opět ukázalo, že i v oblasti Integrovaného záchranného systému a dopravy máme pořád co říci a že se utěšeně rozrůstá i rodina našich spokojených uživatelů.

Image00007
0070-SU2019_min

Setkání uživatelů T-Map, to nejsou jen přednášky a workshopy. Velkou radost máme vždy ze vzájemných debat a výměn zkušeností mezi našimi zákazníky. K vidění bylo také více než 30 ukázek z aktuálních T-MAPY aplikací či oblíbená soutěž, kde se hosté tentokrát pokoušeli poznat a zařadit další různorodá řešení GIS.

Image00010
Image00015

Vztahy jsme utužili také během exkurze do pivovaru Zubr, jízdou na dračích lodích nebo při společenském večeru, který se jako obvykle poněkud protáhl.😊

6666-min
7777-minnn
Image00014
Image00016

Celý program konference vyvrcholil druhým dnem s osmi tematickými diskuzními stoly ve dvou blocích. Závěrečné slovo si vzal majitel T-MAPY Jiří Bradáč, který všechny přítomné pozval na další akce, kde se s námi můžete do konce roku potkat, vyzdvihl atmosféru Setkání, poděkoval přednášejícím i účastníkům a popřál šťastnou cestu domů.