SmartCity aneb inovativní technologie v reálném životě

Data jsou všude kolem nás. Jejich množství roste exponenciální řadou. Vaše interní data, real-time data ze senzorů a od občanů ve spojení s geodaty mohou dávat Vašemu rozhodování úplně nový rozměr.

Inovace jsou pro nás hodnotou, která nám umožňuje se neustále zlepšovat. Rozšířená realita, 3D, Internet věcí, Facility management, GeoBIM či cloud jsou témata, která patří mezi přirozenou přidanou hodnotu našich řešení.

Chytrá řešení chápeme jako možnost propojení lidí, institucí, dat a technologií s využitím geoinformačních systémů, jako prostředí pro sdílení dat a informací mezi občanem a obcí, městem, krajem nebo jinou organizací.

Zastavte se na našem stánku na letošní konferenci ISSS!

Dozvíte se, jak můžete dosáhnout výše uvedeného pomocí našich jednoduchých či jednoúčelových aplikací. Ty Vám umožní pořizování, vizualizaci, analýzu a vyhodnocení dat využitelných pro Vaše efektivní rozhodování.

ISSS_2018_mini

Přijďte se podívat na geoportál města jako základní prostředí pro správu a publikaci geodat. Jeho podmnožinou je i EDAS, tedy moderní evidence Vašich metadat a mapových služeb s jednoduchým procesem prezentování pro veřejnost.

Představíme vám jak spravovat, evidovat a udržovat Vaše data, respektive Váš majetek, tedy komunikace, zeleň, osvětlení, inženýrské sítě, mobiliář, hřbitovy, odpady, památky, reklamní zařízení, hřiště a sportoviště a další.

Naše analytické mapy vám umožní zobrazit Vaše data přímo v mapě ať už jako body, kartodiagrammy či heatmapy. CorpisMaps umí z Vašich dat vytvářet přehledné grafy a časové řady, sledovat například vývoj Vašich tržeb nebo součty za libovolnou oblast.

Ukážeme Vám úplně novou aplikaci Evidence závazných stanovisek, což je efektivní nástroj pro evidenci a správu závazných stanovisek pro orgány územního plánování.

Pochlubíme se novinkami v TESS - Elektronické spisové službě, kterou používá i Univerzita Karlova včetně jejich fakult.

Moderní webový geografický informační systém či jednotlivé aplikace můžete navíc provozovat i z cloudu. Stejně tak i elektronickou spisovou službu TESS.

ISSS_2018_1_mini

Těšíme se na Vás!

A pokud se nemůžete zastavit, zanechte nám vzkaz. Velmi rádi se s Vámi sami spojíme.