CORPIS MAPS

Unikátní konfigurovatelné analytické mapy

CORPIS MAPS je unikátní konfigurovatelná mapová aplikace určená pro prostorovou analýzu libovolných dat (interních, veřejných). Aplikace umožňuje také integraci s informačními systémy (např. ERP/CRM/BI/E-commerce).

Hlavní funkce

CORPIS MAPS udává trend v oblasti prostorových analýz tematických dat (např. obchod, marketing, e-commerce, bezpečnost, pojišťovnictví a bankovnictví, doprava, ...), zaměřuje se na maximální využití těchto dat, jednoduchost ovládání, obsahuje osvědčené i unikátní nové funkce.

Bohatá vizualizace dat

Body jednoduché i komplexní, clustery, heatmapa, kartogramy, kartodiagramy. Vše na jednom místě.

Mapy a grafy

Interaktivní mapy a dynamické grafy jsou kombinovány tak, aby poskytly co nejvíce relevantních informací.

Bezpečnost dat

Garantujeme 100% bezpečnost, protože vaše data nikdy neopustí vaše aplikace a servery, když používají CORPIS MAPS.

Konfigurovatelnost

Vytvořte si libovolnou analytickou mapu pomocí jednoduché konfigurace. Mapu můžete kdykoliv upravit podle aktuálních potřeb.

Geokódování

V reálném čase ověříme adresy zadávané do podnikového systému a převedeme je na souřadnice.

Filtry a vyhledávání

Fulltextové vyhledávání společně s pokročilými filtry umožňují vytvářet libovolné pohledy na obchodní data.

Integrace

CORPIS MAPS lze integrovat s libovolným ERP, CRM, BI, E-commerce nebo jiným systémem.

Získáte novou funkčnost v podobě pokročilých prostorových analýz a přehledných vizualizací v mapách, dále také nové informace a pohledy na data o zákaznících, produktech, tržbách a dalších důležitých metrikách a jevech.

ERP

Enterprise Resource Planning - systémy pro efektivní řízení firemních zdrojů

CRM

Customer Relationship Management - systémy pro řízení vztahů se zákazníky

BI

Business Intelligence - systémy pro analýzu dat a podporu manažerského rozhodování

E-commerce

Systémy umožňující prodej a nákup zboží a služeb na internetu

CORPIS MAPS

Ukázky aplikace

Kontakt

  • Máte zájem o integraci nebo více informací o CORPIS MAPS? Kontaktujte nás.
  • Ing. Jaroslav Poláček