Počátkem minulého týdne se do kongresového centra NH v Olomouci sjelo téměř 120 účastníků z 51 organizací České a Slovenské republiky. Účastníci si mohli vybrat z bohatého programu, který byl koncipován velmi volně a skládal se jak z konkrétních přednášek, tak i tematických stolů a workshopů.

Milan Novotný zahájil Setkání úvodní přednáškou. Přivítal účastníky setkání a stručně představil společnost T-MAPY, v závěru prezentace poděkoval za dlouhodobé partnerství v uplynulé 25 leté historii společnosti. Následovala velmi zajímavá přednáška Jiřího Bradáče o současných celostátních aktivitách v oblasti geodat v České republice doplněná o konkrétní ukázky přístupu T-MAP k této problematice. Petr Šebesta následně navázal přehledem stávajících aplikací a standardizovaných mapových projektů napříč celou problematikou GIS městských či krajských úřadů. Pavel Vranka poutavou formou představil novou aplikaci EDAS pro práci s metainformacemi. Marek Lesák v prezentaci “Letem světem” představil využití T-MAPY inovativních technologií v dalších, často i neobvyklých oblastech. Účastníky zaujala například ukázka rozšířené reality při procházce městem. Současně byl prezentován i přístup společnosti k v dnešní době velmi skloňovanému spojení Chytrých měst.

Odpolední část bloku přednášek byla uvedena ukázkou existujících služeb v prostředí technologie Spinbox opět v podání Petra Šebesty. Ondřej Malý pak pokračoval rekapitulací novinek v elektronické spisové službě. Petr Šerhant zakončil odpolední blok sekce Města ukázkami novinek v pasportizačních aplikacích.

prvni_prezentace_mini

Zbytek pracovního odpoledne v sekci Města byl věnován třem interaktivním pracovním stolům, u kterých zkušení profesionálové z T-MAP diskutovali a dělili se o své zkušenosti s prací se službami T-Map a daty v PostgreSQL, zkušenostmi s desktopem (Esri) a byly představeny technologie 3D objekty, 3D GIS a rozšířené reality.

tematicky_stul_mini

Odpoledne byla také zahájena sekce IZS a Dopravy. Po úvodním zahájení představil Kamil Svoboda aktuální stav řešení v oblasti dopravních dispečinků. V další prezentaci Vladimír Maršík předvedl novinky na poli operativních dispečinků. Pavel Vranka prezentoval praktickou zkušenost z mobilního sběru dat. Po přestávce seznámil Kamil Svoboda účastníky s ukázkami nativních mobilních aplikací pro oblast dopravy. Jan Langr poté vysdílel své zkušenosti s generováním sítě spojů, map a schémat linek veřejné dopravy. Poté představil ukázky možných GIS analýz pro dopravu a IZS. Vladimír Maršík na závěr prezentoval inovativní ukázky z oblasti 3D, BIM a dalších moderních technologických trendů.

izs_a_doprava_mini

Zbytek odpoledne byl věnován volnočasovým aktivitám. Účastníci si mohli zahrát adventure golf nebo bowling, zúčastnit se exkurze s průvodcem po městě Olomouc až do katedrály sv. Václava zakončenou krátkým koncertem na varhany v podání Martina Látala. Také proběhla ukázka dronů od firmy Uavonic, s nimiž si návštěvníci mohli i zalétat.

golf_mini
bowling_mini
dron_mini

Po celý den i večer byl dostatek prostoru věnován i dalším diskuzím či kuloárním jednáním.

Úterní dopoledne bylo věnováno odborným workshopům s tématy, které účastníky zajímala nejvíce. V sekci Města se tak mohli účastníci věnovat těmto tématům: Katastr nemovitostí a registr územní identifikace, Pasport zeleně, Evidence nemovitého majetku, Územní plánování, Pasport mobiliáře a Pasport odpadů, Technické mapy a jejich využití, Pasport komunikací a veřejného osvětlení, Vodovody a kanalizace, Pasport odpadového hospodářství a Hlášení závad.

workshop_mini

V sekci IZS a doprava se účastníci věnovali problematice tarifů, tarifních zón, tarifních map a tarifního kalkulátoru a správě datového skladu.

V závěrečné části Milan Novotný poděkoval účastníkům za příjemně a prakticky strávené dva pohodové dny. Poté se všichni vydatně naobědvali a rozjeli do svých domovů.

spolecne_foto_mini

20. Setkání uživatelů společnosti T-MAPY je za námi. Návštěvníci si však odnesli nové informace, zkušenosti, náměty a inspirační témata stejně tak jako nové zážitky a pracovní kontakty.