Schémata a plány linek

Představujeme vám unikátní ucelený systém na produkci dopravních map a schémat.

plan_linky_zm10

Výhody našeho řešení

Automatická příprava dat

  • Základní síť linek je připravovaná z dat jízdních řádů v kombinaci se zaznamenanými GPS polohami vozidel.
  • Síť linek je kompatibilní s referenční silniční sítí (např. StreetNet).

Tiskové výstupy a internetové aplikace z jednoho zdroje

  • Výstupem ze systému jsou jak profesionální papírové mapy, tak mapy a schémata optimalizované pro použití v interaktivních webových aplikacích, dispečerských aplikacích a pod.

Jeden zdroj, různé typy map

  • Ze stejných vstupních dat vytváříme jak mapy linek, tak schémata průběhů.

Tématické a odvozené plány a schémata

  • Z výchozí sítě linek je možné efektivně připravit např. plán nočních linek, schéma linek podle trakce, mapu cyklospojů nebo turistických tras.

Automatické výstupy pro další systémy

  • Například průběhy jednotlivých linek je možné připravit v několika podobách a automaticky je vkládat do jízdních řádů.

Vybrané ukázky nabízených produktů:

schema_linky_frekvence

Schéma linek podle frekvence spojů

schema_linky_trakce

Schéma linek podle trakce

jedna_linka_small

Různé podoby jedné linky

Máte zájem o více informací?

doprava@tmapy.cz