T-MAPY

Pasporty

Hřbitov online

efektivní evidence hrobových míst

Veřejné osvětlení

optimální řešení evidence veřejného osvětlení a souvisejících prvků

Zeleň

moderní a jednoduché řešení evidence a správy městské zeleně

Odpadové hospodářství

moderní nástroj pro komplexní správu agendy o odpadech, jejich třídění a likvidaci

Pasport komunikací

optimální webové řešení evidence komunikací a souvisejících prvků

Koordinace výkopových prací

minimalizujte počet uzavírek i ve svém městě

Vodovody a kanalizace

efektivní řešení evidence a správy vodovodních řadů a kanalizačních sítí

Optické sítě

jednoduché řešení evidence a správy optických sítí

Památky

evidence a správa památkových objektů

Evidence závazných stanovisek

zpracování a evidence závazných stanovisek včetně grafického znázornění

Objekty drobné architektury

optimální webové řešení evidence drobných objektů památkového charakteru

Nabízená řešení jsou vytvořena ve vlastních technologicích T-WIST a Spinbox.