T-MAPY

Pasporty

Hřbitov online

efektivní evidence hrobových míst

Památky

evidence a správa památkových objektů

Veřejné osvětlení

optimální řešení evidence veřejného osvětlení a souvisejících prvků

Optické sítě

jednoduché řešení evidence a správy optických sítí

Odpadové hospodářství

moderní nástroj pro komplexní správu agendy o odpadech, jejich třídění a likvidaci

Objekty drobné architektury

optimální webové řešení evidence drobných objektů památkového charakteru

Koordinace výkopových prací

minimalizujte počet uzavírek i ve svém městě

Vodovody a kanalizace

efektivní řešení evidence a správy vodovodních řadů a kanalizačních sítí

Evidence závazných stanovisek

zpracování a evidence závazných stanovisek včetně grafického znázornění

Nabízená řešení jsou vytvořena ve vlastních technologicích T-WIST a Spinbox.