První dva říjnové dny se uskutečnilo 21. Setkání uživatelů společnosti T-MAPY. Po dvou letech se celá akce vrátila k městu Seč do krásného kongresového hotelu Jezerka. Sjelo se přes 150 účastníků z České a Slovenské republiky, na které čekaly dva dny plné přednášek, tematických stolů, diskuzí i zábavy.

21. T-MAPY Setkání uživatelů
21. T-MAPY Setkání uživatelů

Hlavní témata, která zazněla na konferenci:

Jsme součástí změny, to bylo základní poselství úvodního slova jednatele Milana Novotného. Naše aplikace přispívají k záchraně lidských životů, stávají se součástí chytrých měst, pomáhají cestovat hromadnou dopravou, poskytují více než 700 starostům potřebná data o své obci nebo městě. To byl jen stručný výčet aktivit naší společnosti.

Druhý jednatel Jiří Bradáč se dlouhodobě pohybuje “v ústředí”, odkud přinesl nejnovější informace z oblasti Celostátního standardu pro digitální zpracování ÚPD, Digitální technické mapy ČR a GeoInfoStrategie.

3
31

Čtyřicet minut sotva stačilo na vyjmenování všech technologických novinek, které jsme připravili pro naše zákazníky. Úpravy jádra T-WIST Boxu, katastr a GDPR, služby využívající data ISZR, nová přihlašovací stránka a rozcestník aplikací, mnoho vylepšení v mapovém klientu Spinbox, integrační rozhraní, zbrusu nový tisk, routování, nové mapové služby a mnoho dalšího.

Mezi další trendy, kterým se věnujeme, patří integrace našich mapových aplikací a pasportů (např. odpady, veřejné osvětlení) na senzory a externí informační systémy nejrůznějšího druhu. Úplně nově se pouštíme do oblasti BIM a FM a jejich integrace s využitím GIS.

39
4

Vylepšení se dočkaly i pasportní aplikace. Pasport hřbitovů jsme doplnili o mapu platnosti smluv, Pasport zeleně o mapu sekání, Pasport komunikací o modul blokové čištění a cyklistická opatření, Hlášení o analytickou mapu, Odpadové hospodářství o evidenci úkolů, Pasport objektů drobné architektury nyní umožňuje doplnění záznamů o 3D model objektu, který lze vytvořit jednoduše pomocí obyčejného smartphonu.

A přibyly nám zcela nové aplikace, např. Evidence závazných stanovisek, Pasport optických sítí, Pasport vodních zdrojů a čistíren odpadních vod, Evidence významných krajinných prvků.

Informační systém bez metadat by nebyl úplný, proto jsme zapracovali na aplikaci EDAS. A vyznáme se i v Opendatech.

9
91

Potěšily nás i příspěvky našich zákazníků. Lubomír Kříž ze společnosti Vodní zdroje Chrudim nám přiblížil možnosti využití GIS při kritických situacích s únikem ropy a ropných látek. Pavel Struha z královéhradeckého magistrátu se intenzivně věnuje využití dronů a výstupů z jejich snímkování.

93
8

Ani tentokrát nechyběly bohaté odpolední aktivity a společenský večer, který se nadmíru vydařil za přispění kapely složené i z T-MAPáků.

Po druhém dni odborného programu se v úterý po obědě všichni účastníci, nabití dojmy, novými zkušenostmi i energií do nových projektů, rozjeli do svých domovů.

97
99

Děkujeme všem návštěvníkům za účast i odborné příspěvky do diskuze. Velmi nás těší každoroční rostoucí účast i kvalita celé konference.