Mapový portál Dvora Králové, na kterém se T-MAPY velkou měrou podíleli, získal 3. místo v kategorii měst v Egovernment The Best 2017.

GIS Dvur Kralove2_mini

Magazín Egovernment již po dvanácté představuje ty nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v ČR. Pod názvem Egovernment The Best 2017 - ICZ se v Obecním domě v Praze udílelo ocenění těm projektům, které mohou být inspirativní pro ostatní.

GIS Dvur Kralove3_mini

O mapovém portálu GIS Dvora Králové

Mapový portál Královédvorska je součástí geografického informačního systému města (GIS) a jeho veřejná část je "podmnožinou“ interního portálu MěÚ, který je v provozu od srpna roku 2008. Využití moderních geoinformačních technologií je jedním z kroků ke zvýšení efektivity a kvality veřejných služeb a MěÚ Dvůr Králové nad Labem jich plně využívá. Mapový portál od září roku 2009 navíc využívají registrovaní uživatelé dotčených obecních úřadů správního obvodu ORP i zdravotnická záchranná služba ve Dvoře Králové nad Labem. V září roku 2016 došlo k velkým změnám, co se týče technologií zobrazování jednotlivých mapových projektů. Díky novým technologiím vyvinutými společností T-MAPY umožnují mnohem rychlejší načítání dat a jednotlivé mapové projekty lze nyní prohlížet i v mobilních zařízeních.

GIS Dvur Kralove_mini

Hlavní části veřejného mapového portálu

GIS Dvur Kralove4_mini

Popis všech těchto i dalších aplikací, které jistě naleznou uplatnění i ve vašem městě, naleznete na webu v sekci Veřejná správa.