hasici

V seriálu Hasiči naše aplikace pomáhají při řešení krizových situací

Česká televize uvedla původní dokumentární šestidílný seriál Hasiči, který se věnuje největší liberecké hasičské stanici.

2019-03-21 14_54_56-Hasiči — Česká televize

zdroj: Česká televize

Seriál přes 12 měsíců sleduje a poutavě podává střípky z života profesionální hasičské stanice a jejích zaměstnanců.

V seriálu můžete vidět i řešení T-MAPY IZS Operátor DSS, klientskou aplikaci určenou pro pracovníky operačních středisek složek Integrovaného záchranného systému. IZS Operátor je úzce integrovaný do Informačního systému operačního řízení HZS ČR (IS OŘ), je však použitelný i samostatně.

74_m

zdroj: Česká televize

76_m

zdroj: Česká televize

77_m

zdroj: Česká televize

80_m

zdroj: Česká televize

84_m

zdroj: Česká televize

85_m

zdroj: Česká televize

Seriál sledujte každou středu ve 22:00 na ČT2, na stránkách pořadu nebo na iVysílání, vřele doporučujeme! ;-)

splashcreen-2000

Nová technologie Terinos pro webové mapové aplikace

Společnost T-MAPY vyvinula novou technologii pro tvorbu webových mapových aplikací distribuovanou pod označením Terinos.

Terionos2_new_mini

Terinos je nová GIS technologie, která umožňuje bez potřeby ArcGIS Portálu pro velké nebo i malé organizace konfiguračně vytvářet webové GIS aplikace přizpůsobené na míru uživatelům nebo skupinám uživatelů s vysokým důrazem na uživatelská práva.

Základním stavebním kamenem koncové aplikace je „widget“ v podobě jak ho definuje ArcGIS API for JavaScript 4.x. Díky tomu je možné využívat všechny moderní funkce pro tvorbu GIS aplikace, včetně podpory 3D.

Terionos1_mini
TeriSecWindow_mini

Nového klienta s touto technologií společnost T-MAPY ke konci roku 2018 dodala generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru. Tato technologie má ale ambice stát se základem pro mapové aplikace nejen pro HZS a krizové řízení, ale i v dalších oblastech.

terinos01_mini
TerinosAdmin1_mini

Příklady využití Terinos:

Terinos jako univerzální a otevřené prostředí pro tvorbu uživatelských mapových aplikací

Terinos je optimálním řešením požadavků na co nejflexibilnější nástroj pro uživatelskou tvorbu mapových aplikací, a to jak pro vnitřní potřebu organizací, tak i pro veřejnost. To vše díky mapovému konfigurátoru a standardnímu a otevřenému rozhraní, které umožňuje rozšiřovat aplikace na bázi Terinos o další funkce i celé aplikace vytvářené buď samotnými uživateli či třetími stranami.

Terinos je postaven s využitím knihovny Esri ArcGIS API for JavaScript 4.x, nejlepších výsledků proto dosahuje v kombinaci s dalšími produkty a službami firmy Esri. Zákazníkům dává Terinos volnost ve způsobu vývoje a volby dodavatelů případných rozšiřujících modulů, v rámci základní použité technologie.

TeriFulltext_mini
TeriProstoroveAnalyzy_mini

Terinos jako centrální mapový prvek heterogenních informačních systémů

Velmi vhodným je užití technologie Terinos jako univerzálního prostředí integrujícího mapové aplikace a geografické prezentace dat v rámci heterogenního informačního systému sestávajícího z řady aplikací různých dodavatelů a způsobů užití. Jako příklad lze uvést podnikové informační systémy, komplexní systémy řízení dopravy, rezortní a mezioborové informační systémy veřejné správy apod. V takových případech je Terinos schopen stát se mapovou nadstavbou různých aplikací a datových zdrojů včetně těch, které primárně geografickou prezentaci neměly. Může sjednotit tyto mapové výstupy v jednotném uživatelském a grafickém prostředí automaticky optimalizovaném pro práci na počítači či na mobilním zařízení, a to pro různé skupiny uživatelů včetně veřejnosti.

World_new_mini
TeriRuzne_new_mini
logo
corpis-maps-web

Corpis Maps 4.0 – Novinky ve verzi Únor 2019

Corpis Maps - Novinky ve verzi Únor 2019

Corpis Maps 4.0 byla vydána. Tato stránka obsahuje přehled hlavních funkcí a vylepšení nové verze a poskytuje odkazy na doplňkové informace nebo demo aplikace.

"Corpis Maps 4.0 odemyká dveře k prostorovým analýzám obchodních dat všem firmám včetně těch z SME sektoru (malé a střední podniky). Bez ohledu na to, jak velká jejich firma je, mohou okamžitě profitovat z informací, které jim analytické mapy poskytují. V Corpis Maps si můžete vybrat, zda chcete vaše obchodní data ukládat na vlastním serveru, na novém Corpis Maps Drive nebo na Amazon AWS a Microsoft Azure cloudových platformách." popsal Jaroslav Poláček, Corpis Maps Product Manager.


Představujeme Corpis Maps Drive

Jestliže nemáte svůj vlastní server, kam byste mohli nahrát data a konfigurační soubory vašich analytických map, nic se neděje, protože jsme pro vás vytvořili Corpis Maps Drive. Jde o bezplatné zabezpečené datové úložiště pro všechny vaše analytické mapy. Vytvořit připojení k Corpis Maps Drive ve Windows OS a macOS trvá méně než jednu minutu.


Podpora Amazon Web Services (AWS) a Microsoft Azure

Corpis Maps je nyní kompatibilní s AWS a Azure. Jestliže používáte tyto dvě populární cloudové platformy pro vaše aplikace nebo jako datové úložiště, Corpis Maps může být jednoduše integrován do těchto aplikací nebo může číst data z cloudu.


Podpora časové osy u vizualizace typu "Values"

Nová funkce umožňuje použít číselníky (např. 1 = "Contacted", 2 = "Visited", ..) společně s časovou osou, což je velmi užitečné např. k sledování výkonnosti obchodního týmu z dat interního CRM systému.


Posuvník intenzity heatmapy

V případě, že heatmapa obsahuje velké množství dat, je velmi často téměř nemožné takovou mapu použít pro analýzy, protože má celá stejnou barvu (červenou). Vytvořili jsme proto posuvník, který zachovává 100% informační hodnotu heatmapy.


Číselníky v externím souboru

Jestliže používáte číselníky (např. 110 = "Branch 110 - London") v Corpis Maps Creator, nyní můžete udržovat číselník v samostatném JSON souboru, který je nezávislý na konfiguračním souboru mapy. V konfiguračním souboru mapy nyní můžete použít odkazy na soubory s daty a číselníky (tyto soubory mohou být aktualizovány tak často, jak bude potřeba, bez nutnosti aktualizovat konfigurační soubor).


Nové vyhledávání

Nyní můžete vyhledávat podle více než jednoho údaje uvedeného v sekci Metadata v Corpis Maps Creator. Stejné údaje (např. Název firmy, Typ licence, E-mail) jsou zároveň zobrazeny ve výsledku vyhledávání.


Min a Max hodnoty v grafu

Jestliže preferujete vlastní hodnoty (může být použito např. pro snazší vyhodnocení nebo porovnání dvou grafů v Info panelu), místo automaticky zvolených hodnot, nyní můžete nadefinovat minimální a maximální hodnoty v Corpis Maps Creator.

chart-min-max2


Alias hyperlinku

V případě, že je URL adresa ve zdrojových datech příliš dlouhá, komplikovaná nebo by jen neměla být přímo zobrazena uživatelům, můžete ji nyní v Corpis Maps Creator nahradit novým zástupným textem (aliasem).


Další nové funkce a vylepšení

Smart migrace (plně automatický upgrade konfiguračního souboru mapy vytvořeného v dřívějších verzích Corpis Maps na nejnovější verzi), Corpis Maps Creator (nejrůznější funkční a vizuální vylepšení), mapové a tiskové okno (vizuální vylepšení), mobilní verze Corpis Maps (intuitivnější výběr bodů a polygonů z mapy).Dostupnost


Všichni Corpis Maps integrační partneři, solution partneři a zákazníci mají okamžitý přístup k této nové verzi. Pro více informací o Corpis Maps navštivte produktový web nebo nás kontaktujte na info@corpismaps.com.Máte zájem o Corpis Maps demo mapu obsahující vaše data? Kontaktujte nás na info@corpismaps.com.

hkm01

Služba kalkulace vzdálenosti pro poskytovatele zdravotních dopravních služeb

Náš produkt TM Kilometrovník užívaný Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, resp. od něj odvozenou webovou mapovou službu začínají postupně používat i jednotliví poskytovatelé zdravotních dopravních služeb.

hkm01

Společnost T-MAPY v roce 2018 dodala Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky geografický systém pro kalkulaci, resp. kontrolu ujetých vzdáleností vykazovaných jednotlivými poskytovateli zdravotních dopravních služeb. V reakci na to vznikla očekávaná poptávka ze strany poskytovatelů zdravotních dopravních služeb po možnosti využití stejného algoritmu pro výpočet ujeté vzdálenosti, aby byla zajištěna maximální shoda mezi vykazovanými hodnotami a výsledky kontroly ze strany VZP ČR.

Na základě toho naše společnost připravila webovou službu pro kalkulaci vzdálenosti po reálné síti pozemních komunikací využívající stejné podklady a algoritmy jako systém VZP ČR. Tato služba je publikována na serverech firmy T-MAPY a využít ji může každý zaregistrovaný uživatel.

Společnost T-MAPY uzavřela exkluzivní partnerství s firmou Ivo Bolcek, která je jediným oprávněným distributorem této služby koncovým uživatelům a na kterou je třeba se tedy obracet v případě požadavku na zpřístupnění této služby.

Copyright © 2020 | T-MAPY spol. s r.o.