Náš produkt TM Kilometrovník užívaný Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, resp. od něj odvozenou webovou mapovou službu začínají postupně používat i jednotliví poskytovatelé zdravotních dopravních služeb.

hkm01

Společnost T-MAPY v roce 2018 dodala Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky geografický systém pro kalkulaci, resp. kontrolu ujetých vzdáleností vykazovaných jednotlivými poskytovateli zdravotních dopravních služeb. V reakci na to vznikla očekávaná poptávka ze strany poskytovatelů zdravotních dopravních služeb po možnosti využití stejného algoritmu pro výpočet ujeté vzdálenosti, aby byla zajištěna maximální shoda mezi vykazovanými hodnotami a výsledky kontroly ze strany VZP ČR.

Na základě toho naše společnost připravila webovou službu pro kalkulaci vzdálenosti po reálné síti pozemních komunikací využívající stejné podklady a algoritmy jako systém VZP ČR. Tato služba je publikována na serverech firmy T-MAPY a využít ji může každý zaregistrovaný uživatel.

Společnost T-MAPY uzavřela exkluzivní partnerství s firmou Ivo Bolcek, která je jediným oprávněným distributorem této služby koncovým uživatelům a na kterou je třeba se tedy obracet v případě požadavku na zpřístupnění této služby.