Řešení Pasport odpadového hospodářství společnosti T-MAPY se přizpůsobuje moderním trendům a přidává možnosti chytrých funkcí pro ještě lepší a efektivnější správu odpadů pro města a obce.

Webová aplikace Pasport odpadového hospodářství umožňuje správcům jednotlivých druhů odpadu jednoduchou a přehlednou správu potřebných informací, které lze zároveň zpřístupnit veřejnosti a přispět tak k ochraně životního prostředí.Samotní uživatelé nejvíce ocení variabilní přístup k datům, jednoduché uživatelské prostředí, rychlou editaci dat, podporu plánování odpadového hospodářství, evidenci oprav jednotlivých sběrných nádob, podporu práce s daty, integraci s GIS, kompletní dokumentaci objektu či podporu práce se svozovými oblastmi.

POH1
POH2

Rozšiřující modul integrace se SW firmy ICS

Tento modul rozšiřuje funkčnost aplikace Pasport odpadového hospodářství o smart vizualizaci detailních informací o kontejnerech separovaného odpadu. Vstupní data jsou poskytovaná prostřednictvím software pro evidenci a vyhodnocení svozu tříděného i komunálního odpadu z nádob nebo pytlů ProBaze ODPADY SVOZ (ICS Identifikační systémy, a.s.).


Integrační modul umožňuje:

  • provést základní naplnění pasportu odpadového hospodářství do evidence stanovišť separovaného odpadu a kontejnerů
  • průběžně plnit a aktualizovat detailní informace o kontejnerech separovaného odpadu v rozsahu:
    • průměrná naplněnost kontejneru
    • datum a čas posledního svozu
    • četnost svozů, včetně dní, ve kterých svoz probíhá
  • Identifikace kontejnerů, které nebyly svezeny v posledním termínu svozu
  • vizualizaci výše uvedených informací v mapě
POH3
POH4

ukázka zobrazení času posledního svozu

POH5

ukázka zobrazení průměrné naplněnosti kontejnerů

Chcete se nezávazně dozvědět více o T-MAPY Pasportu odpadového hospodářství či jiných řešeních? Kontaktujte nás, rádi se Vám budeme věnovat.