Challenge Fund je aktivita partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN (UNDP - z anglického United Nations Development Programme). Cílem Challenge Fundu je především zajistit přenos a sdílení českého know-how a inovací, které by přispěly k naplnění rozvojových cílů Agendy 2030 v šesti prioritních zemích: Bosně a Hercegovině, Etiopii, Gruzii, Kambodži, Moldavsku a Zambii.

Čeští realizátoři v těchto projektech pracují v úzké spolupráci nejen v koordinaci s UNDP, ale i s místními partnery pro zajištění udržitelnosti a potenciální replikovatelnosti projektu.

new-CF-projects-e1671444168682

Projekty Challenge Fund 2022/23

cíle udržitelného rozvoje

Cíle udržitelného rozvoje

V minulém roce zaznamenal Challenge Fund rekordní počet (69) přihlášek. Konkrétně na Bosnu a Hercegovinu jich směřovalo 20. Z těch byl vybrán pouze jeden jediný projekt. Jde o projekt společnosti T-MAPY, která poskytne datově řízený inteligentní systém pro správu odpadu pro Kanton Sarajevo v Bosně a Hercegovině. Softwarové GIS řešení slouží k informování široké veřejnosti o umístění sběrných dvorů, harmonogramu svozu odpadů a poskytování dalších informací veřejného zájmu.

Systém GIS bude sloužit i jako základ pro implementaci chytrých řešení ve větším měřítku a pro rozvoj koncepce chytrých měst v zemi.

waste3

T-MAPY Správa odpadového hospodářství - ilustrační obrázek

Partnerství mezi ČR a Rozvojovým programem OSN je založeno na myšlence, že mnoho zemí čelí výzvám podobným těm, kterým Česká republika čelila v minulých desetiletích. Společnost T-MAPY založená v roce 1992 ušla dlouhou cestu a stala se jedním z hlavních hráčů na trhu geomatiky v České republice a na Slovensku. Líbí se mi myšlenka, že prostřednictvím Challenge Fund můžeme sdílet své know-how, které jsme po celá ta léta kontinuálně získávali, a tak pomoci iniciovat udržitelné rozvojové procesy v jiných zemích.

MINO_min

Ing. Milan Novotný

jednatel, T-MAPY spol. s r.o.
image-2
MZVlogo-1-1

Projekty jsou finančně podporované Ministerstvem zahraničních věcí České republiky z programu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.